Aktualno > Vijesti

HND zabrinut zbog presude prema kojoj Jutarnji list mora isplatiti 50.000 kuna za duševne boli sucu Nevenu Cambiju

16.11.2018.

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) izražava duboku zabrinutost zbog presude Općinskog suda u Splitu prema kojoj Jutarnji list mora isplatiti 50.000 kuna naknade za duševne boli sucu splitskog Županijskog suda i članu DSV-a, Nevenu Cambiju, “za duševne boli” izazvane intervjuom iz studenog prošle godine u kojem sudac Cambi nije niti spomenut.

Riječ je o autoriziranom intervjuu sa saborskim zastupnikom Mosta Nikolom Grmojom u kojem je, među ostalim temama, sugovornik govorio o stanju u pravosuđu, izjavivši da je Državno sudbeno vijeće "izvor korupcije", ne navodeći poimence o kojim se članovima DSV-a radi. Bez obzira na to, sudac je podigao i dobio privatnu tužbu protiv Jutarnjeg lista, rekavši da su tvrdnje u intervjuu upravljene baš protiv njega i da su objavljene s isključivim ciljem da ga se "prikaže kao osobu s najnižim karakternim osobinama, kao osobu koja provodi bezakonje, kao dio takozvane ‘korumpirane skupine sudaca".

Hrvatsko novinarsko društvo godinama upozorava na nedopustivu praksu kaznenog progona medija zbog objavljivanja autoriziranih intervjua, ali i na štetnu praksu dosuđivanja visokih odšteta u slučajevima kada tužbe za povredu časti i ugleda protiv novinara podižu suci, o čemu je prije nekoliko dana svoj pravorijek dao i Europski sud za ljudska prava.

Europski sud za ljudska prava u predmetu Narodni list d.d. v. Hrvatska 8. studenog ove godine presudio je da su hrvatski sudovi, obvezujući zadarskog nakladnika da sucu Borisu Babiću isplati naknadu štete za duševne boli od 50.000,00 kn, povrijedili članak 10. Europske konvencije o ljudskim pravima, koji jamči slobodu izražavanja. Europski sud za ljudska prava ovom je presudom podučio hrvatske sudove kako dosuđene odštete zbog pretrpljenih duševnih boli zbog objavljene informacije moraju biti srazmjerne stvarno pretrpljenoj šteti. Tako visoke odštete, prema ESLJP, imaju „zamrzavajuće učinke“ i mogu ozbiljno ugroziti otvorenu raspravu o pitanjima od javnog interesa.

Za Izvršni odbor HND-a:

Hrvoje Zovko, predsjednik HND-a

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) izražava duboku zabrinutost zbog presude Općinskog suda u Splitu prema kojoj Jutarnji list mora isplatiti 50.000 kuna naknade za duševne boli sucu splitskog Županijskog suda i članu DSV-a, Nevenu Cambiju, “za duševne boli” izazvane intervjuom iz studenog prošle godine u kojem sudac Cambi nije niti spomenut.

Riječ je o autoriziranom intervjuu sa saborskim zastupnikom Mosta Nikolom Grmojom u kojem je, među ostalim temama, sugovornik govorio o stanju u pravosuđu, izjavivši da je Državno sudbeno vijeće "izvor korupcije", ne navodeći poimence o kojim se članovima DSV-a radi. Bez obzira na to, sudac je podigao i dobio privatnu tužbu protiv Jutarnjeg lista, rekavši da su tvrdnje u intervjuu upravljene baš protiv njega i da su objavljene s isključivim ciljem da ga se "prikaže kao osobu s najnižim karakternim osobinama, kao osobu koja provodi bezakonje, kao dio takozvane ‘korumpirane skupine sudaca".

Hrvatsko novinarsko društvo godinama upozorava na nedopustivu praksu kaznenog progona medija zbog objavljivanja autoriziranih intervjua, ali i na štetnu praksu dosuđivanja visokih odšteta u slučajevima kada tužbe za povredu časti i ugleda protiv novinara podižu suci, o čemu je prije nekoliko dana svoj pravorijek dao i Europski sud za ljudska prava.

Europski sud za ljudska prava u predmetu Narodni list d.d. v. Hrvatska 8. studenog ove godine presudio je da su hrvatski sudovi, obvezujući zadarskog nakladnika da sucu Borisu Babiću isplati naknadu štete za duševne boli od 50.000,00 kn, povrijedili članak 10. Europske konvencije o ljudskim pravima, koji jamči slobodu izražavanja. Europski sud za ljudska prava ovom je presudom podučio hrvatske sudove kako dosuđene odštete zbog pretrpljenih duševnih boli zbog objavljene informacije moraju biti srazmjerne stvarno pretrpljenoj šteti. Tako visoke odštete, prema ESLJP, imaju „zamrzavajuće učinke“ i mogu ozbiljno ugroziti otvorenu raspravu o pitanjima od javnog interesa.

Za Izvršni odbor HND-a:

Hrvoje Zovko, predsjednik HND-a