Aktualno > Vijesti

Trodnevna konferencija o utjecaju digitalne revolucije na novinarski posao

19.05.2016.

U Bruxellesu će se od 27. do 29. lipnja održati trodnevna konferencija na temu „Novi svijet poslova – utjecaj digitalizacije i robotizacije“. Na jednom će se mjestu okupiti 400 predstavnika sindikata, istraživača znanstvenika, civilnog društva, EU institucija i međunarodnih organizacija da bi raspravljali o promjenama u svijetu i prirodi rada te zaposlenja uzrokovanih digitalnom revolucijom. Konferenciju organiziraju Konfederacija europskih sindikata i Institut europskih sindikata.

Za razliku od sličnih konferencija, ova se neće baviti samo kvantitetom rada (hoće li roboti uništiti naše poslove?) već i njegovom kvalitetom (uvjeti rada, ravnoteža između posla i života, autonomni vs. prekarnih poslova, utjecaj na socijalni dijalog, zdravlje i sigurnost na radu, itd.) te zahtjevima koje ti trendovi postavljaju pred sindikate i radnike. Pokušat će odgovoriti na pitanje kako sindikati i civilno društvo mogu pomoći da se nađe put prema društvenoj digitalizaciji rada i radnog mjesta koji će podržati, pa i ojačati dobrobit europskih radnika.

Glavni tajnik EFJ-a Ricardo Gutiérrez će u utorak 28. lipnja sudjelovati na panel diskusiji o temi „Intenzifikacija rada“.

Program možete naći na stranici ETUI-ja.

Registirati se možete na conference@etui.org

Izvor: EFJ

U Bruxellesu će se od 27. do 29. lipnja održati trodnevna konferencija na temu „Novi svijet poslova – utjecaj digitalizacije i robotizacije“. Na jednom će se mjestu okupiti 400 predstavnika sindikata, istraživača znanstvenika, civilnog društva, EU institucija i međunarodnih organizacija da bi raspravljali o promjenama u svijetu i prirodi rada te zaposlenja uzrokovanih digitalnom revolucijom. Konferenciju organiziraju Konfederacija europskih sindikata i Institut europskih sindikata.

Za razliku od sličnih konferencija, ova se neće baviti samo kvantitetom rada (hoće li roboti uništiti naše poslove?) već i njegovom kvalitetom (uvjeti rada, ravnoteža između posla i života, autonomni vs. prekarnih poslova, utjecaj na socijalni dijalog, zdravlje i sigurnost na radu, itd.) te zahtjevima koje ti trendovi postavljaju pred sindikate i radnike. Pokušat će odgovoriti na pitanje kako sindikati i civilno društvo mogu pomoći da se nađe put prema društvenoj digitalizaciji rada i radnog mjesta koji će podržati, pa i ojačati dobrobit europskih radnika.

Glavni tajnik EFJ-a Ricardo Gutiérrez će u utorak 28. lipnja sudjelovati na panel diskusiji o temi „Intenzifikacija rada“.

Program možete naći na stranici ETUI-ja.

Registirati se možete na conference@etui.org

Izvor: EFJ