Priopćenja

HUOJ i HND za tranparentan angažman komunikacijskih savjetnika u izbornim kampanjama

20.10.2015.

Ključna odrednica te transparentnosti je javnost podataka o tome za koju stranku, političara ili nezavisnog kandidata komunikacijski savjetnik ili agencija rade.
Hrvatska udruga za odnose s javnošću i Hrvatsko novinarsko društvo čvrstog su stava da angažman komunikacijskih savjetnika u izbornim kampanjama mora biti transparentan.

Ključna odrednica te transparentnosti je javnost podataka o tome za koju stranku, političara ili nezavisnog kandidata komunikacijski savjetnik ili agencija rade. Javno deklariranje angažmana u predizbornim kampanjama od presudne je važnosti kada komunikacijski savjetnici nastupaju u medijima, kao analitičari političkih i komunikacijskih događanja i procesa. Medijski istupi su, uz jasno navođenje političkih izbornih kampanja u kojima se sudjeluje, u cijelosti prihvatljivi.

Angažman u političkoj kampanji nije razlog da komunikacijski stručnjaci ne nastupaju kao medijski sugovornici, ali njihov angažman pri tome mora biti jasno deklariran. Jedino će tako uloge i interesi biti transparentni.

Stoga HUOJ poziva sve stručnjake za odnose s javnošću koje su angažirali političari ili stranke u izbornoj kampanji  ili inače, na javno očitovanje o svojem angažmanu putem medija te objavom referenci na vlastitim internetskim stranicama. Javno očitovanje angažmana podjednako je važno za samostalne komunikacijske stručnjake, za zaposlenike agencija za odnose s javnošću kao i u slučajevima tzv. pro bono angažmana.

Hrvatsko novinarsko društvo poziva novinare da kad intervjuiraju komunikacijske stručnjake traže od njih da navedu u čijoj su izbornoj kampanji angažirani. I isto tako HND očekuje od urednika da te podatke obavezno objave.

PREDSJEDNIK HND-a                                                                                                     PREDSJEDNICA HUOJ-a
Saša Leković                                                                                                                     mr.sc. Aleksandra Kolarić

Ključna odrednica te transparentnosti je javnost podataka o tome za koju stranku, političara ili nezavisnog kandidata komunikacijski savjetnik ili agencija rade.
Hrvatska udruga za odnose s javnošću i Hrvatsko novinarsko društvo čvrstog su stava da angažman komunikacijskih savjetnika u izbornim kampanjama mora biti transparentan.

Ključna odrednica te transparentnosti je javnost podataka o tome za koju stranku, političara ili nezavisnog kandidata komunikacijski savjetnik ili agencija rade. Javno deklariranje angažmana u predizbornim kampanjama od presudne je važnosti kada komunikacijski savjetnici nastupaju u medijima, kao analitičari političkih i komunikacijskih događanja i procesa. Medijski istupi su, uz jasno navođenje političkih izbornih kampanja u kojima se sudjeluje, u cijelosti prihvatljivi.

Angažman u političkoj kampanji nije razlog da komunikacijski stručnjaci ne nastupaju kao medijski sugovornici, ali njihov angažman pri tome mora biti jasno deklariran. Jedino će tako uloge i interesi biti transparentni.

Stoga HUOJ poziva sve stručnjake za odnose s javnošću koje su angažirali političari ili stranke u izbornoj kampanji  ili inače, na javno očitovanje o svojem angažmanu putem medija te objavom referenci na vlastitim internetskim stranicama. Javno očitovanje angažmana podjednako je važno za samostalne komunikacijske stručnjake, za zaposlenike agencija za odnose s javnošću kao i u slučajevima tzv. pro bono angažmana.

Hrvatsko novinarsko društvo poziva novinare da kad intervjuiraju komunikacijske stručnjake traže od njih da navedu u čijoj su izbornoj kampanji angažirani. I isto tako HND očekuje od urednika da te podatke obavezno objave.

PREDSJEDNIK HND-a                                                                                                     PREDSJEDNICA HUOJ-a
Saša Leković                                                                                                                     mr.sc. Aleksandra Kolarić