Aktualno > Vijesti

Zaključci tematske sjednice Odbora za medije „Prijetnje novinarima i ugroza slobode medija“

23.01.2017.

Saborski Odbor za informiranje, informatizaciju i medije objavio je zaključke tematske sjednice „Prijetnje novinarima i ugroza slobode medija“, održane 25. studenog 2016., u kojima poziva nadležne institucije da preveniraju i sankcioniraju napade na novinare te da provedu postupak evaluacije i usavršavanja pravnog okvira.

Obor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskog sabora u zaključcima je jednoglasno osudio „pritiske i napade na novinare bilo koje vrste jer se njima ugrožavaju sloboda govora, sloboda izvještavanja, sloboda tiska i drugih sredstava priopćavanja i osnove demokracije“.

Također, Odbor je pozvao nadležne institucije, prije svega Ministarstvo unutarnjih poslova, da „preveniraju i sankcioniraju sve postupke i djela koja se mogu okarakterizirati kao pritisak ili napad na novinare te da provedu postupak evaluacije i usavršavanja pravnog okvira“.

Strukovne udruge novinara i nadležne državne institucije pozivaju se da održe tematske rasprave i okrugle stolove na ovu temu, stoji u zaključcima sjednice.

Sjednica je bila sazvana 25. studenog 2016. zbog eskalacije govora mržnje i nasilja prema novinarima, a na njoj su sudjelovali predstavnici strukovnih novinarskih organizacija, policije i drugih državnih institucija. Zaključke sjednice možete preuzeti ovdje.

Izvor: Hrvatski sabor, HND 

Saborski Odbor za informiranje, informatizaciju i medije objavio je zaključke tematske sjednice „Prijetnje novinarima i ugroza slobode medija“, održane 25. studenog 2016., u kojima poziva nadležne institucije da preveniraju i sankcioniraju napade na novinare te da provedu postupak evaluacije i usavršavanja pravnog okvira.

Obor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskog sabora u zaključcima je jednoglasno osudio „pritiske i napade na novinare bilo koje vrste jer se njima ugrožavaju sloboda govora, sloboda izvještavanja, sloboda tiska i drugih sredstava priopćavanja i osnove demokracije“.

Također, Odbor je pozvao nadležne institucije, prije svega Ministarstvo unutarnjih poslova, da „preveniraju i sankcioniraju sve postupke i djela koja se mogu okarakterizirati kao pritisak ili napad na novinare te da provedu postupak evaluacije i usavršavanja pravnog okvira“.

Strukovne udruge novinara i nadležne državne institucije pozivaju se da održe tematske rasprave i okrugle stolove na ovu temu, stoji u zaključcima sjednice.

Sjednica je bila sazvana 25. studenog 2016. zbog eskalacije govora mržnje i nasilja prema novinarima, a na njoj su sudjelovali predstavnici strukovnih novinarskih organizacija, policije i drugih državnih institucija. Zaključke sjednice možete preuzeti ovdje.

Izvor: Hrvatski sabor, HND