Aktualno > Vijesti

Vlada na telefonskoj sjednici donijela uredbu o raspodjeli novca od igara na sreću

23.04.2016.

Vlada je na telefonskoj sjednici donijela Uredbu o kriterijima i načinu raspodjele prihoda od igara na sreću za 2016. u kojoj je korigirala prvotni prijelog prema kojem bi organizacijama koje pridonose razvoju civilnoga društva pripalo samo 4,41 posto budžeta od približno 380 milijuna kuna. Iznos je sada koriginran na 6,88 posto, međutim, to je i dalje veliko smanjenje u odnosu na 14,21 posto, koliko su te udruge imale na raspolaganju 2015. godine. 

 

Vlada je u petak na telefonskoj sjednici donijela Uredbu o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za ovu godinu, prema kojoj je za organizacije za razvoj civilnoga društva korigirala i povećala prvotni prijedlog, povučen prije 15-ak dana sa sjednice nakon prosvjeda više nevladinih udruga.

Vlada je u prijedlogu uredbe prije 15-ak dana za organizacije koje pridonose razvoju civilnoga društva predvidjela smanje sredstava sa 14,21 posto u prošloj godini, na 4,41 posto, no taj je iznos sada korigirala na 6,88 posto.

Organizacije koje promiču razvoj sporta dobiti će 32,95 posto lutrijskih sredstava, a slijede organizacije koje se bave problemima i zadovoljavanjem potreba osoba s invaliditetom koje će dobiti 19,31 posto tih sredstava.

Ovom će se uredbom, a temeljem procjene prihoda iz dobiti Hrvatske lutrije, rasporediti nešto manje od 380 milijuna kuna.

 

Povećan iznos za organizacije koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću  

Povećan je iznos koji će dobiti organizacije koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću te će one dobiti 17,81 posto novca uprihođenog od igara na sreću, a prošle su godine dobile 10,39 posto.

Organizacije koje se bave kulturom dobivat će 12,41 posto lutrijskih sredstava, a organizacije koje pridonose borbi protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti dobivaju  4,52 posto tih sredstava,

Organizacijama koje se bave tehničkom kulturom pripast će 4,01 posto lutrijskoga novca, a 2,11 posto onima koje se bave izvaninstitucionalnom naobrazbom i odgojem djece i mladih.

Kriteriji za raspodjelu utvrđeni su sukladno nacionalnim strategijama i programima zadovoljavanja javnih potreba u odgovarajućim djelatnostima, te sukladno programima za poticanje razvoja civilnoga društva, a iskazuju se udjelom pojedinih programskih aktivnosti u ukupnom dijelu prihoda od igara na sreću, stoji u obrazloženju Vlade.

Izvor: Hina

Vlada je na telefonskoj sjednici donijela Uredbu o kriterijima i načinu raspodjele prihoda od igara na sreću za 2016. u kojoj je korigirala prvotni prijelog prema kojem bi organizacijama koje pridonose razvoju civilnoga društva pripalo samo 4,41 posto budžeta od približno 380 milijuna kuna. Iznos je sada koriginran na 6,88 posto, međutim, to je i dalje veliko smanjenje u odnosu na 14,21 posto, koliko su te udruge imale na raspolaganju 2015. godine. 

 

Vlada je u petak na telefonskoj sjednici donijela Uredbu o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za ovu godinu, prema kojoj je za organizacije za razvoj civilnoga društva korigirala i povećala prvotni prijedlog, povučen prije 15-ak dana sa sjednice nakon prosvjeda više nevladinih udruga.

Vlada je u prijedlogu uredbe prije 15-ak dana za organizacije koje pridonose razvoju civilnoga društva predvidjela smanje sredstava sa 14,21 posto u prošloj godini, na 4,41 posto, no taj je iznos sada korigirala na 6,88 posto.

Organizacije koje promiču razvoj sporta dobiti će 32,95 posto lutrijskih sredstava, a slijede organizacije koje se bave problemima i zadovoljavanjem potreba osoba s invaliditetom koje će dobiti 19,31 posto tih sredstava.

Ovom će se uredbom, a temeljem procjene prihoda iz dobiti Hrvatske lutrije, rasporediti nešto manje od 380 milijuna kuna.

 

Povećan iznos za organizacije koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću  

Povećan je iznos koji će dobiti organizacije koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću te će one dobiti 17,81 posto novca uprihođenog od igara na sreću, a prošle su godine dobile 10,39 posto.

Organizacije koje se bave kulturom dobivat će 12,41 posto lutrijskih sredstava, a organizacije koje pridonose borbi protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti dobivaju  4,52 posto tih sredstava,

Organizacijama koje se bave tehničkom kulturom pripast će 4,01 posto lutrijskoga novca, a 2,11 posto onima koje se bave izvaninstitucionalnom naobrazbom i odgojem djece i mladih.

Kriteriji za raspodjelu utvrđeni su sukladno nacionalnim strategijama i programima zadovoljavanja javnih potreba u odgovarajućim djelatnostima, te sukladno programima za poticanje razvoja civilnoga društva, a iskazuju se udjelom pojedinih programskih aktivnosti u ukupnom dijelu prihoda od igara na sreću, stoji u obrazloženju Vlade.

Izvor: Hina