Aktualno > Vijesti

Skupština HND-a – Uključivanje mladih novinarki i novinara u rad Društva glavni je prioritet

02.12.2023.

Borba protiv prijedloga Kaznenog zakona kojim se kažnjava curenje informacija, daljnji odlazak na terene, posjeti ograncima, nastavak naših zagovaračkih politika, privlačenje mladih u naše članstvo, posebno studenata i studentica, rad na novom Statutu, predstavljanje HND-ovih modela financiranja, zaštita novinarki i novinara te obnova Doma, neki su od naših glavnih ciljeva u idućoj godini, naglasio je u svom izvješću na 69. redovitoj skupština Hrvatskog novinarskog društva (HND) predsjednik Društva Hrvoje Zovko.   

Glavne teme ovogodišnje skupština HND-a, koja je počela odavanjem minute šutnje preminulim članovima,  bile su izvješće Upravnog odbora Novinarskog doma o projektu cjelovite obnove zgrade, izvješće Odbora za Statut o procesu izmjena Statuta uoči tematske Skupštine sljedeće godine na proljeće te izvještaj radne skupine Plana za pomlađivanje članstva HND-a.

Predsjednik HND-a Hrvoje Zovko posebno se osvrnuo na akutni problem i broj tužbi protiv novinara, novinarki i medija. - Brojka od najmanje 954 aktivnih tužbi s milijunskim odštetnim zahtjevima i dalje je zastrašujuća. Dio smo radne skupine Ministarstva kulture i medija koja se bavi pitanjem SLAPP-tužbi, a upravo su mnoge od ovih tužbi iz naše ankete čisti SLAPP. Izvršni odbor HND-a odobrio je projekt suradnje našeg društva i Centra Miko Tripalo. Projekt se sastoji od toga da se upravo radi na analizi sudskih odluka u predmetima protiv medija i novinara od 2019. do kraja 2022. godine tako da ove podatke traži od građanskih i kaznenih sudova u Hrvatskoj. Upravo smo u pregovorima s Ministarstvom pravosuđa i Ministarstvom kulture i medija, koji bi trebali potvrditi naš legitiman interes za pristup ovim predmetima jer sudovi na upite različito reagiraju i dio njih odbija dostaviti presude. Oba ministarstva do sada su pokazala interes za ovakvo istraživanje pa se nadamo njihovoj privoli, kazao je Zovko, koji se osvrnuo i na činjenicu da se HND prošlo ljeto snažno pobunio protiv radnog materijala Zakona o medijima. 

- Žestoko smo na više načina reagirali i sastali se s resornom ministricom, i to na njezin poziv, te jasno dali do znanja kako je materijal koji smo dobili potpuno neprihvatljiv. Za HND je neprihvatljivo da nam je – 18 mjeseci nakon što je HND uputio svoje prijedloge na aktualni Zakon o medijima – Ministarstvo ponudilo dokument o kojem prethodno nije bilo riječi na sastanku radne skupine, niti je bilo ikakvih konzultacija, a kamoli usuglašavanja krovnog medijskog zakona. Dobili smo tekst u kojem ni temeljne definicije i pojmovi nisu u duhu osnaživanja slobode novinara, kao ni Ustavom zajamčene slobode medija, kazao je Zovko i dodao kako je HND  posebno zabrinut zbog tendencije legalizacije cenzure kroz odredbe o objavi  novinarskog priloga koja nakladniku daje pravo da svojevoljno i bez ikakva obrazloženja ne  objavi novinarski prilog zanemarujući pritom osnovna načela novinarske profesije. Tu  odredbu tumačimo kao uvođenje izravne cenzure i nezapamćeno zakonsko omogućavanje uplitanja nakladnika u uredničku neovisnost i novinarske slobode.

