Aktualno > Vijesti

Slovenska vlada želi naplaćivati zahtjeve za pristup informacijama

15.12.2015.

Europska federacija novinara (EFJ), Slovensko novinarsko društvo (DNS), Transparency International Slovenija i Access Info Europe pozvali su Slovenski parlament da odbaci amandman predložen u posljednji čas koji javnim dužnosnicima omogućuje da naplaćuju vrijeme provedeno u odgovaranju na pitanja postavljena u skladu sa slobodom informiranja, što bi značilo izravan napad na prava novinara i NGO-a na pristup informacijama.

Slovenskom parlamentu danas će se održati druga rasprava o kontroverznom amandmanu Zakona o pristupu javnim informacijama, koji su u posljednjem trenutku podnijeli koalicijski partneri SD, SMC i DeSUS. To nije ostavilo nimalo vremena za javnu raspravu o tom pitanju.

U zajedničkoj izjavi upućenoj slovenskim parlamentarcima ova je grupa upozorila da će naplaćivanje uvelike utjecati na mogućnost novinara, medija i NGO-a da zadrže svoju ulogu čuvara javnog interesa.

Mogens Blicher Bjerregård, predsjednik EFJ-a, rekao je: „Dodatno financijsko opterećenje novinara će utjecati na spremnost novinara i medijskih organizacija da i provode istraživanja. Oni rade na tome da funkcioniranje države bude transparentno i to rade u ime javnosti“.

 „Naplaćivanje vremena koje javni dužnosnici provode odgovarajući na zahtjeve predstavlja  kršenje Konvencije Vijeća Europe o pristupu javnim dokumentima, koju je potpisala i Slovenija“, izjavila je Helen Darbishire, izvršna direktorica organizacije Access Info Europe.

„Osim toga, loše organizirana javna tijela koja stoga trebaju više vremena da nađu informacije će vjerojatno tražiti veće iznose tako postavljajući neprihvatljive prepreke pravu na pristup informacijama, zaštićenom i slovenskim Ustavom“, dodala je Darbishire.

Grupa smatra da je slobodan pristup informacijama postao važan za normalno funkcioniranje demokratskog društva, te je stoga financijsko opterećenje onih koji rade u ime javnosti u svojoj biti nedemokratično.

EFJ surađuje s DNS-om i slovenskim organizacijama civilnog društva kako bi zajedno postigli da se javnost usprotivi opasnom amandmanu koji će onemogućiti ostvarenje osnovnog prava i građana i novinara na slobodu informiranja.

Pripremila: Vesna Arsovski

Izvor:  www.access-info.org

Europska federacija novinara (EFJ), Slovensko novinarsko društvo (DNS), Transparency International Slovenija i Access Info Europe pozvali su Slovenski parlament da odbaci amandman predložen u posljednji čas koji javnim dužnosnicima omogućuje da naplaćuju vrijeme provedeno u odgovaranju na pitanja postavljena u skladu sa slobodom informiranja, što bi značilo izravan napad na prava novinara i NGO-a na pristup informacijama.

Slovenskom parlamentu danas će se održati druga rasprava o kontroverznom amandmanu Zakona o pristupu javnim informacijama, koji su u posljednjem trenutku podnijeli koalicijski partneri SD, SMC i DeSUS. To nije ostavilo nimalo vremena za javnu raspravu o tom pitanju.

U zajedničkoj izjavi upućenoj slovenskim parlamentarcima ova je grupa upozorila da će naplaćivanje uvelike utjecati na mogućnost novinara, medija i NGO-a da zadrže svoju ulogu čuvara javnog interesa.

Mogens Blicher Bjerregård, predsjednik EFJ-a, rekao je: „Dodatno financijsko opterećenje novinara će utjecati na spremnost novinara i medijskih organizacija da i provode istraživanja. Oni rade na tome da funkcioniranje države bude transparentno i to rade u ime javnosti“.

 „Naplaćivanje vremena koje javni dužnosnici provode odgovarajući na zahtjeve predstavlja  kršenje Konvencije Vijeća Europe o pristupu javnim dokumentima, koju je potpisala i Slovenija“, izjavila je Helen Darbishire, izvršna direktorica organizacije Access Info Europe.

„Osim toga, loše organizirana javna tijela koja stoga trebaju više vremena da nađu informacije će vjerojatno tražiti veće iznose tako postavljajući neprihvatljive prepreke pravu na pristup informacijama, zaštićenom i slovenskim Ustavom“, dodala je Darbishire.

Grupa smatra da je slobodan pristup informacijama postao važan za normalno funkcioniranje demokratskog društva, te je stoga financijsko opterećenje onih koji rade u ime javnosti u svojoj biti nedemokratično.

EFJ surađuje s DNS-om i slovenskim organizacijama civilnog društva kako bi zajedno postigli da se javnost usprotivi opasnom amandmanu koji će onemogućiti ostvarenje osnovnog prava i građana i novinara na slobodu informiranja.

Pripremila: Vesna Arsovski

Izvor:  www.access-info.org