Iz medija

Freedom House: Hrvatska u kategoriji polukonsolidiranih demokracija, samo 10 zemalja Istočne Europe su demokracije

06.05.2020.
Link na članak

Hrvatska je i u najnovijem izvještaju Freedom Housea „Nacije u tranzitu“ 2020. koji se odnosi na područje Srednje i Istočne Europe zadržala svoju nepromijenjenu poziciju polukonsolidirane demokracije te isti mali broj bodova (4,25) koje ima od 2018. godine. Polukonsolidirane demokracije, po definiciji Freedom Housea, predstavljaju one koje jesu izborne demokracije s relativno visokim standardima pri izboru vodstva, ali pokazuju slabosti u obrani političkih prava i građanskih sloboda.

Hrvatska, iako najniža na toj listi, spada u manjinu zemalja promatrane regije bivše Istočne Europe koje se mogu smatrati demokratskima. Ključni nalazi ovog izvještaja kažu da je broj demokracija u promatranoj regiji na najnižoj razini u 25 godina od kada se piše ovaj izvještaj. Od 29 zemalja koje su promatrane, 10 ih se opisuju kao demokracije (konsolidirane demokracije su Estonija, Slovenija, Latvija, Litva, Češka i Slovačka, a polukonsolidirane Poljska, Bugarska, Rumunjska i Hrvatska) 10 kao hibridni režimi (Srbija, Mađarska, Crna Gora, Albanija, Sjeverna Makedonija, Ukrajina, BiH, Gruzija, Kosovo, Moldavija), a 9 kao autoritarni režimi (Armenija, Kirgistan, Rusija, Bjelorusija, Kazahstan, Tadžikistan, Uzbekistan, Azerbajdžan i Turkmenistan).

Cijeli tekst možete pročitati na faktograf.hr.