Aktualno > Vijesti

Skupno financiranje: mali, ali rastući dodatak novinarstvu okrenutom javnosti

27.01.2016.

Projekti koji se financiraju pomoću Kickstartera pojavljuju se u više od 60 zemalja. 

Raste zanimanje za skupno financiranje (crowdfunding) novinarstva

U nekoliko proteklih godina je skupno financiranje putem interneta postalo popularan način dobivanja javne podrške – i financijske potpore – najraznolikijim vrstama projekata, od najnovijeg tipa prenosivog hladnjaka do slušalica za virtualne igrice. Novinarstvo tu nije iznimka.

Od 28. travnja 2014. do 15. rujna 2015. je 658 projekata vezanih uz novinarstvo, predloženih na Kickstarteru (najveća svjetska platforma za financiranje kreativnih projekata; najveće središte skupno financiranog novinarstva), dobilo puno – ili više od toga – financiranje; gotovo 6,3 milijuna US dolara.

Ti podaci – u pogledu broja projekata i novca koji su skupili – prate gotovo sve druge kategorije koje se pojavljuju na Kickstarteru – od muzike, kazališta i filma do tehnologije i igrica. No broj tako financiranih novinarskih projekata bilježi rast, a povećava se i broj projekata etabliranih organizacija.

Projekti za izdavanje magazina su najčešći, ali najviše sredstava donose internetske stranice

 

Većinu (71%) financiranih projekata u sedmogodišnjem razdoblju (od osnutka Kickstartera, travanj 2009. do rujna 2015.) čine oni koji su producirani individualno i nisu vezani ni uz jednu medijsku kuću. Etablirane kuće kao ProPublica i Boston Review čine 22%, dok se ostatak odnosi na institucije poput škola i privatnih sveučilišta. Premda Kickstarter zaprima prijave projekata iz 18 zemalja svijeta, 84% ih traži isplatu u US dolarima. Većina projekata (64%) je provedena u Sjedinjenim Američkim Državama, ali je 36% projekata predviđalo rad u više od 60 zemalja svijeta.

Ta rastuća aktivnost se ne odnosi samo na dolare ili na eventualne nagrade. U današnje sve digitaliziranije doba on predstavlja nišu, novi segment netradicionalnog novinarstva koje uvelike pokreće javni interes. Ono čini da se čuju i vide napori koje inače ne bismo primijetili dodajući tako još jednu mogućnost javnosti da bude angažirana u kreiranju, financiranju i širenje novinarstva, te dodajući još jednu opciju izvorima dohotka koju ta industrija očajnički traži.

Izvor: PewResearch Center

Projekti koji se financiraju pomoću Kickstartera pojavljuju se u više od 60 zemalja. 

Raste zanimanje za skupno financiranje (crowdfunding) novinarstva

U nekoliko proteklih godina je skupno financiranje putem interneta postalo popularan način dobivanja javne podrške – i financijske potpore – najraznolikijim vrstama projekata, od najnovijeg tipa prenosivog hladnjaka do slušalica za virtualne igrice. Novinarstvo tu nije iznimka.

Od 28. travnja 2014. do 15. rujna 2015. je 658 projekata vezanih uz novinarstvo, predloženih na Kickstarteru (najveća svjetska platforma za financiranje kreativnih projekata; najveće središte skupno financiranog novinarstva), dobilo puno – ili više od toga – financiranje; gotovo 6,3 milijuna US dolara.

Ti podaci – u pogledu broja projekata i novca koji su skupili – prate gotovo sve druge kategorije koje se pojavljuju na Kickstarteru – od muzike, kazališta i filma do tehnologije i igrica. No broj tako financiranih novinarskih projekata bilježi rast, a povećava se i broj projekata etabliranih organizacija.

Projekti za izdavanje magazina su najčešći, ali najviše sredstava donose internetske stranice

 

Većinu (71%) financiranih projekata u sedmogodišnjem razdoblju (od osnutka Kickstartera, travanj 2009. do rujna 2015.) čine oni koji su producirani individualno i nisu vezani ni uz jednu medijsku kuću. Etablirane kuće kao ProPublica i Boston Review čine 22%, dok se ostatak odnosi na institucije poput škola i privatnih sveučilišta. Premda Kickstarter zaprima prijave projekata iz 18 zemalja svijeta, 84% ih traži isplatu u US dolarima. Većina projekata (64%) je provedena u Sjedinjenim Američkim Državama, ali je 36% projekata predviđalo rad u više od 60 zemalja svijeta.

Ta rastuća aktivnost se ne odnosi samo na dolare ili na eventualne nagrade. U današnje sve digitaliziranije doba on predstavlja nišu, novi segment netradicionalnog novinarstva koje uvelike pokreće javni interes. Ono čini da se čuju i vide napori koje inače ne bismo primijetili dodajući tako još jednu mogućnost javnosti da bude angažirana u kreiranju, financiranju i širenje novinarstva, te dodajući još jednu opciju izvorima dohotka koju ta industrija očajnički traži.

Izvor: PewResearch Center