Aktualno > Vijesti

Vijeće Europe usvojilo smjernice za zaštitu novinara

15.04.2016.

Vijeće Europe usvojilo je komplet smjernica za zaštitu novinarstva i sigurnosti novinara u 47 zemalja članica.

Revizija državne legislative i praksi koje se odnose na medijske slobode i usklađivanje s Europskom konvencijom o ljudskim pravima neki su od zahtjeva iz kompleta smjernica upućenima državama članicama koje su ministri u Vijeću Europe usvojili na preporuku Europske federacije novinara (EFJ).

Smjernice sadrže konkretne upute o mjerama koje države trebaju poduzeti da bi spriječile kršenje medijskih sloboda, uključujući fizičke napade na novinare i novinarke, te kako ih, kada se dogode, procesuirati.

Vijeće ministara predlaže da države članice uvedu efikasne preventivne mjere koje bi novinarima jamčile da svoj posao mogu obavljati bez straha od odmazde ili tužbi temeljenih na zakonima o kleveti.

U situacijama kada su novinari mete prijetnji Vijeće savjetuje policijsku zaštitu i evakuaciju na sigurno sklonište, te uspostavljanje posebnih telefonskih brojeva za hitne slučajeve ili drugih načina kontakata za medijske radnike u opasnosti.

Kada se radi o procesuiranju napada na novinare, smjernice upućuju na kreiranje pravnih timova specijaliziranih za povrede ljudskih prava, koji će istragu provesti temeljito, transparentno i na vrijeme.

Obiteljima napadnutih i stradalih novinara države bi trebale ponuditi pravnu, financijsku i psihološku pomoć, kao, ukoliko je to potrebno, i sigurno sklonište.

Za javne dužnosnike koji stoje na putu rješavanja slučajeva napada i ubojstava novinara zakon bi trebao propisivati kaznu, te predvidjeti formiranje specijaliziranih tijela koja bi redovito vršila istrage takvih slučajeva.

Cjelokupan tekst smjernica dostupan je ovdje.

Izvor: Media Centar

Vijeće Europe usvojilo je komplet smjernica za zaštitu novinarstva i sigurnosti novinara u 47 zemalja članica.

Revizija državne legislative i praksi koje se odnose na medijske slobode i usklađivanje s Europskom konvencijom o ljudskim pravima neki su od zahtjeva iz kompleta smjernica upućenima državama članicama koje su ministri u Vijeću Europe usvojili na preporuku Europske federacije novinara (EFJ).

Smjernice sadrže konkretne upute o mjerama koje države trebaju poduzeti da bi spriječile kršenje medijskih sloboda, uključujući fizičke napade na novinare i novinarke, te kako ih, kada se dogode, procesuirati.

Vijeće ministara predlaže da države članice uvedu efikasne preventivne mjere koje bi novinarima jamčile da svoj posao mogu obavljati bez straha od odmazde ili tužbi temeljenih na zakonima o kleveti.

U situacijama kada su novinari mete prijetnji Vijeće savjetuje policijsku zaštitu i evakuaciju na sigurno sklonište, te uspostavljanje posebnih telefonskih brojeva za hitne slučajeve ili drugih načina kontakata za medijske radnike u opasnosti.

Kada se radi o procesuiranju napada na novinare, smjernice upućuju na kreiranje pravnih timova specijaliziranih za povrede ljudskih prava, koji će istragu provesti temeljito, transparentno i na vrijeme.

Obiteljima napadnutih i stradalih novinara države bi trebale ponuditi pravnu, financijsku i psihološku pomoć, kao, ukoliko je to potrebno, i sigurno sklonište.

Za javne dužnosnike koji stoje na putu rješavanja slučajeva napada i ubojstava novinara zakon bi trebao propisivati kaznu, te predvidjeti formiranje specijaliziranih tijela koja bi redovito vršila istrage takvih slučajeva.

Cjelokupan tekst smjernica dostupan je ovdje.

Izvor: Media Centar