Aktualno > Vijesti

Više od 10.000 ljudi posjetilo vinkovački 22. Sajam zdravlja

22.04.2018.

Središnji događaj ovogodišnjeg 22. Sajma zdravlja u Vinkovcima, čiji je partner bilo Hrvatsko novinarsko društvo, bio je raznovrsan edukativni program na temu "Zdravlje, mediji, komunikacije i intersektorska suradnja". 

 

Po prvi put u sklopu manifestacije održan je i simpozij "Novinarstvo" na kojemu su, uz novinare s područja Vukovarsko-srijemske županije te ogranka HND-a u toj županiji, sudjelovale i članice Zbora zdravstvenih novinara HND-a na čelu s predsjednicom Tamarom Marinković Margetić iz Hrvatske izvještajne novinske agencije

Sajam je posjetilo preko deset tisuća ljudi, a na sajmu je izlagalo više od 130 izlagača. Na edukativnome dijelu 22. Sajma zdravlja održan je niz okruglih stolova, seminara i edukacija za medicinske sestre, psihologe i psihijatre, socijalne radnike te građanstvo, radionice "Bebe vole papati!" i "Grad i ja: mala škola arhitekture". Održani su i forumi za osobe s invaliditetom, veterinarstva te zdravih gradova i županija, a taj je forum u cijelosti bio posvećen unaprjeđenju odnosa zdravih gradova i županija i medija.

Vinkovački Sajam zdravlja jedan je od tri najvažnija događaja koje organizira Hrvatska mreža zdravih gradova, a od svojih početaka do danas bio je i ostao mjesto susreta osoba koje se zauzimaju za očuvanje, promicanje i unaprjeđivanje zdravlja, kvalitete života pojedinca i zajednice", istaknula je  koordinatorica Sajma zdravlja Mandica Sanković.

Objasnila je da je ovogodišnji sajam bio posvećen medijima i komunikaciji kao bitnim preduvjetima za širenje informacija o zdravlju i zdravstvenom sustavu u  javnosti.

"Primijetili smo da svih ovih godina nešto nedostaje u našem djelovanju i shvatli smo da su upravo mediji ta karika koja nam nedostaje, a bez koje se teško možemo dalje razvijati i nadograđivati ideju zdravih gradova i županija", rekla je nacionalna koordinatorica Hrvatske mreže zdravih gradova Selma Šogorić.

Ocijenila je kako je rasprava koja se vodila na Forumu zdravih gradova i županija na temu suradnje medija i Hrvatske mreže zdravih gradova kao i medija i zdravstvenog sustava upozorila na probleme kojima se treba posvetiti te na način kako ih se može prevladati.

 

Autor: Hina, HND

Foto:Hina

Središnji događaj ovogodišnjeg 22. Sajma zdravlja u Vinkovcima, čiji je partner bilo Hrvatsko novinarsko društvo, bio je raznovrsan edukativni program na temu "Zdravlje, mediji, komunikacije i intersektorska suradnja". 

 

Po prvi put u sklopu manifestacije održan je i simpozij "Novinarstvo" na kojemu su, uz novinare s područja Vukovarsko-srijemske županije te ogranka HND-a u toj županiji, sudjelovale i članice Zbora zdravstvenih novinara HND-a na čelu s predsjednicom Tamarom Marinković Margetić iz Hrvatske izvještajne novinske agencije

Sajam je posjetilo preko deset tisuća ljudi, a na sajmu je izlagalo više od 130 izlagača. Na edukativnome dijelu 22. Sajma zdravlja održan je niz okruglih stolova, seminara i edukacija za medicinske sestre, psihologe i psihijatre, socijalne radnike te građanstvo, radionice "Bebe vole papati!" i "Grad i ja: mala škola arhitekture". Održani su i forumi za osobe s invaliditetom, veterinarstva te zdravih gradova i županija, a taj je forum u cijelosti bio posvećen unaprjeđenju odnosa zdravih gradova i županija i medija.

Vinkovački Sajam zdravlja jedan je od tri najvažnija događaja koje organizira Hrvatska mreža zdravih gradova, a od svojih početaka do danas bio je i ostao mjesto susreta osoba koje se zauzimaju za očuvanje, promicanje i unaprjeđivanje zdravlja, kvalitete života pojedinca i zajednice", istaknula je  koordinatorica Sajma zdravlja Mandica Sanković.

Objasnila je da je ovogodišnji sajam bio posvećen medijima i komunikaciji kao bitnim preduvjetima za širenje informacija o zdravlju i zdravstvenom sustavu u  javnosti.

"Primijetili smo da svih ovih godina nešto nedostaje u našem djelovanju i shvatli smo da su upravo mediji ta karika koja nam nedostaje, a bez koje se teško možemo dalje razvijati i nadograđivati ideju zdravih gradova i županija", rekla je nacionalna koordinatorica Hrvatske mreže zdravih gradova Selma Šogorić.

Ocijenila je kako je rasprava koja se vodila na Forumu zdravih gradova i županija na temu suradnje medija i Hrvatske mreže zdravih gradova kao i medija i zdravstvenog sustava upozorila na probleme kojima se treba posvetiti te na način kako ih se može prevladati.

 

Autor: Hina, HND

Foto:Hina