O HND-u

Hrvatsko novinarsko društvo utemeljeno je 18. prosinca 1910. godine, član je Međunarodne federacije novinara (IFJ) i okuplja više od 2000 novinara i fotoreportera.

Ciljevi Hrvatskog novinarskog društva su:

a) ostvarivanje profesionalnih interesa, etičnosti i slobode javnog izražavanja
b) promicanje Ustavom zajamčenih prava javnosti da bude izviještena o svim zbivanjima u društvu te prava svake osobe na slobodu izražavanja, mišljenja i dostupnost svim javnim glasilima
c) čuvanje ugleda i dostojanstva profesije
d) zaštita novinara od samovolje izdavača i sprječavanje monopola
e) materijalna i socijalna zaštita novinara.

Skupština je najviše upravljačko tijelo HND-a, koja bira predsjednika, Izvršni odbor, Nadzorni odbor, Vijeće časti i dio članova Upravnog odbora Fonda solidarnosti.