Aktualno > Vijesti

VEM objavio javni poziv za ugovaranje novinarskih radova u elektroničkim publikacijama

14.04.2022.

Vijeće za elektroničke medije donijelo je odluku o raspisivanju Javnog poziva za ugovaranje novinarskih radova u elektroničkim publikacijama. Rok za podnošenje prijava je 13. svibnja 2022. Bespovratna sredstva u ukupnom iznopsu od 1.500.000,00 kuna isplanirana su u Financijskom planu Agencije za elektorničke medije za 2022. godinu, a dodijelit će se novinarima/kama za novinarske radove i istraživanja na teme koje su od javnog interesa, priopćili su iz AEM-a.    

Svi uvjeti za podnošenje prijava nalaze se u priloženim dokumentima, Javnom pozivu, Programu ugovaranja novinarskih radova, Uputama za prijavitelja, zajedno s obrascima za prijavu. Sve možete pruzeti ovdje. 

 

Vijeće za elektroničke medije donijelo je odluku o raspisivanju Javnog poziva za ugovaranje novinarskih radova u elektroničkim publikacijama. Rok za podnošenje prijava je 13. svibnja 2022. Bespovratna sredstva u ukupnom iznopsu od 1.500.000,00 kuna isplanirana su u Financijskom planu Agencije za elektorničke medije za 2022. godinu, a dodijelit će se novinarima/kama za novinarske radove i istraživanja na teme koje su od javnog interesa, priopćili su iz AEM-a.    

Svi uvjeti za podnošenje prijava nalaze se u priloženim dokumentima, Javnom pozivu, Programu ugovaranja novinarskih radova, Uputama za prijavitelja, zajedno s obrascima za prijavu. Sve možete pruzeti ovdje.