Aktualno > Vijesti

Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta od ključne je važnosti

19.04.2018.

Državni tajnik Ministarstva kulture Ivica Poljičak u četvrtak je na otvaranju međunarodnog okruglog stola ''Utjecaj Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta na kulturu i medije u Hrvatskoj'' istaknuo da je ta strategija, usvojena 2015. od ključne važnosti za formiranje pravičnog sustava koji će omogućiti daljnji rast i razvoj hrvatske audiovizualne industrije u digitalnom dobu.

Na početku dvodnevnog okruglog stola na zagrebačkom Pravnom fakultetu Poljičak se složio sa tvrdnjom da Strategiji jedinstvenog digitalnog tržišta u Hrvatskoj dosad nije posvećena dovoljna pozornost, ali i da se danas kultura i digitalna kultura povezuju u jedinstveni kontekst. Stoga, kulturne politike ne smiju zapostaviti ovaj važni aspekt, kazao je Poljičak, ističući da je jedinstveno digitalno tržište jedan od najvećih izazova europskog kreativnog sektora.

''Statistike pokazuju da je digitalni sadržaj jedan od glavnih pokretača digitalnog gospodarstva. 56 posto Europljana upotrebljava internet u kulturne svrhe, a predviđa se da će izdaci za digitalne zabavne sadržaje i medije u sljedećih pet godina rasti po stopi od približno 12 posto'' rekao je Poljičak. Dodao je i da se ponašanje mijenja kako potrošači sve češće gledaju digitalne sadržaje na mobilnim aparatima.

Govoreći o planovima Ministarstva kulture, kazao je kako je pokrenut niz aktivnosti i programa, prije svega digitalizacija kulturne baštine te nastavak rada u okviru daljnjeg razvoja digitalne platforme Europeane te u uključivanje procesa digitalizacije u strateške smjernice i programe rada ministarstva.

''Od ključne nam je važnosti osigurati i olakšati dostupnost, plasman i promociju hrvatskog i europskog sadržaja što većem broju korisnika na globalnom tržištu, osigurati relevantan udio europskog sadržaja na svim platformama, zaštititi prava autora, osigurati im pravičnu naknadu od korištenja njihovih djela te zaštititi korisnike'', zaključio je Poljičak.

U uvodnim govorima i na prvom panelu predstojnica Odjela za kulturu i komunikacije Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) Aleksandra Uzelac naglasila je kako je cilj okruglog stola okupiti istraživače, kulturne djelatnike i donositelje odluka u kulturi kao i potaknuti dijalog o nekim od ključnih promjena koje Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta (Digital Single Market - DSM) donosi za sektor kulture i medija u Hrvatskoj.

Uzelac je, kao i koordinatorica CULPOL projekta, naglasila da je strategija jedinstvenog digitalnog tržišta najvažnija implicitna kulturna politika koja donosi značajne promjene u radu sveukupnog kulturnog sektora te se u sklopu okruglog stola planira razmotriti kakav je u tom kontekstu doseg nacionalnih kulturnih politika u regulaciji digitalne kulture.

Na uvodnom panelu okruglog stola govorila je i načelnica Sektora za međunarodnu kulturnu suradnju i europske poslove Ministarstva kulture Anja Jelavić koja je, između ostaloga, predstavila nove izazove koje nas očekuju uoči donošenja novih europskih direktiva o digitalnom oporezivanju, ali i o ponovnoj upotrebi informacija.

Zamjenik državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva Božo Zeba istaknuo je kao pozitivne projekte digitalizacije u Hrvatskoj sustav e-građani koji je Vlada pokrenula s ciljem modernizacije, pojednostavljenja i ubrzanja komunikacije građana i javne uprave.

Okrugli stol je organiziran u sklopu aktivnosti Jean Monnet projekta 'EU kompetencije i nacionalne kulturne politike: kritički dijalozi' (CULPOL), a namijenjen je znanstvenoj zajednici, istraživačima/icama, kulturnim djelatnicima, donositeljicama i donositeljima odluka u kulturi, te studentima i mladim kulturnim profesionalcima iz Hrvatske i Europe.

