Aktualno > Vijesti

Učiniti audiovizualne medijske usluge dostupnim osobama s oštećenjem vida ili sluha

21.06.2019.

Nakon više pritužbi koje je u posljednjih nekoliko mjeseci zaprimila Agencija za elektroničke medije, a koje se odnose na kvalitetu titlova na televizijskim programima dostupnim u Republici Hrvatskoj, Vijeće za elektroničke medije poziva pružatelje audiovizualnih medijskih usluga da svoje usluge postupno učine dostupnim osobama s oštećenjem sluha ili vida. 

Kako su priopćili iz VEM-a svi pružatelji audiovizualnih medijskih usluga u Republici Hrvatskoj dužni su, prema članku 4. Zakona o elektroničkim medijima, objavljivati program na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu ili u prijevodu na hrvatski jezik. Mnogi inozemni filmovi, serije, dokumentarni i drugi audiovizualni programi na televiziji zahtjevaju prijevode u obliku titlova. Gledatelji koji koriste audiovizualne medijske usluge televizijskih nakladnika nisu homogena grupa.

Mnogi ljudi koji koriste titlove imaju oštećenja vida ili sluha, od onih s relativno blagim gubitkom vida i(li) sluha do onih koji su u potpunosti gluhi i(li) slijepi. Za te gledatelje televizijski titlovi te vizualni i auditivni opisi uz znakovni jezik su od velike važnosti jer im pomažu da iskoriste svoje mogućnosti u korist zajednice, svoje obitelji i njih samih. Oni koji koriste posebno prilagođene programe pripadaju skupinama u rasponu od vrlo mladih do starijih ljudi. Značajan udio takvih gledatelja su stariji korisnici jer učestalost gubitka vida i sluha raste s dobi.

Kontrast između teksta i pozadine važan je jer utječe na sposobnost gledatelja da percipiraju informacije, odnosno da mnoge auditivne informacije primaju na vizualan način. Da bi tekst bio čitljiv, on mora imati dovoljan kontrast s podlogom. Svi gledatelji trebaju moći čitati i razumjeti titlove, sinkronizirane sa zvukom u što većoj mjeri, a cijela scena na ekranu trebala bi biti pregledna, uključujući sve aktivnosti, interakcije i objekte koji se pojavljuju.

Vijeće za elektroničke medije ovim pozivom želi potaknuti i ohrabriti nakladnike da redovito prate kvalitetu svoje televizijske usluge. Fokus grupe, povratne informacije od pojedinih gledatelja i sl. mogu biti korisni pokazatelji te kvalitete. Vijeće će i nadalje donositi preporuke vezane uz provedbu Zakona o elektroničkim medijima u dijelovima koji se odnose na osiguranje pristupa audiovizualnim medijskim uslugama svim građanima, poticati samoregulaciju i koregulaciju nakladnika te razmatrati pritužbe građana na postupanje pružatelja medijskih usluga uz poduzimanje odgovarajućih mjera sukladno  Zakonu, stoji u priopćenju AEM-a. 

 

Izovr: aem.hr

 

Nakon više pritužbi koje je u posljednjih nekoliko mjeseci zaprimila Agencija za elektroničke medije, a koje se odnose na kvalitetu titlova na televizijskim programima dostupnim u Republici Hrvatskoj, Vijeće za elektroničke medije poziva pružatelje audiovizualnih medijskih usluga da svoje usluge postupno učine dostupnim osobama s oštećenjem sluha ili vida. 

Kako su priopćili iz VEM-a svi pružatelji audiovizualnih medijskih usluga u Republici Hrvatskoj dužni su, prema članku 4. Zakona o elektroničkim medijima, objavljivati program na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu ili u prijevodu na hrvatski jezik. Mnogi inozemni filmovi, serije, dokumentarni i drugi audiovizualni programi na televiziji zahtjevaju prijevode u obliku titlova. Gledatelji koji koriste audiovizualne medijske usluge televizijskih nakladnika nisu homogena grupa.

Mnogi ljudi koji koriste titlove imaju oštećenja vida ili sluha, od onih s relativno blagim gubitkom vida i(li) sluha do onih koji su u potpunosti gluhi i(li) slijepi. Za te gledatelje televizijski titlovi te vizualni i auditivni opisi uz znakovni jezik su od velike važnosti jer im pomažu da iskoriste svoje mogućnosti u korist zajednice, svoje obitelji i njih samih. Oni koji koriste posebno prilagođene programe pripadaju skupinama u rasponu od vrlo mladih do starijih ljudi. Značajan udio takvih gledatelja su stariji korisnici jer učestalost gubitka vida i sluha raste s dobi.

Kontrast između teksta i pozadine važan je jer utječe na sposobnost gledatelja da percipiraju informacije, odnosno da mnoge auditivne informacije primaju na vizualan način. Da bi tekst bio čitljiv, on mora imati dovoljan kontrast s podlogom. Svi gledatelji trebaju moći čitati i razumjeti titlove, sinkronizirane sa zvukom u što većoj mjeri, a cijela scena na ekranu trebala bi biti pregledna, uključujući sve aktivnosti, interakcije i objekte koji se pojavljuju.

Vijeće za elektroničke medije ovim pozivom želi potaknuti i ohrabriti nakladnike da redovito prate kvalitetu svoje televizijske usluge. Fokus grupe, povratne informacije od pojedinih gledatelja i sl. mogu biti korisni pokazatelji te kvalitete. Vijeće će i nadalje donositi preporuke vezane uz provedbu Zakona o elektroničkim medijima u dijelovima koji se odnose na osiguranje pristupa audiovizualnim medijskim uslugama svim građanima, poticati samoregulaciju i koregulaciju nakladnika te razmatrati pritužbe građana na postupanje pružatelja medijskih usluga uz poduzimanje odgovarajućih mjera sukladno  Zakonu, stoji u priopćenju AEM-a. 

 

Izovr: aem.hr