-HND je za svoje djelovanje dobio podršku najznačajnijih medijskih kuća u Hrvatskoj. No, da je opasnost po našu profesiju i dalje prisutna, svjedoči i činjenica da nakon neuspjeha koji je doživio radni materijal Zakona o medijima Vlada RH, odnosno premijer Andrej Plenković uporno želi progurati odredbu u Kaznenom zakonu kojom se želi sankcionirati tzv. Curenje informacija. Iako vladajući uporno govore da to nije napad na novinare, novinarke i medije, jasno je svima da je ovo itekako napad na našu profesiju, smatra Zovko, koji je izrazio zadovoljstvo  da je HND zajedno sa Sindikatom novinara Hrvatske potpisao s Ministarstvom unutarnjih poslova Sporazum o suradnji i dva prateća protokola, koji su važan korak kada se govori o zaštiti i sigurnosti naših kolegica i kolega.

Zovko je potom iznio niz aktivnosti kojim se bavio Izvršni odbor HND-a reagirajući u nizu slučajeva u cilju zaštite kolega i kolegica te je napomenuo da je jedan od glavnih zadataka u ovoj godini bilo pitanje financiranja lokalnih medija i  predstavljanje HND-ovih modela financiranja, koje su do sada preuzeli gradovi Makarska, Split, Pazin i Zagreb.  

Također je naglasio kako se HND bavio i pitanjem funkcioniranja javnog servisa. - Kolegica Maja Sever i ja nedavno smo u ime HND-a i SNH održali sastanak s resornom  ministricom na kojem smo izrazili zabrinutost zbog mogućnosti slabljenja Europskog zakona o medijskim slobodama i Direktive o SLAPP-u te smo o našim stavovima, odnosno o stavovima Europske federacije novinara upoznali ministricu te hrvatske pregovarače i predstavnike i predstavnice u Europskom parlamentu. Tražimo da Hrvatska podrži snažnu EU medijsku regulativu, kazao je Zovko te dodao kako se paralelno sa svime prati i sudski postupak u predmetu koji je majka svih postupaka, a to je onaj UTT Europa 92, gdje nas zastupaju naši odvjetnici Emil Havkić i Luka Kipa. Predsjednik HND-a je istaknuo i da obnova zgrade jedan od najvažnijih projekata Društva, koji će uvelike utjecati i na funkcioniranje HND te je to nešto što se mora napraviti.

-Daljnji odlazak na terene, posjeti ograncima, nastavak naših zagovaračkih politika, borba protiv prijedloga Kaznenog zakona kojim se kažnjava curenje informacija, privlačenje mladih u naše članstvo, posebno studenata i studentica, rad na novom Statutu kojim se bavi nadležni odbor – neki su od naših glavnih ciljeva u idućoj godini. Predstavljanje HND-ovih modela financiranja i daljnji odlazak na razgovore s predstavnicima lokalnih jedinica jedan je najvažnijih zadataka. Zaštita i sigurnost naših kolegica i kolega je nešto što se podrazumijeva. Sada imamo i spomenuti sporazum i s MUP-om, a u cijelu priču želimo uključiti i pravosuđe, zaključio je Zovko svoje izvješće zahvalivši na kraju Tajništvu HND-a na pomoći oko realizacije svih spomenutih  aktivnosti.

U nastavku Skupštine usvojena su sva izvješća i financijski plan za iduću izazovnu godinu.  Vrlo važan dokument koji je dobio apsolutnu podršku Skupštine je Plan uključivanja mladih novinarki i novinara u HND. O Planu članove Skupštine iscrpno je upoznala Dora Kršul, koja je istaknula kako se problem starijeg članstva koji je rastao godinama ne može riješiti u kratkom roku. Da bi se loš trend promijenio, potrebno je razmišljati dugoročno te za to pripremiti temeljni dokument HND-a – Statut.

U Planu se također navodi kako je cilj uključiti veći broj mladih novinarki i novinara u rad Hrvatskog novinarskog društva kako bi putem krovne novinarske udruge aktivno sudjelovali u borbi za ostvarivanje profesionalnih interesa, etičnosti i slobode javnog izražavanja, očuvanje ugleda i dostojanstva novinarske profesije te bolja materijalna i socijalna prava novinarki i novinara; njihovim bi se uključivanjem osigurala dugoročna perspektiva HND-a.

