O HND-u > Zaključci novinarskog vijeća časti > Zaključci 7. sjednice Novinarskog vijeća časti održane 21. siječnja 2016.

Hrvatska liječnička komora vs Danijela Mikola

Hrvatska liječnička komora vs Danijela Mikola

 

Zahtjev Hrvatske liječničke komore za pokretanje postupka protiv Danijele Mikola, autorice teksta „Izbacio je pacijentice da kum HDZ-ovac bude sam u sobi“,  objavljenoga 25. studenog 2015. godine na internetskim stranicama 24sata.

Danijela Mikola nije članica HND-a.

 

Zaključak

Vijeće jednoglasno ocjenjuje da novinarka Danijela Mikola nije prekršila opća načela novinarske profesije, ali je upozorava da bi se ubuduće trebala suzdržati od navođenja detalja nečijega zdravstvenog stanja.

 

Obrazloženje: Hrvatska liječnička komora tvrdi kako je u spornom članku izneseno niz konstatacija na račun  predstojnika Klinike za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata KBC-a Osijek, prof. dr. sc Željka Vranješa, optužujući ga da je pogodovao svojem vjenčanom kumu, smjestivši ga u sobu u kojoj nisu bili drugi pacijenti, te da je zbog toga premjestio pacijentice koje su prije bile u toj sobi. Novinarki se zamjera i konstatacija da su i dr. Vranješ i njegov kum članovi HDZ-a, detaljno opisivanje simptomatologije pacijenta te nadnaslov „Partijska klinika“. HLK ocjenjuje ovakav način pisanja članka kao narušavanje ugleda ne samo dr. Vranješa nego i cijele Klinike za otorinolaringologiju, ali i narušavanje dostojanstva i ugrožavanje privatnosti pacijenta,  a sve doživljava senzacionalističkim i tendencioznim. 

Vijeće ocjenjuje da je novinarka Danijela Mikola iznijela samo činjenice, ali  da se samo trebala suzdržati od navođenja detalja bolesti pacijenta, unatoč tome što je s tim u vezi prenijela izjavu liječnika.