Autor: Hina

 

Državni tajnik Ministarstva kulture Ivica Poljičak u četvrtak je na otvaranju međunarodnog okruglog stola ''Utjecaj Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta na kulturu i medije u Hrvatskoj'' istaknuo da je ta strategija, usvojena 2015. od ključne važnosti za formiranje pravičnog sustava koji će omogućiti daljnji rast i razvoj hrvatske audiovizualne industrije u digitalnom dobu.

Na početku dvodnevnog okruglog stola na zagrebačkom Pravnom fakultetu Poljičak se složio sa tvrdnjom da Strategiji jedinstvenog digitalnog tržišta u Hrvatskoj dosad nije posvećena dovoljna pozornost, ali i da se danas kultura i digitalna kultura povezuju u jedinstveni kontekst. Stoga, kulturne politike ne smiju zapostaviti ovaj važni aspekt, kazao je Poljičak, ističući da je jedinstveno digitalno tržište jedan od najvećih izazova europskog kreativnog sektora.

''Statistike pokazuju da je digitalni sadržaj jedan od glavnih pokretača digitalnog gospodarstva. 56 posto Europljana upotrebljava internet u kulturne svrhe, a predviđa se da će izdaci za digitalne zabavne sadržaje i medije u sljedećih pet godina rasti po stopi od približno 12 posto'' rekao je Poljičak. Dodao je i da se ponašanje mijenja kako potrošači sve češće gledaju digitalne sadržaje na mobilnim aparatima.

Govoreći o planovima Ministarstva kulture, kazao je kako je pokrenut niz aktivnosti i programa, prije svega digitalizacija kulturne baštine te nastavak rada u okviru daljnjeg razvoja digitalne platforme Europeane te u uključivanje procesa digitalizacije u strateške smjernice i programe rada ministarstva.

''Od ključne nam je važnosti osigurati i olakšati dostupnost, plasman i promociju hrvatskog i europskog sadržaja što većem broju korisnika na globalnom tržištu, osigurati relevantan udio europskog sadržaja na svim platformama, zaštititi prava autora, osigurati im pravičnu naknadu od korištenja njihovih djela te zaštititi korisnike'', zaključio je Poljičak.

U uvodnim govorima i na prvom panelu predstojnica Odjela za kulturu i komunikacije Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) Aleksandra Uzelac naglasila je kako je cilj okruglog stola okupiti istraživače, kulturne djelatnike i donositelje odluka u kulturi kao i potaknuti dijalog o nekim od ključnih promjena koje Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta (Digital Single Market - DSM) donosi za sektor kulture i medija u Hrvatskoj.

Uzelac je, kao i koordinatorica CULPOL projekta, naglasila da je strategija jedinstvenog digitalnog tržišta najvažnija implicitna kulturna politika koja donosi značajne promjene u radu sveukupnog kulturnog sektora te se u sklopu okruglog stola planira razmotriti kakav je u tom kontekstu doseg nacionalnih kulturnih politika u regulaciji digitalne kulture.

Na uvodnom panelu okruglog stola govorila je i načelnica Sektora za međunarodnu kulturnu suradnju i europske poslove Ministarstva kulture Anja Jelavić koja je, između ostaloga, predstavila nove izazove koje nas očekuju uoči donošenja novih europskih direktiva o digitalnom oporezivanju, ali i o ponovnoj upotrebi informacija.

Zamjenik državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva Božo Zeba istaknuo je kao pozitivne projekte digitalizacije u Hrvatskoj sustav e-građani koji je Vlada pokrenula s ciljem modernizacije, pojednostavljenja i ubrzanja komunikacije građana i javne uprave.

Okrugli stol je organiziran u sklopu aktivnosti Jean Monnet projekta 'EU kompetencije i nacionalne kulturne politike: kritički dijalozi' (CULPOL), a namijenjen je znanstvenoj zajednici, istraživačima/icama, kulturnim djelatnicima, donositeljicama i donositeljima odluka u kulturi, te studentima i mladim kulturnim profesionalcima iz Hrvatske i Europe.

Autor: Hina