Prema kratkoročnom planu, do kraja 2024. godine trebalo bi izmijeniti Statut Hrvatskog novinarskog društva, a izmjene će morati uzeti u obzir mogućnost uključivanja u članstvo studentica i studenata novinarstva.

U tom smislu treba dogovoriti gostovanja predstavnika HND-a na fakultetima novinarstva gdje će studenticama i studentima novinarstva predstaviti rad HND-a i njegovu ulogu u društvu te im ponuditi članstvo u krovnoj novinarskoj organizaciji.

U Planu se naglašava da mlade te buduće novinarke i novinare treba zainteresirati za: očuvanje profesije, odnosno profesijskih standarda, mogućnost utjecaja na medijske politike, promoviranje novinarske etike.

-Također će se ponuditi edukacija i profesionalni razvoj: informiranje o ponudama edukativnih resursa, radionica, online-tečajeva, mentorstava i seminara koji će im pomoći unaprijediti vještine i znanja, uz mogućnost preporuke HND-a. Prilike za praksu: posredovanje u stažiranju u medijskim organizacijama ili novinskim agencijama, uz mogućnost preporuke HND-a, stoji između ostalog u Planu uključivanja mladih novinarki i novinara u HND, koji je jedan od prioritetnih ciljeva Društva u idućim godinama.

Prema prijedlogu Središnjeg odbora doći će i do korekcije u povećanju cijene članarina, čiji se iznos nije mijenjao posljednje 22 godine jer se uslijed ekonomskih kriza i sve težeg materijalnog statusa struke nastojalo ne opterećivati dodatnim troškovima članstvo HND-a.

U Izvješću Nadzornog odbora između ostalog navodi se kako je analizirano  financijsko stanje HND- a, raspravljano o disproporciji u najavljenom i realiziranom iznosu donacija u 2022. te su o tome dobivena pojašnjenja od vodstva HND-a.

U svom izvješću Upravni odbor Novinarskog doma izvijestio je kako se priprema cjelovite obnove Novinarskog doma od šteta nastalih potresima u fokusu je rada Upravnog odbora sve vrijeme, čime su nastavljene aktivnosti ovoga tijela iz prethodnoga mandata. Predsjendik UO Novinarskog doma Hrvoje Gunjača izvijestio je kako se ponovo ide na prikupljanje ponuda za obnovu Doma, jer su se pojavile nove okolnosti, koje su u financisjkom smislu povoljnije.    

U izvješću Novinarskog vijeća časti istaknuto je kako se značajan broj prijava odnosi na priloge koji sadrže povredu ljudskih prava, povredu časti i ugleda, difamaciju, diskriminaciju, mizoginiju, šovinizam i slično. Sve je prisutniji rast prijava za tzv. native-oglasne forme, koje se nerijetko koriste za prikriveno oglašavanje, i to u većem dijelu na internetskim portalima. Praksa oglasnih formi koje nisu označene ili pripremljene u skladu s Kodeksom časti hrvatskih novinara te su protivne i Zakonu o medijima sve je češća i HND bi se trebao ozbiljnije pozabaviti ovim problemom.

U izvješću Odbora za Statut HND-a navodi se kako će prema planu rada koji je usvojen, izmjene Statuta biti predstavljene na posebnoj sjednici Skupštine koja bi bila posvećena Statutu na proljeće 2024. godine. Do tada je obveza zborova i ogranka da angažiraju svoje članove u raspravi o
prijedlogu izmjena Statuta HND-a i da svoje prijedloge u pisanom obliku predaju
Odboru za Statut. 

Na kraju rada Skupštine doneseni su Zaključci kojima se dodatno utvrđuje plan i program rada u idućem razdoblju, koje je, kako je u zaključnoj riječi kazao predsjednik HND-a Hrvoje Zovko, vrlo izazovno, ali u kojem će Društvo i nadalje ustrajavati na borbi za profesionalno i etično novinarstvo te istodobno raditi na širenju baze članstva na mlade novinarke i novinare. Zovko je na kraju pozvao sve da potpišu peticiju kojom se od Vlade Republike Hrvatske traži da odustane od uvođenja novog kaznenog djela "Neovlašteno otkrivanje sadržaja izvidne ili dokazne radnje" (članak 307.a Kaznenog zakona). 

