Aktualno > Vijesti

Upravni sud poništio rješenje kojim se od Hanžekovića tražila obveza ponuda za Slobodnu Dalmaciju

07.04.2016.

Upravni sud u Zagrebu poništio je rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) iz rujna prošle godine kojim se utvrđuje da je za društvo Hanza Press, tvrtku Marijana Hanžekovića i Europapress Holding (EPH) u njegovu većinskom vlasništvu, nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje društva Slobodna Dalmacija.

Upravni sud naložio je Hanfi i da u roku od 30 dana od dostave presude donese novu odluku, a u Hanfi u četvrtak ističu kako u ovom trenutku ne mogu dati više informacija jer još nisu zaprimili pisani otpravak presude s obrazloženjem.

Upravo na temelju Hanfinog rješenja iz rujna prošle godine je Hanžekoviću naloženo da preda obvezujuću ponudu za preuzimanje Slobodne Dalmacije (SD), na temelju čega je početkom ožujka predao ponudu kojom se dioničarima što drže manje od pet posto udjela te nakladničke kuće nudi 16,5 kuna po dionici.

Tim rješenjem Hanžeković je za plaćanje preostalih dionica trebao osigurati nešto više od 3,9 milijuna kuna. Kako se isticalo u rješenju Hanfe, Hanžeković i osobe koje s njime zajednički posluju zajednički drže 4.984.120 dionica ili više od 95 posto temeljnog kapitala Slobodne Dalmacije.

Kako se isticalo u obrazloženju sada poništenog rješenja Hanfe, ta je agencija po službenoj dužnosti provela postupak posrednog nadzora nad stjecanjem i otpuštanjem dionica Slobodna Dalmacije od srpnja 2013., kada je otvoren postupak predstečajne nagodbe nad EPH, pa sve do lipnja prošle godine.

Uvidom u dostupne podatke, Hanfa je utvrdila da je u studenom 2014. izvršen upis promjene članova društva EPH, koje je većinski vlasnik (95,46 posto udjela u temeljnom kapitalu) Slobodne Dalmacije te da je EPH postao stjecatelj čiji je osnivač i jedini član Marijan Hanžeković.

Hanfa je potom, dopisom u studenom 2014. pozvala Hanžekovića da bez odgode dostavi očitovanje o tome koliki udjel u temeljnom kapitalu društva EPH drži te zašto nije, prema Zakonu u preuzimanju dioničkih društava, dao očitovanje o nastanku obveze objavljivanja ponude za preuzimanje Slobodne Dalmacije.

U prosincu te godine Hanfa je zaprimila Hanžekovićevo očitovanje, a potom i dopune očitovanja s priloženom dokumentacijom, u kojem se pozivao na korištenje iznimke od obveze objavljivanja ponude za preuzimanje Slobodne Dalmacije.

Hanžeković se pozivao na  zakonsku odredbu da se izuzetak primjenjuje i u slučaju posrednog stjecanja dionica, odnosno kada predstečajni dužnik ima u vlasništvu više od 25 posto dionica društva na koje se primjenjuju odredbe Zakona o preuzimanju dioničkih društava, a kako stjecatelj u tom slučaju ne bi morao angažirati dodatna financijska sredstva radi naplate svojih potraživanja prema predstečajnom dužniku. Pozivao se i na odredbu Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi prema kojoj stjecatelji  koji u postupku predstečajne nagodbe steknu dionice dužnika nisu obvezni objaviti ponudu za preuzimanje društva.

Nakon naloga Hanfe, Hanžeković je ipak predao zahtjev za preuzimanje Slobodne Dalmacije, a za preostale dionice na posebnom računu morao osigurati više od 3,9 milijuna kuna.

Upravni sud u Zagrebu poništio je rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) iz rujna prošle godine kojim se utvrđuje da je za društvo Hanza Press, tvrtku Marijana Hanžekovića i Europapress Holding (EPH) u njegovu većinskom vlasništvu, nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje društva Slobodna Dalmacija.

Upravni sud naložio je Hanfi i da u roku od 30 dana od dostave presude donese novu odluku, a u Hanfi u četvrtak ističu kako u ovom trenutku ne mogu dati više informacija jer još nisu zaprimili pisani otpravak presude s obrazloženjem.

Upravo na temelju Hanfinog rješenja iz rujna prošle godine je Hanžekoviću naloženo da preda obvezujuću ponudu za preuzimanje Slobodne Dalmacije (SD), na temelju čega je početkom ožujka predao ponudu kojom se dioničarima što drže manje od pet posto udjela te nakladničke kuće nudi 16,5 kuna po dionici.

Tim rješenjem Hanžeković je za plaćanje preostalih dionica trebao osigurati nešto više od 3,9 milijuna kuna. Kako se isticalo u rješenju Hanfe, Hanžeković i osobe koje s njime zajednički posluju zajednički drže 4.984.120 dionica ili više od 95 posto temeljnog kapitala Slobodne Dalmacije.

Kako se isticalo u obrazloženju sada poništenog rješenja Hanfe, ta je agencija po službenoj dužnosti provela postupak posrednog nadzora nad stjecanjem i otpuštanjem dionica Slobodna Dalmacije od srpnja 2013., kada je otvoren postupak predstečajne nagodbe nad EPH, pa sve do lipnja prošle godine.

Uvidom u dostupne podatke, Hanfa je utvrdila da je u studenom 2014. izvršen upis promjene članova društva EPH, koje je većinski vlasnik (95,46 posto udjela u temeljnom kapitalu) Slobodne Dalmacije te da je EPH postao stjecatelj čiji je osnivač i jedini član Marijan Hanžeković.

Hanfa je potom, dopisom u studenom 2014. pozvala Hanžekovića da bez odgode dostavi očitovanje o tome koliki udjel u temeljnom kapitalu društva EPH drži te zašto nije, prema Zakonu u preuzimanju dioničkih društava, dao očitovanje o nastanku obveze objavljivanja ponude za preuzimanje Slobodne Dalmacije.

U prosincu te godine Hanfa je zaprimila Hanžekovićevo očitovanje, a potom i dopune očitovanja s priloženom dokumentacijom, u kojem se pozivao na korištenje iznimke od obveze objavljivanja ponude za preuzimanje Slobodne Dalmacije.

Hanžeković se pozivao na  zakonsku odredbu da se izuzetak primjenjuje i u slučaju posrednog stjecanja dionica, odnosno kada predstečajni dužnik ima u vlasništvu više od 25 posto dionica društva na koje se primjenjuju odredbe Zakona o preuzimanju dioničkih društava, a kako stjecatelj u tom slučaju ne bi morao angažirati dodatna financijska sredstva radi naplate svojih potraživanja prema predstečajnom dužniku. Pozivao se i na odredbu Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi prema kojoj stjecatelji  koji u postupku predstečajne nagodbe steknu dionice dužnika nisu obvezni objaviti ponudu za preuzimanje društva.

Nakon naloga Hanfe, Hanžeković je ipak predao zahtjev za preuzimanje Slobodne Dalmacije, a za preostale dionice na posebnom računu morao osigurati više od 3,9 milijuna kuna.