O HND-u

Dokumenti

STATUT HRVATSKOG NOVINARSKOG DRUšTVA

Statut Hrvatskog novinarskog društva dokument je kojim se određuju osnovne odredbe djelovanja društva. Njime je definiran način upravljanja Hrvatskim novinarskim društvom, donošenje odluka HND-a i izbor upravnog tijela društva.


KODEKS ČASTI HRVATSKIH NOVINARA

Kodeks časti hrvatskih novinara opći je nacrt etičkog djelovanja hrvatskog novinara. Donosi opća određenja o pravima i dužnostima hrvatskog novinara.


PRAVILNIK O RADU NOVINARSKOG VIJEĆA ČASTI

Pravilnik je donijela Izborna skupština HND-a na svojem 62. zasijedanju, 5. travnja 2019. godine. 


PRAVILNIK O PRIMANJU U ČLANSTVO HND-a

Pravilnikom o primanju u članstvo HND određeni su uvjeti koje treba zadovoljiti kandidat za člana HND-a.


PRAVILNIK O NAGRADAMA HND-a

HND je ustanovio sljedeće godišnje nagrade: nagrada za životno djelo "Otokar Keršovani", nagrada "Novinar godine", nagrada za najzapaženija novinarska ostvarenja "Marija Jurić-Zagorka", nagrada za snimateljski rad "Žarko Kaić" i nagrada za fotoreporterski rad "Nikša Antonini".


PRAVILNIK O NAGRADI NOVINAR GODINE/NOVINARKA GODINE

Nagrada se dodjeljuje novinarima koji su, u godini koja se ocjenjuje, pisanjem ili radio i TV - emisijama unijeli u novinarstvo novi duh i senzibilitet, nove teme i pristupe, ujedno stvarajući novu publiku i nove žanrovske odrednice.


PRAVILNIK O NAGRADI ZA ŽIVOTNO DJELO OTOKAR KERšOVANI

Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani dodjeljuje se redovnom članu HND-a koja je u svom najmanje 30-godišnjem radu stekla neosporan profesionalni i osobni visoki ugled.


PRAVILNIK O PRIZNANJU MILAN GRLOVIĆ

Priznanje Milan Grlović dodjeljuje se članovima HND za dugogodišnji rad i značajni doprinos razvitku novinarske organizacije i ugledu profesije te jačanju medijskih sloboda; novinarima koji su se istakli u radu i aktivnostima HND-a.

PRAVILNIK O NOVINARSKIM NAGRADAMA ZA RADOVE OBJAVLJENE U LOKALNIM MEDIJIMA ANĐELKO ERCEG I SINIŠA GLAVAŠEVIĆ

Nagrade Anđelko Erceg i Siniša Glavašević dodjeljuju se novinarkama i novinarima u kategorijama tisak, internet, radio i televizija prema kriterijima novinarske izvrsnosti te posvećenosti lokalnim temama koje su od općeg interesa. 

PRAVILNIK O NOVINARSKIM NAGRADAMA VELEBITSKA DEGENIJA

Novinarske nagrade Velebitska degenija za najbolje radove s područja zaštite prirode i okoliša dodjeljuje Hrvatsko novinarsko društvo, Zbor novinara za okoliš.

PRAVILNIK O NAGRADI EUROPA

Nagradu Europa za najbolje novinarske radove objavljene u prethodnoj kalendarskoj godini koji govore o europskim temama od interesa za građanke i građane Hrvatske i Europske unije dodjeljuje Hrvatsko novinarsko društvo, u partnerstvu s Predstavništvom Europske komisije u Hrvatskoj i uz potporu Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj. 

PRAVILA FONDA SOLIDARNOSTI HRVATSKOGA NOVINARSKOG DRUšTVA VLADIMIR MAJER

Fond solidarnosti Vladimir Majer dobrotvorni je fond novinara za pružanje financijske, materijalne i druge pomoći članstvu utemeljen odredbom članka 45. Statuta Hrvatskoga novinarskog društva.

UPITNI LIST ZA PRIMANJE U ČLANSTVO HND-a

Upitni list za primanje u članstvo Hrvatskog novinarskog društva. 

POSLOVNIK O RADU OGRANAKA HND-a

Odluka o temeljnim obveznim odredbama Poslovnika o radu ogranaka HND-a.

FINANCIJSKI IZVJEšTAJI