Aktualno > Regija i svijet

Vijeće EU-a mora zaštititi novinare od špijunskog softvera i nadzora u Aktu o slobodi medija!

19.06.2023.

Najnoviji nacrt kompromisnog teksta Vijeća EU-a o Europskom aktu o slobodi medija predviđa iznimku o ‘nacionalnoj sigurnosti’ – koju je uvela Francuska. Prema tom prijedlogu, opća zabrana postavljanja špijunskog softvera protiv novinara bila bi iznimka u slučaju širokog pojma nacionalne sigurnosti i onemogućila bi bilo kakva jamstva za zaštitu novinarskih izvora.  

 

Europska federacija novinara (EFJ) pridružila se svojim podružnicama i drugim organizacijama civilnog društva u pozivanju država članica da preispitaju svoje trenutno stajalište i poduzmu korake za smislenu zaštitu novinara i njihovih temeljnih prava.

Kako bi osiguralo da EMFA štiti novinare i njihova temeljna prava, Vijeće mora:

– eliminirati iznimku za “nacionalnu sigurnost”

– ograničiti popis kaznenih djela koja dopuštaju represivne mjere protiv novinara i novinarskih izvora, te zabraniti postavljanje špijunskog softvera

– uključiti jake zakonske zaštitne mjere za zaštitu i poštovanje slobodnog i neovisnog novinarskog rada.

Otvoreno pismo, čiji su potpisnici HND i SNH, u cijelosti pročitajte ovdje. 

 

Izvor: SNH EFJ 

 

Najnoviji nacrt kompromisnog teksta Vijeća EU-a o Europskom aktu o slobodi medija predviđa iznimku o ‘nacionalnoj sigurnosti’ – koju je uvela Francuska. Prema tom prijedlogu, opća zabrana postavljanja špijunskog softvera protiv novinara bila bi iznimka u slučaju širokog pojma nacionalne sigurnosti i onemogućila bi bilo kakva jamstva za zaštitu novinarskih izvora.  

 

Europska federacija novinara (EFJ) pridružila se svojim podružnicama i drugim organizacijama civilnog društva u pozivanju država članica da preispitaju svoje trenutno stajalište i poduzmu korake za smislenu zaštitu novinara i njihovih temeljnih prava.

Kako bi osiguralo da EMFA štiti novinare i njihova temeljna prava, Vijeće mora:

– eliminirati iznimku za “nacionalnu sigurnost”

– ograničiti popis kaznenih djela koja dopuštaju represivne mjere protiv novinara i novinarskih izvora, te zabraniti postavljanje špijunskog softvera

– uključiti jake zakonske zaštitne mjere za zaštitu i poštovanje slobodnog i neovisnog novinarskog rada.

Otvoreno pismo, čiji su potpisnici HND i SNH, u cijelosti pročitajte ovdje. 

 

Izvor: SNH EFJ