 

Izvor: HND

 

Borba protiv prijedloga Kaznenog zakona kojim se kažnjava curenje informacija, daljnji odlazak na terene, posjeti ograncima, nastavak naših zagovaračkih politika, privlačenje mladih u naše članstvo, posebno studenata i studentica, rad na novom Statutu, predstavljanje HND-ovih modela financiranja, zaštita novinarki i novinara te obnova Doma, neki su od naših glavnih ciljeva u idućoj godini, naglasio je u svom izvješću na 69. redovitoj skupština Hrvatskog novinarskog društva (HND) predsjednik Društva Hrvoje Zovko.   

Glavne teme ovogodišnje skupština HND-a, koja je počela odavanjem minute šutnje preminulim članovima,  bile su izvješće Upravnog odbora Novinarskog doma o projektu cjelovite obnove zgrade, izvješće Odbora za Statut o procesu izmjena Statuta uoči tematske Skupštine sljedeće godine na proljeće te izvještaj radne skupine Plana za pomlađivanje članstva HND-a.

Predsjednik HND-a Hrvoje Zovko posebno se osvrnuo na akutni problem i broj tužbi protiv novinara, novinarki i medija. - Brojka od najmanje 954 aktivnih tužbi s milijunskim odštetnim zahtjevima i dalje je zastrašujuća. Dio smo radne skupine Ministarstva kulture i medija koja se bavi pitanjem SLAPP-tužbi, a upravo su mnoge od ovih tužbi iz naše ankete čisti SLAPP. Izvršni odbor HND-a odobrio je projekt suradnje našeg društva i Centra Miko Tripalo. Projekt se sastoji od toga da se upravo radi na analizi sudskih odluka u predmetima protiv medija i novinara od 2019. do kraja 2022. godine tako da ove podatke traži od građanskih i kaznenih sudova u Hrvatskoj. Upravo smo u pregovorima s Ministarstvom pravosuđa i Ministarstvom kulture i medija, koji bi trebali potvrditi naš legitiman interes za pristup ovim predmetima jer sudovi na upite različito reagiraju i dio njih odbija dostaviti presude. Oba ministarstva do sada su pokazala interes za ovakvo istraživanje pa se nadamo njihovoj privoli, kazao je Zovko, koji se osvrnuo i na činjenicu da se HND prošlo ljeto snažno pobunio protiv radnog materijala Zakona o medijima. 

- Žestoko smo na više načina reagirali i sastali se s resornom ministricom, i to na njezin poziv, te jasno dali do znanja kako je materijal koji smo dobili potpuno neprihvatljiv. Za HND je neprihvatljivo da nam je – 18 mjeseci nakon što je HND uputio svoje prijedloge na aktualni Zakon o medijima – Ministarstvo ponudilo dokument o kojem prethodno nije bilo riječi na sastanku radne skupine, niti je bilo ikakvih konzultacija, a kamoli usuglašavanja krovnog medijskog zakona. Dobili smo tekst u kojem ni temeljne definicije i pojmovi nisu u duhu osnaživanja slobode novinara, kao ni Ustavom zajamčene slobode medija, kazao je Zovko i dodao kako je HND  posebno zabrinut zbog tendencije legalizacije cenzure kroz odredbe o objavi  novinarskog priloga koja nakladniku daje pravo da svojevoljno i bez ikakva obrazloženja ne  objavi novinarski prilog zanemarujući pritom osnovna načela novinarske profesije. Tu  odredbu tumačimo kao uvođenje izravne cenzure i nezapamćeno zakonsko omogućavanje uplitanja nakladnika u uredničku neovisnost i novinarske slobode.

