Aktualno > Vijesti

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE HUOJ i HND za transparentan angažman komunikacijskih savjetnika u izbornim kampanjama

02.08.2016.

Hrvatska udruga za odnose s javnošću (HUOJ) i Hrvatsko novinarsko društvo (HND) čvrstoga su stava da angažman komunikacijskih savjetnika u izbornim kampanjama mora biti transparentan.

Ključna odrednica te transparentnosti jest javnost podataka o tome za koju stranku, političara ili nezavisnoga kandidata komunikacijski savjetnik ili agencija rade. Javno iskazivanje angažmana u predizbornim kampanjama od presudne je važnosti kad komunikacijski savjetnici nastupaju u medijima kao analitičari političkih i komunikacijskih događanja i procesa. Medijski istupi su, uz jasno navođenje političkih izbornih kampanja u kojima se sudjeluje, u cijelosti prihvatljivi.

Angažman u političkoj kampanji nije razlog da komunikacijski stručnjaci ne nastupaju kao medijski sugovornici, ali njihov angažman pri tome mora biti jasno iskazan. Jedino će tako uloge i interesi biti transparentni.

Stoga HUOJ poziva sve stručnjake za odnose s javnošću koje su angažirali političari ili stranke na javno očitovanje o njihovu angažmanu putem medija te objavu referencija na vlastitim mrežnim stranicama. Javno očitovanje o angažmanu podjednako je važno za samostalne komunikacijske stručnjake, za zaposlenike agencija za odnose s javnošću i za stručnjake koji sudjeluju u pro bono angažmanima.

Hrvatsko novinarsko društvo poziva novinare da od komunikacijskih stručnjaka koje intervjuiraju traže da navedu u čijoj su izbornoj kampanji angažirani. HND također od urednika očekuje da te podatke objave.

HND i HUOJ pozivaju medije, a posebno javnu televiziju, da donesu uređivačke politike koje će na transparentan način, među ostalim, definirati odnose između stručnjaka za odnose s javnošću i novinara, urednika i redakcija te propisati kriterije za sudjelovanje u emisijama.

 

PREDSJEDNIK HND-a                                                                                                   

Saša Leković                                                                                                     

 

PREDSJEDNICA HUOJ-a

Aleksandra Kolarić

Hrvatska udruga za odnose s javnošću (HUOJ) i Hrvatsko novinarsko društvo (HND) čvrstoga su stava da angažman komunikacijskih savjetnika u izbornim kampanjama mora biti transparentan.

Ključna odrednica te transparentnosti jest javnost podataka o tome za koju stranku, političara ili nezavisnoga kandidata komunikacijski savjetnik ili agencija rade. Javno iskazivanje angažmana u predizbornim kampanjama od presudne je važnosti kad komunikacijski savjetnici nastupaju u medijima kao analitičari političkih i komunikacijskih događanja i procesa. Medijski istupi su, uz jasno navođenje političkih izbornih kampanja u kojima se sudjeluje, u cijelosti prihvatljivi.

Angažman u političkoj kampanji nije razlog da komunikacijski stručnjaci ne nastupaju kao medijski sugovornici, ali njihov angažman pri tome mora biti jasno iskazan. Jedino će tako uloge i interesi biti transparentni.

Stoga HUOJ poziva sve stručnjake za odnose s javnošću koje su angažirali političari ili stranke na javno očitovanje o njihovu angažmanu putem medija te objavu referencija na vlastitim mrežnim stranicama. Javno očitovanje o angažmanu podjednako je važno za samostalne komunikacijske stručnjake, za zaposlenike agencija za odnose s javnošću i za stručnjake koji sudjeluju u pro bono angažmanima.

Hrvatsko novinarsko društvo poziva novinare da od komunikacijskih stručnjaka koje intervjuiraju traže da navedu u čijoj su izbornoj kampanji angažirani. HND također od urednika očekuje da te podatke objave.

HND i HUOJ pozivaju medije, a posebno javnu televiziju, da donesu uređivačke politike koje će na transparentan način, među ostalim, definirati odnose između stručnjaka za odnose s javnošću i novinara, urednika i redakcija te propisati kriterije za sudjelovanje u emisijama.

 

PREDSJEDNIK HND-a                                                                                                   

Saša Leković                                                                                                     

 

PREDSJEDNICA HUOJ-a

Aleksandra Kolarić