Aktualno > Regija i svijet

Vijeće Europe zabilježilo deset slučajeva napada na novinare nakon reakcije Safe Journalists mreže

27.07.2022.

Vijeće Europe je na svojoj Platformi za sigurnost novinara od početka godine zabilježilo 23 napada na novinare i povrede njihovih prava u regionu. Od toga deset slučajeva je uvršteno nakon reakcije SafeJournalists mreže.

Posljednji u nizu slučaj iz regiona uvršten na Platformu jeste slučaj iz Srbije. Naime, Dragojlo Blagojević, urednik časopisa Drvotehnika, dobio je prijetnje smrću putem telefonskog poziva nakon objavljivanja srpanjskog broja časopisa, u kojem je Blagojevićev članak o drvoprerađivačkoj industriji.

Platforma za zaštitu i sigurnost novinara pomaže dijalogu između vlada i novinarskih organizacija, s ciljem da se zaustavi kršenje slobode tiska u državama članicama Vijeća Europe i omogući novinarima da obavljaju svoju profesiju bez rizika po vlastitu sigurnost. Cilj platforme je da poboljša zaštitu novinara, da što bolje odgovori na prijetnje i nasilje nad medijskim profesionalcima i da potakne mehanizme ranog upozoravanja i kapaciteta za reagiranje u okviru Vijeća Europe.

Od 2015. godine, Platforma olakšava prikupljanje i širenje informacija o ozbiljnoj zabrinutosti za slobodu medija i sigurnost novinara u državama članicama Vijeća Europe, kao što je zagarantirano čl. 10 Europske konvencije o ljudskim pravima. Platforma također omogućava da se Vijeće Europe na sistematičniji način obavještava o stanju u vezi sa slobodom medija u državama članicama i te da po potrebi poduzme blagovremene i koordinirane akcije.

Podsjećamo, SafeJournalists mreža reagira u slučajevima prijetnji po živote i tijelo novinara, fizičkih napada, ubojstva novinara, kao i u iznimnim situacijama kada se svi članovi mreže dogovore da je zajednička reakcija neophodna. Mreža obavještava sve relevantne europske i institucije u zemljama članicama mreže o slučajevima u kojima reagira, a koje se tiču medijskih prava i sloboda.

SafeJournalists platformu čine novinarska udruženja i medijski sindikati iz država Zapadnog Balkana i to Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Udruženje BH novinari, Sindikat medija Crne Gore (SMCG), Udruženje novinara Makedonije (ZNM), Udruženje novinara Kosova (AGK) i Hrvatsko novinarsko društvo (HND).

 

Svi slučajevi koji su se na Platformi našli nakon upozorenja SafeJournalists mreže:

https://fom.coe.int/en/alerte/detail/107637504;globalSearch=false

https://fom.coe.int/en/alerte/detail/107637047;globalSearch=false

https://fom.coe.int/en/alerte/detail/107637704;globalSearch=false

https://fom.coe.int/en/alerte/detail/107637566;globalSearch=false

https://fom.coe.int/en/alerte/detail/107637182;globalSearch=false

https://fom.coe.int/en/alerte/detail/107637517;globalSearch=false

https://fom.coe.int/en/alerte/detail/107637171;globalSearch=false

https://fom.coe.int/en/alerte/detail/107637349;globalSearch=false

https://fom.coe.int/en/alerte/detail/107637458;globalSearch=false

https://fom.coe.int/en/alerte/detail/107637797;globalSearch=false

 

Izvor: SafeJournalists/Anka Kovačević

Vijeće Europe je na svojoj Platformi za sigurnost novinara od početka godine zabilježilo 23 napada na novinare i povrede njihovih prava u regionu. Od toga deset slučajeva je uvršteno nakon reakcije SafeJournalists mreže.

Posljednji u nizu slučaj iz regiona uvršten na Platformu jeste slučaj iz Srbije. Naime, Dragojlo Blagojević, urednik časopisa Drvotehnika, dobio je prijetnje smrću putem telefonskog poziva nakon objavljivanja srpanjskog broja časopisa, u kojem je Blagojevićev članak o drvoprerađivačkoj industriji.

Platforma za zaštitu i sigurnost novinara pomaže dijalogu između vlada i novinarskih organizacija, s ciljem da se zaustavi kršenje slobode tiska u državama članicama Vijeća Europe i omogući novinarima da obavljaju svoju profesiju bez rizika po vlastitu sigurnost. Cilj platforme je da poboljša zaštitu novinara, da što bolje odgovori na prijetnje i nasilje nad medijskim profesionalcima i da potakne mehanizme ranog upozoravanja i kapaciteta za reagiranje u okviru Vijeća Europe.

Od 2015. godine, Platforma olakšava prikupljanje i širenje informacija o ozbiljnoj zabrinutosti za slobodu medija i sigurnost novinara u državama članicama Vijeća Europe, kao što je zagarantirano čl. 10 Europske konvencije o ljudskim pravima. Platforma također omogućava da se Vijeće Europe na sistematičniji način obavještava o stanju u vezi sa slobodom medija u državama članicama i te da po potrebi poduzme blagovremene i koordinirane akcije.

Podsjećamo, SafeJournalists mreža reagira u slučajevima prijetnji po živote i tijelo novinara, fizičkih napada, ubojstva novinara, kao i u iznimnim situacijama kada se svi članovi mreže dogovore da je zajednička reakcija neophodna. Mreža obavještava sve relevantne europske i institucije u zemljama članicama mreže o slučajevima u kojima reagira, a koje se tiču medijskih prava i sloboda.

SafeJournalists platformu čine novinarska udruženja i medijski sindikati iz država Zapadnog Balkana i to Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Udruženje BH novinari, Sindikat medija Crne Gore (SMCG), Udruženje novinara Makedonije (ZNM), Udruženje novinara Kosova (AGK) i Hrvatsko novinarsko društvo (HND).

 

Svi slučajevi koji su se na Platformi našli nakon upozorenja SafeJournalists mreže:

https://fom.coe.int/en/alerte/detail/107637504;globalSearch=false

https://fom.coe.int/en/alerte/detail/107637047;globalSearch=false

https://fom.coe.int/en/alerte/detail/107637704;globalSearch=false

https://fom.coe.int/en/alerte/detail/107637566;globalSearch=false

https://fom.coe.int/en/alerte/detail/107637182;globalSearch=false

https://fom.coe.int/en/alerte/detail/107637517;globalSearch=false

https://fom.coe.int/en/alerte/detail/107637171;globalSearch=false

https://fom.coe.int/en/alerte/detail/107637349;globalSearch=false

https://fom.coe.int/en/alerte/detail/107637458;globalSearch=false

https://fom.coe.int/en/alerte/detail/107637797;globalSearch=false

 

Izvor: SafeJournalists/Anka Kovačević