Info > Info

Edukacije i stipendije

Knight Science Journalism Fellowships  (Rok za prijavu: 28. 2. 2018. )

Novinari s najmanje tri godine iskustva u izvještavanju s područja znanosti, tehnologije, okoliša ili medicine mogu se prijaviti za stipendiju na MIT-u. 

Aplicirati mogu novinari iz cijelog svijeta, a biraju se kandidati koji će devet mjeseci pohađati personalizirani studij s predavanjima na MIT-u i Harvardu. Stipendija iznosi 70.000 američkih dolara, plaćenu školarinu i dodatne pogodnosti poput zdravstvenog osiguranja, dodatne stipendije za studijska putovanja i konferencije te pristup svim sadržajima na MIT-u i Harvardu. 

Više informacija možete pronaći ovdje.

National Endowment for Democracy (NED)  (Rok za prijavu: 16. 3. 2018.) 

NED je ponovo raspisao natječaj za financiranje projekata neovisnih medija, civilnih udruga i asocijacija, a koji bi doprinijeli demokratskim ciljevima i osnažili institucije demokracije. 

Iznos potpora varira, no u prosjeku se radi o 50.000 američkih dolara za projekt od 12 mjeseci. 

NED je zainteresiran podržati neprofitne programe organizacija koje promoviraju i štite ljudska prava i vladavinu zakona, podržavaju slobodu informacija i neovisne medije te zagovaraju odgovornost i transparentnost. 

Više informacija možete pronaći ovdje.

Crowdfundig platforma za novinare – bez roka prijave 

Novinari s najmanje tri godine iskustva i iz zemalja koje nemaju potpuno slobodne medije mogu se prijaviti na Press Start, novu crowdfunding platformu koja povezuje novinare iz zemalja u tranziciji i u razvoju s donorima iz cijelog svijeta. 

Na platformi možete objaviti ideje za priče s ponudom budžeta koji ne smije prelaziti 2.000 američkih dolara za priču. Tema mora biti od javnog interesa uključujući politiku, ljudska prava, rod, manjine i seksualnu orijentaciju, zdravlje i okoliš. 

Prijaviti se mogu klasične priče ili serijali u tiskanim medijima, foto eseji, multimedijalni projekti i reportaže, pa čak i utjecajni blogovi. 

Aplikacije moraju biti na engleskom, francuskom ili ruskom, bez roka za prijave. 

Više informacija možete pronaći ovdje.

Journalismfund.eu  (Rok za prijavu: 15. 2. 2018.) 

Cilj je ovog fonda koji godišnje raspisuje više natječaja, dati europskim novinarima priliku da rade na istraživačkim projektima za koje u redakcijama nemaju dovoljno resursa. Grant za prekogranične priče namijenjen je profesionalnim novinarskim timovima iz više europskih zemalja, a uključene mogu biti i zemlje izvan Europe ako su relevantne za priču koja mora biti važna za Europsku uniju. 

Potpora pokriva sve troškove vezane uz rad na temi za sve medijske formate. Oni mogu uključivati troškove putovanja, pristup bazama podataka ili jednostavno vrijeme za istraživanje, ali ne pokriva trošak kupovine opreme. 

Više informacija možete pronaći ovdje

 

Više natječaja, edukacija i stipendija za novinare možete pronaći na stranicama Centra za razvoj medija.