-HND je za svoje djelovanje dobio podršku najznačajnijih medijskih kuća u Hrvatskoj. No, da je opasnost po našu profesiju i dalje prisutna, svjedoči i činjenica da nakon neuspjeha koji je doživio radni materijal Zakona o medijima Vlada RH, odnosno premijer Andrej Plenković uporno želi progurati odredbu u Kaznenom zakonu kojom se želi sankcionirati tzv. Curenje informacija. Iako vladajući uporno govore da to nije napad na novinare, novinarke i medije, jasno je svima da je ovo itekako napad na našu profesiju, smatra Zovko, koji je izrazio zadovoljstvo  da je HND zajedno sa Sindikatom novinara Hrvatske potpisao s Ministarstvom unutarnjih poslova Sporazum o suradnji i dva prateća protokola, koji su važan korak kada se govori o zaštiti i sigurnosti naših kolegica i kolega.

Zovko je potom iznio niz aktivnosti kojim se bavio Izvršni odbor HND-a reagirajući u nizu slučajeva u cilju zaštite kolega i kolegica te je napomenuo da je jedan od glavnih zadataka u ovoj godini bilo pitanje financiranja lokalnih medija i  predstavljanje HND-ovih modela financiranja, koje su do sada preuzeli gradovi Makarska, Split, Pazin i Zagreb.  

Također je naglasio kako se HND bavio i pitanjem funkcioniranja javnog servisa. - Kolegica Maja Sever i ja nedavno smo u ime HND-a i SNH održali sastanak s resornom  ministricom na kojem smo izrazili zabrinutost zbog mogućnosti slabljenja Europskog zakona o medijskim slobodama i Direktive o SLAPP-u te smo o našim stavovima, odnosno o stavovima Europske federacije novinara upoznali ministricu te hrvatske pregovarače i predstavnike i predstavnice u Europskom parlamentu. Tražimo da Hrvatska podrži snažnu EU medijsku regulativu, kazao je Zovko te dodao kako se paralelno sa svime prati i sudski postupak u predmetu koji je majka svih postupaka, a to je onaj UTT Europa 92, gdje nas zastupaju naši odvjetnici Emil Havkić i Luka Kipa. Predsjednik HND-a je istaknuo i da obnova zgrade jedan od najvažnijih projekata Društva, koji će uvelike utjecati i na funkcioniranje HND te je to nešto što se mora napraviti.

-Daljnji odlazak na terene, posjeti ograncima, nastavak naših zagovaračkih politika, borba protiv prijedloga Kaznenog zakona kojim se kažnjava curenje informacija, privlačenje mladih u naše članstvo, posebno studenata i studentica, rad na novom Statutu kojim se bavi nadležni odbor – neki su od naših glavnih ciljeva u idućoj godini. Predstavljanje HND-ovih modela financiranja i daljnji odlazak na razgovore s predstavnicima lokalnih jedinica jedan je najvažnijih zadataka. Zaštita i sigurnost naših kolegica i kolega je nešto što se podrazumijeva. Sada imamo i spomenuti sporazum i s MUP-om, a u cijelu priču želimo uključiti i pravosuđe, zaključio je Zovko svoje izvješće zahvalivši na kraju Tajništvu HND-a na pomoći oko realizacije svih spomenutih  aktivnosti.

U nastavku Skupštine usvojena su sva izvješća i financijski plan za iduću izazovnu godinu.  Vrlo važan dokument koji je dobio apsolutnu podršku Skupštine je Plan uključivanja mladih novinarki i novinara u HND. O Planu članove Skupštine iscrpno je upoznala Dora Kršul, koja je istaknula kako se problem starijeg članstva koji je rastao godinama ne može riješiti u kratkom roku. Da bi se loš trend promijenio, potrebno je razmišljati dugoročno te za to pripremiti temeljni dokument HND-a – Statut.

U Planu se također navodi kako je cilj uključiti veći broj mladih novinarki i novinara u rad Hrvatskog novinarskog društva kako bi putem krovne novinarske udruge aktivno sudjelovali u borbi za ostvarivanje profesionalnih interesa, etičnosti i slobode javnog izražavanja, očuvanje ugleda i dostojanstva novinarske profesije te bolja materijalna i socijalna prava novinarki i novinara; njihovim bi se uključivanjem osigurala dugoročna perspektiva HND-a.

Prema kratkoročnom planu, do kraja 2024. godine trebalo bi izmijeniti Statut Hrvatskog novinarskog društva, a izmjene će morati uzeti u obzir mogućnost uključivanja u članstvo studentica i studenata novinarstva.

