Aktualno > Vijesti

Vijeće za elektroničke medije: Ne postoje zakonski uvjeti za stjecanje sto posto dionica društva Nova TV d.d. od strane Slovenia Broadbanda

15.11.2017.

Vijeće za elektroničke medije, na sjednici održanoj 14. studenog 2017., donijelo je jednoglasnu odluku da ne postoje zakonski uvjeti za stjecanje sto posto dionica društva Nova TV d.d. od strane Slovenia Broadbanda zbog nedopuštenosti koncentracije u smislu Zakona o elektroničkim medijima, objavilo je Vijeće na svojim internetskim stranicama.

U obrazloženju odluke, Vijeće navodi da podnositelj prijave, Slovenia Broadband S.a.r.l. međunarodno holding društvo upravlja poslovanjem raznih operativnih društava u srednjoj i istočnoj Europi uključivo i na području Republike Hrvatske među kojima su ORLANDO KLINCI d.o.o., FIGHT CHANNEL d.o.o., ADRIA NEWS d.o.o. te TOTALNA TELEVIZIJA d.o.o. Zagreb.

VEM dalje tumači da je TOTALNA TELEVIZIJA d.o.o. nesporno povezana osoba podnositelja prijave te da se "povezanost u konkretnom slučaju očituje na način da je vlasnik podnositelja prijave trgovačko društvo United Media S.a.r.l., a isto društvo je konačni vlasnik trgovačkog društva Totalna televizija d.o.o.".

"Trgovačko društvo TOTALNA TELEVIZIJA d.o.o. je mrežni operator u smislu Zakona o elektroničkim komunikacijama za pružanje javno dostupnih telefonskih usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, usluga prijenosa slike, govora i zvuka putem elektroničkih komunikacijskih mreža (što isključuje usluge radiodifuzije) te usluge davanja pristupa internetu. Slijedom toga, na ovaj subjekt se primjenjuje odredba čl. 61, ZEM-a, prema kojoj operator koji obavlja djelatnost prijenosa audiovizualnog i/ili radijskog programa ne može biti nakladnik televizije i/ili radija te pružatelj medijskih usluga iz članka 79. ovoga Zakona", stoji u obrazloženju odluke VEM-a.

Dodaje se da je zakonodavac detaljnim uređivanjem pretpostavki povezanosti društava dao do znanja da povezanost osoba smatra važnim institutom u kontekstu propisa o zaštiti pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

"Svi poduzetnici povezani zajedničkim kapitalom, kontrolom ili na drugi način u smislu odredaba Zakona o trgovačkim društvima smatraju se jednim gospodarskim subjektom, a njihova povezanost procjenjuje se u smislu odredbe članka 53. ZEM-a. Zabrana iz čl. 61 ZEM ne temelji se na tržišnoj snazi, nego na nespojivosti uloge pružatelja medijskih usluga koji odabire i organizira medijski sadržaj s ulogom operatora koji pruža javnu uslugu prijenosa signala elektroničkim komunikacijskim mrežama ili daje na korištenje javnu komunikacijsku mrežu", smatra VEM.

United Group, medijska grupa zainteresirana za prezimanje Nove TV, najavila je da će proučiti odluku Vijeća za elektroničke medije (VEM) o odbacivanju njihove prijave, naglasivši kako će ocijeniti je li odluka u skladu s europskim načelom vladavine prava i je li lokalno pravo primijenjeno na nediskriminirajući način.

"Europski i lokalni pravni timovi United Group, koji su pripremili prijavu za ocjenu koncentracije, počeli su s proučavanjem odluke. To će prvenstveno biti rađeno iz perspektive je li odluka donesena u skladu s europskim načelom vladavine prava i jesu li se lokalni zakoni o medijima i zaštiti tržišnog natjecanja primijenili na nediskriminirajući način", ističe se u priopćenju United Group.

 

Piše: Ema Tarabochia

Izvor: e-mediji.hr

Vijeće za elektroničke medije, na sjednici održanoj 14. studenog 2017., donijelo je jednoglasnu odluku da ne postoje zakonski uvjeti za stjecanje sto posto dionica društva Nova TV d.d. od strane Slovenia Broadbanda zbog nedopuštenosti koncentracije u smislu Zakona o elektroničkim medijima, objavilo je Vijeće na svojim internetskim stranicama.

U obrazloženju odluke, Vijeće navodi da podnositelj prijave, Slovenia Broadband S.a.r.l. međunarodno holding društvo upravlja poslovanjem raznih operativnih društava u srednjoj i istočnoj Europi uključivo i na području Republike Hrvatske među kojima su ORLANDO KLINCI d.o.o., FIGHT CHANNEL d.o.o., ADRIA NEWS d.o.o. te TOTALNA TELEVIZIJA d.o.o. Zagreb.

VEM dalje tumači da je TOTALNA TELEVIZIJA d.o.o. nesporno povezana osoba podnositelja prijave te da se "povezanost u konkretnom slučaju očituje na način da je vlasnik podnositelja prijave trgovačko društvo United Media S.a.r.l., a isto društvo je konačni vlasnik trgovačkog društva Totalna televizija d.o.o.".

"Trgovačko društvo TOTALNA TELEVIZIJA d.o.o. je mrežni operator u smislu Zakona o elektroničkim komunikacijama za pružanje javno dostupnih telefonskih usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, usluga prijenosa slike, govora i zvuka putem elektroničkih komunikacijskih mreža (što isključuje usluge radiodifuzije) te usluge davanja pristupa internetu. Slijedom toga, na ovaj subjekt se primjenjuje odredba čl. 61, ZEM-a, prema kojoj operator koji obavlja djelatnost prijenosa audiovizualnog i/ili radijskog programa ne može biti nakladnik televizije i/ili radija te pružatelj medijskih usluga iz članka 79. ovoga Zakona", stoji u obrazloženju odluke VEM-a.

Dodaje se da je zakonodavac detaljnim uređivanjem pretpostavki povezanosti društava dao do znanja da povezanost osoba smatra važnim institutom u kontekstu propisa o zaštiti pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

"Svi poduzetnici povezani zajedničkim kapitalom, kontrolom ili na drugi način u smislu odredaba Zakona o trgovačkim društvima smatraju se jednim gospodarskim subjektom, a njihova povezanost procjenjuje se u smislu odredbe članka 53. ZEM-a. Zabrana iz čl. 61 ZEM ne temelji se na tržišnoj snazi, nego na nespojivosti uloge pružatelja medijskih usluga koji odabire i organizira medijski sadržaj s ulogom operatora koji pruža javnu uslugu prijenosa signala elektroničkim komunikacijskim mrežama ili daje na korištenje javnu komunikacijsku mrežu", smatra VEM.

United Group, medijska grupa zainteresirana za prezimanje Nove TV, najavila je da će proučiti odluku Vijeća za elektroničke medije (VEM) o odbacivanju njihove prijave, naglasivši kako će ocijeniti je li odluka u skladu s europskim načelom vladavine prava i je li lokalno pravo primijenjeno na nediskriminirajući način.

"Europski i lokalni pravni timovi United Group, koji su pripremili prijavu za ocjenu koncentracije, počeli su s proučavanjem odluke. To će prvenstveno biti rađeno iz perspektive je li odluka donesena u skladu s europskim načelom vladavine prava i jesu li se lokalni zakoni o medijima i zaštiti tržišnog natjecanja primijenili na nediskriminirajući način", ističe se u priopćenju United Group.

 

Piše: Ema Tarabochia

Izvor: e-mediji.hr