Iz medija

Tomislav Wruss o kaznenoj prijavi protiv Ninoslava Pavića: „Uistinu se ne mogu sjetiti, kontaktirajte našu pravnu službu“

17.11.2015.
Link na članak

Tadašnji članovi Uprave EPH, Tomislav Wruss i Ante Samodol, zbog tih su radnji, 18. ožujka o.g., podnijeli i kaznenu prijavu protiv Ninoslava Pavića i Christophera Rohnera. Prijava je podnesena Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, i to za kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti i ovjeravanja neistinitog sadržaja.

Piše: Ana Hećimović

Nakon potpisa Termsheet-a, Pavić je poduzimao radnje na štetu EPH, kako bi nezakonito oslobodio sebe obveze vraćanja zajma društvu EPH u iznosu od 12.243.030,84 kn uvećano za ugovorenu kamatu od 4%, navodi Marijan Hanžeković u svom odgovoru na tužbu koju je protiv njega 11. ožujka o.g. podnio Ninoslav Pavić, a o kojoj je Fairpress već ranije izvještavao. Tadašnji članovi Uprave EPH, Tomislav Wruss i Ante Samodol, zbog tih su radnji, 18. ožujka o.g., podnijeli i kaznenu prijavu protiv Ninoslava Pavića i Christophera Rohnera. Prijava je podnesena Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, i to za kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti i ovjeravanja neistinitog sadržaja.

Prema podacima iz ranije navedene prijave, Ninoslav Pavić je s društvom EPH, 30. studenog 2007. godine zaključio Ugovor o reprogramu kredita, kojim se dug u iznosu od 12.243.030,84 kn obvezao vratiti u roku od 12 godina uz dvije godine graceperioda, s mjesečnim anuitetima od kojih prvi dospijeva 1. prosinca 2009., a posljednji istog datuma 2019. godine, uvećan za kamatnu stopu od 4%, što ukupno podrazumjeva otplatu kredita u ukupnom iznosu od 15.453.506,61 kn. No, kako se navodi u prijavi, Pavić nije po dospjeću otplaćivao anuitete. Čak štoviše, Wruss i Samodol optužuju Pavića da je poduzeo niz radnji u cilju da izbjegne svoju obvezu prema EPH. Prva od navedenih radnji, kako tvrde prijavitelji, je da su Pavić i Rohner 28. lipnja 2013. godine sačinili, potpisali i kod javnog bilježnika ovjerili antidatirani dokument, odnosno Odluku, iz koje proizlazi da su je donijeli 1. prosinca 2004. godine, a kojom je odlučeno da predmetni iznos od gore navedenih 12 milijuna kuna ne predstavlja obvezu niti dug Ninoslava Pavića prema EPH, te da se EPH odriče potraživanja bilo kakve isplate ili povrata isplaćenih sredstava prema Paviću. Nadalje, Wruss i Samodol navode kako je Christopher Rohner, kao bivši član Uprave EPH, istog dana kod javnog bilježnika ovjerio i antidatiranu Izjavu, iz koje također proizlazi da ju je sačinio 1. prosinca 2004. godine. U navedenoj Izjavi stoji kako su sva plaćanja koja su od strane EPH ili povezanih društava EPH Grupa uplaćivana Paviću ili njegovom društvu Com.Com. od 2000. do 2004. godine u ukupnom iznosu od 12.243.030,84 kuna predstavljala plaćanja s kojima je Pavić podmirivao obveze društva EPH-a i EPH grupa, te da navedeni iznos ne predstavlja obvezu Pavića prema društvu EPH. Konačno, zaključuju Wruss i Samodol: Pavić je navedenu Odluku i Izjavu predočio Upravi EPH, te nakon što je Uprava povjerovala u navode tih dokumentata, 13. veljače 2014. godine Ninoslav Pavić i Peter Imberg, kao osobe ovlaštene za zastupanje (direktori) EPH, potpisali su Odluku kojom kojom se iznos od 12.243.031,84 kn isknjižuje kao potraživanje. Na taj način, EPH je oštećen za navedeni iznos, za koji si je Pavić pribavio znatnu protupravnu imovinsku korist, tvrdi se u prijavi.

Prema informacijama iz Hanžekovićevog odgovora na tužbu, Uprava EPH je Paviću 23. veljače o.g. (prije podnošenja kaznene prijave, op.a.) uputila poziv na plaćanje dugovanog zajma. Pavić je na poziv odgovorio prigovorom zastare, a za Fairpress se osvrnuo na navode koji mu se stavljaju na teret:Hanžeković je inicirao podnošenje kaznene prijave sa svrhom da me okleveta i opravda svoje postupke zbog kojih ga tužim. Ne samo da nisam skrivao podatke o financijskom stanju društva EPH, već je i sam Hanžeković imao saznanja o pravoj prirodi pozajmice koju sada navodi kao spornu, bitno prije negoli to pokušava prikazati, a stekao ih je iz profesionalnog odnosa sa mnom, jer mi je bio odvjetnik. Poticanjem Uprave EPH da podnesu kaznenu prijavu, Hanžeković je zloupotrebio svoja saznanja i prezentirao ih je onako kako mu je odgovaralo da opravda razloge odbijanja da postupi po odredbama Termsheet-a, zaključuje Pavić.

Tko je inicirao podnošenje ove kaznene prijave, pokušali smo doznati od Tomislava Wrussa. Na pitanja kada je Uprava EPH saznala da se radi o antidatiranim dokumentima neistinitog sadržaja, odnosno tko je Upravi ukazao da postoji osnovana sumnja u počinjenje kaznenih djela, Wruss nije mogao dati odgovor:Uistinu se ne mogu sjetiti, kontaktirajte našu pravnu službu, izjavio je.
No, do trenutka objave ovog članka, gđa. Marijana Raguž nije bila dostupna za izjavu.

Na naš upit u kojoj je fazi postupanje po navedenoj prijavi i na molbu da nas izvijeste o do sada provedenim radnjama, iz Županijskog državnog odvjetništa u Zagrebu odgovorila nam je glasnogovornica Dunja Pavliček:U predmetu na koji se odnosi upit u tijeku je provođenje izvida koje, po nalogu ovog državnog odvjetništva, provodi Policijska uprava zagrebačka. Obzirom na takav stadij postupka, sukladno članku 206.f. Zakona o kaznenom postupku, kako je postupanje tijekom izvida tajno, nismo u mogućnosti dati vam više informacija.

Kada će nadležno ŽDO dovršiti izvide, u ovom trenutku nije poznato. Izniman interes javnosti u ovom predmetu je nesporan, jer bi o rezultatu utvrđenog mogao ovisiti i ishod sudara titana kako smo ga nazvali – Ninoslava Paviće s jedne strane i Marijana Hanžekovića i za sad skrivenog bankarsko-poslovnog konzorcija koji stoji iza posljednje transakcije s vlasništvom EPH. Unatoč medijskoj šutnji o ovom predmetu, Fairpress će nastaviti izvještavati javnost o činjenicama, radnjama i ne-radnjama koje poduzimaju različite „zainteresirane strane“. 

Piše: Ana Hećimović