U tom smislu treba dogovoriti gostovanja predstavnika HND-a na fakultetima novinarstva gdje će studenticama i studentima novinarstva predstaviti rad HND-a i njegovu ulogu u društvu te im ponuditi članstvo u krovnoj novinarskoj organizaciji.

U Planu se naglašava da mlade te buduće novinarke i novinare treba zainteresirati za: očuvanje profesije, odnosno profesijskih standarda, mogućnost utjecaja na medijske politike, promoviranje novinarske etike.

-Također će se ponuditi edukacija i profesionalni razvoj: informiranje o ponudama edukativnih resursa, radionica, online-tečajeva, mentorstava i seminara koji će im pomoći unaprijediti vještine i znanja, uz mogućnost preporuke HND-a. Prilike za praksu: posredovanje u stažiranju u medijskim organizacijama ili novinskim agencijama, uz mogućnost preporuke HND-a, stoji između ostalog u Planu uključivanja mladih novinarki i novinara u HND, koji je jedan od prioritetnih ciljeva Društva u idućim godinama.

Prema prijedlogu Središnjeg odbora doći će i do korekcije u povećanju cijene članarina, čiji se iznos nije mijenjao posljednje 22 godine jer se uslijed ekonomskih kriza i sve težeg materijalnog statusa struke nastojalo ne opterećivati dodatnim troškovima članstvo HND-a.

U Izvješću Nadzornog odbora između ostalog navodi se kako je analizirano  financijsko stanje HND- a, raspravljano o disproporciji u najavljenom i realiziranom iznosu donacija u 2022. te su o tome dobivena pojašnjenja od vodstva HND-a.

U svom izvješću Upravni odbor Novinarskog doma izvijestio je kako se priprema cjelovite obnove Novinarskog doma od šteta nastalih potresima u fokusu je rada Upravnog odbora sve vrijeme, čime su nastavljene aktivnosti ovoga tijela iz prethodnoga mandata. Predsjendik UO Novinarskog doma Hrvoje Gunjača izvijestio je kako se ponovo ide na prikupljanje ponuda za obnovu Doma, jer su se pojavile nove okolnosti, koje su u financisjkom smislu povoljnije.    

U izvješću Novinarskog vijeća časti istaknuto je kako se značajan broj prijava odnosi na priloge koji sadrže povredu ljudskih prava, povredu časti i ugleda, difamaciju, diskriminaciju, mizoginiju, šovinizam i slično. Sve je prisutniji rast prijava za tzv. native-oglasne forme, koje se nerijetko koriste za prikriveno oglašavanje, i to u većem dijelu na internetskim portalima. Praksa oglasnih formi koje nisu označene ili pripremljene u skladu s Kodeksom časti hrvatskih novinara te su protivne i Zakonu o medijima sve je češća i HND bi se trebao ozbiljnije pozabaviti ovim problemom.

U izvješću Odbora za Statut HND-a navodi se kako će prema planu rada koji je usvojen, izmjene Statuta biti predstavljene na posebnoj sjednici Skupštine koja bi bila posvećena Statutu na proljeće 2024. godine. Do tada je obveza zborova i ogranka da angažiraju svoje članove u raspravi o
prijedlogu izmjena Statuta HND-a i da svoje prijedloge u pisanom obliku predaju
Odboru za Statut. 

Na kraju rada Skupštine doneseni su Zaključci kojima se dodatno utvrđuje plan i program rada u idućem razdoblju, koje je, kako je u zaključnoj riječi kazao predsjednik HND-a Hrvoje Zovko, vrlo izazovno, ali u kojem će Društvo i nadalje ustrajavati na borbi za profesionalno i etično novinarstvo te istodobno raditi na širenju baze članstva na mlade novinarke i novinare. Zovko je na kraju pozvao sve da potpišu peticiju kojom se od Vlade Republike Hrvatske traži da odustane od uvođenja novog kaznenog djela "Neovlašteno otkrivanje sadržaja izvidne ili dokazne radnje" (članak 307.a Kaznenog zakona). 

 

Izvor: HND