Aktualno > In memoriam

Preminuo nekadašnji ravnatelj HRT-a Josip Gobac

21.10.2021.

U 90. godini preminuo je dugogodišnji djelatnik HRT-a Josip Gobac. Bio je jedan od osnivača  Moslavačkog lista, pokretač Školske televizije na ondašnjoj Televiziji Zagreb, te umirovljeni direktor Hrvatske radiotelevizije. Autor je brojnih filmova koji prikazuju bogatu baštinu Moslavine i Hrvatske.

Rodio se 1932. godine, a u Zagrebu je pohađao Školu primijenjene umjetnosti i Filozofski fakultet te je bio dopisnik Omladinskog borca. Novinarstvom se bavi od 1948. kada počinje surađivati u omladinskim listovima. Bio je urednik u Moslavačkom listu u razdoblju od 1954- do 1956. godine, a kasnije radi na Televiziji Zagreb kao urednik Školske TV, a potom je u periodu od 1978. do 1986. direktor TVZ-a. Bio je član grupe za obrazovni program Eurovizije.

Zadnje godine karijere na televiziji proveo je u dokumentarnom programu gdje je radio sve do umirovljenja 1992. godine, ali je nastavio i dalje suradnju u dokumentarno-obrazovnom programu i u emisiji Dobor jutro Hrvatska. Surađivao je i sa Zagreb filmom i Filmotekom 16. Autor je nekoliko obrazovnih filmova za osnovne škole i nekoliko namjenskih filmova o zaštiti prirode: Park prirode Žumberak, Velebit, Lonjsko polje i dr. Objavljivao je i autorske radove na OTV-u i na Z1 televiziji.

Izvor: Leksikon radija i televizije i HRT

U 90. godini preminuo je dugogodišnji djelatnik HRT-a Josip Gobac. Bio je jedan od osnivača  Moslavačkog lista, pokretač Školske televizije na ondašnjoj Televiziji Zagreb, te umirovljeni direktor Hrvatske radiotelevizije. Autor je brojnih filmova koji prikazuju bogatu baštinu Moslavine i Hrvatske.

Rodio se 1932. godine, a u Zagrebu je pohađao Školu primijenjene umjetnosti i Filozofski fakultet te je bio dopisnik Omladinskog borca. Novinarstvom se bavi od 1948. kada počinje surađivati u omladinskim listovima. Bio je urednik u Moslavačkom listu u razdoblju od 1954- do 1956. godine, a kasnije radi na Televiziji Zagreb kao urednik Školske TV, a potom je u periodu od 1978. do 1986. direktor TVZ-a. Bio je član grupe za obrazovni program Eurovizije.

Zadnje godine karijere na televiziji proveo je u dokumentarnom programu gdje je radio sve do umirovljenja 1992. godine, ali je nastavio i dalje suradnju u dokumentarno-obrazovnom programu i u emisiji Dobor jutro Hrvatska. Surađivao je i sa Zagreb filmom i Filmotekom 16. Autor je nekoliko obrazovnih filmova za osnovne škole i nekoliko namjenskih filmova o zaštiti prirode: Park prirode Žumberak, Velebit, Lonjsko polje i dr. Objavljivao je i autorske radove na OTV-u i na Z1 televiziji.

Izvor: Leksikon radija i televizije i HRT