O HND-u > Zaključci novinarskog vijeća časti

Zaključci 1. sjednice Novinarskog vijeća časti, održane 29. svibnja 2015.

Zaključci 1. (konstituirajuće) sjednice Novinarskog vijeća časti, održane 29. svibnja 2015. godine

 

Na 56. izbornoj skupštini HND-a održanoj 25. travnja 2015. godine izabran je novi sastav Novinarskog vijeća časti

 

Na 1. konstituirajućoj sjednici za predsjednika NVČ-a izabran je Aleksej Gotthardi-Pavlovsky, a zamjenica predsjednika izabrana je Mađer Verica. Ostali članovi su Nataša Ban Leskovar,  Tomislav Kurelec,  Maja Antonić Škarica, Marinko Jurasić,  Patricija Kiš, Damir Pijaca, Veronika Rešković, Miroslav Wranka, Saša Jadrijević Tomas.