Iz medija

Uprava EPH-a o kršenju kolektivnog ugovora i smanjenju novinarskih plaća bez komentara: To su naše interne stvari i ne mislimo to komentirati

01.07.2016.
Link na članak

Iako su im u više navrata iz Uprave Europapress holdinga (EPH-a) rekli da ne moraju strahovati,novinari EPH-a našli su se u situaciji u kojoj će im od danas, 1. srpnja, biti smanjena plaća i to za 5%, odluka je to koju su najavili još prošli tjedan iz Uprave EPH. Na navedenu odluku pobunili su se Hrvatsko novinarsko društvo (HND) i Sindikat novinara Hrvatske(SNH), koji su zatražili 23. lipnja ove godine od Uprave EPH-a da povuče jednostranu odluku o petpostotnom smanjenju bruto plaća novinarima od 1. srpnja. HND i SNH u priopćenju su naveli da “Uprava EPH, protivno višekratnim obećanjima danim radnicima da neće smanjivati novinarske plaće, ovih dana je najavila pet postotno smanjenje bruto plaća, i to smanjenjem osnovice za izračun plaća”. 

Nadalje, napomenuli su da je “osnovica plaće zaposlenih u Jutarnjem listu zajamčena kolektivnim ugovorom toga medija, a sadašnja Uprava EPH, jednako kao i prethodna, nastavlja praksu jednostranog kršenja i ignoriranja kolektivnog ugovora”, zbog čega su novinari Jutarnjeg lista protiv uprave EPH u višegodišnjem sudskom sporu koji se vodi pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu.

Fairpress je vezano za smanjivanje plaća novinarima i kršenje kolektivnog ugovora kontaktirao članicu Nadzornog odbora EPH-a Marijanu Raguž, predsjednika Uprave Marka Smetiška, članicu uprave Anu Hanžeković, direktora izdavaštva Tomislava Wrussa, ali do zaključenja članka informacije od njih nismo dobili. Čak ni predsjednik Sindikata novinara Jutarnjeg lista Davor Butorac nije odgovorio na naše upite.

U telefonskom razgovoru za Fairpress, direktorica Korporativnih poslova EPH-a, Zorica Vitez Sever na upit o smanjenju plaća novinarima i kršenju kolektivnog ugovora, odgovorila je:

Dobili smo Vaše mailove koje ste poslali Upravi, ali to su naše interne stvari i ne mislimo to komentirati.

Ovdje se radi o kolektivnom ugovoru koji je napisan na način da ga se vezalo za brand Jutarnjeg lista. On vrijedi sve dok ga poslodavac ne raskine, a zakon propisuje kako se prekida kolektivni ugovor. Vezano za sve navedeno, vratimo se u 2009. godinu kada su problemi za novinare počeli. Tada su uz pristanak sindikata zbog ekonomske krize, na ograničeno vrijeme suspendirana neka prava iz kolektivnog ugovora kao što su prava zaposlenih na jubilarne nagrade, naknada od 0,5 % predviđena Zakonom o radu po godini staža i slično. Naime, ta suspenzija prava bila je ugovorena na rok od dvije godine, ali po isteku toga roka privremeno suspendirana prava, tadašnji vlasnik EPH, Ninoslav Pavić nikada nije vratio.

Važno je spomenuti i 2011. godinu kada je 50 i nešto zaposlenih novinara (oko pola zaposlenih je bio u tzv. RPO statusu, kojima su u više navrata također smanjeni ugovoreni honorari) podignulo tužbe protiv tadašnjeg poslodavca Ninoslava Pavića pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu zbog sumnje da je protuzakonito prekršio i zadirao u kolektivni ugovor i smanjio plaće stalno zaposlenima za 10%. Spor je to koji traje i danas. Pavića smo upitali upravo o tome, ali do zaključenja članka njegov odgovor nismo dobili. 

Naime, kada je Hanžeković kupio EPH, kupio ga je sa svim ugovorima i dokumentima, među kojima je i kolektivni ugovor. On je tražio od novinara da povuku tužbe, jer ako izgubi taj spor, EPH će bankrotirati. Oni su to odbili i prestalo se govoriti o tome.

Očito vlada velika zabluda da novinari u sklopu EPH-a imaju velike plaće, možda urednici imaju, ali novinari ne jer ogromne su razlike između menadžerske, uredničke i novinarske plaće.

Upravo na to su podsjetili HND i SNH u priopćenju, istaknuvši da su novinari EPH-a od 2009. do danas bili izvrgnuti višekratnim otpuštanjima i smanjenima plaća, a kao rezultat takve politike, istaknuli su sve veću opterećenost novinara za sve manju plaću, uz opstanak ogromnog i ničim opravdanog raskoraka između menadžerskih i uredničkih plaća s jedne, te novinarskih plaća s druge strane.

Također su upozorili na to da odluka sadašnje uprave EPH o novom smanjenju plaća neminovno vodi srozavanju kvalitete novinarskog rada jer pojačava egzistencijalnu nesigurnost novinara, ruši njihovu motiviranost za rad i jača autocenzuru i podložnost pritiscima. Poručili su i da “novinari Jutarnjeg lista i drugih izdanja EPH ne mogu unedogled biti žrtve neodgovornih poslovnih poteza bivše Uprave, te nemoći sadašnje da iznađe održive načine stabiliziranja poslovanja tvrtke”. Pozvali su Upravu EPH da poslovanje te medijske kuće stabilizira pokretanjem novih projekata i poslovnim potezima koji će omogućiti novinarima da bez straha, pritisaka i ograničenja kvalitetno obavljaju svoj posao, a ne novim rezanjem plaća.

Neupitno je da se krši kolektivni ugovor koji je na snazi, iako je Hanžekovićeva Uprava prošle godine tvrdila da neće dirati plaće. No dirali su, izgleda da bi se vratila prva rata duga predstečajne nagodbe.

To su naglasili HND i SNH u priopćenju, kazavši da “svaljivanje tereta otplate potraživanja vjerovnika na leđa preostalih novinara, uz njihovo dodatno opterećenje radom, može donijeti tek kratkoročnu uštedu, ali dugoročno uništava jedinu supstancu na kojima poslovanje te medijske kuće može opstati, a to je odgovorno i kvalitetno novinarstvo”.

Autorica: Ana Gavranić