Aktualno > Vijesti

Seminar o geopolitičkim previranjima u Europi

24.11.2022.

Seminar „Connecting EU“ o geopolitičkim previranjima na vratima Europe te perspektivama civilnog društva bit će održan 24. i 25. studenog u hotelu Dubrovnik u Zagrebu. Cilj je seminara „Connecting EU” ponuditi platformu za povezivanje komunikacijskih i medijskih stručnjaka iz organizacija civilnog društva uz raspravu o aktualnim pitanjima od zajedničkog interesa koja se tiču Europe. 

Rat u Ukrajini ima ogroman utjecaj na Europu jer uzrokuje tektonske promjene u njezinu političkom, društvenom i gospodarskom okružju i njezinoj sigurnosnoj strukturi. Na seminaru će se razmatrati vjerojatni razvoj nekih od tih dalekosežnih posljedica u bliskoj i dalekoj budućnosti. Razmatrat će se i strateška uloga komunikacije u ovim kriznim vremenima, u kontekstu povećane moći društvenih medija i dezinformacija koje dosežu nove razmjere.

 U okviru seminara održat će se tri panel-rasprave sa sljedećim privremenim naslovima: U sjeni rata: Novi geopolitički kontekst u Europi i njegove posljedice za budućnost EU-a; Komunikacija u kriznim vremenima;  Energetska revolucija između rata i klimatskih ciljeva, izazovi za zeleni plan

Cilj je seminara „Connecting EU” ponuditi platformu za povezivanje komunikacijskih i medijskih stručnjaka iz organizacija civilnog društva uz raspravu o aktualnim pitanjima od zajedničkog interesa koja se tiču Europe. Seminar okuplja članove EGSO-a i druge predstavnike EU-a, partnerske organizacije iz država članica, novinare i akademike kako bi raspravljali o najvažnijim aktualnim temama.

Seminar je također prilika da se istakne važnost rada EGSO-a i poveća njegova prepoznatljivost, ali i da se uspostave tješnje veze s organizacijama civilnog društva koje potencijalno mogu prenijeti komunikacijske poruke EGSO-a zainteresiranoj javnosti na lokalnoj razini.

 

Izvor: HND

 

 

 

.

Seminar „Connecting EU“ o geopolitičkim previranjima na vratima Europe te perspektivama civilnog društva bit će održan 24. i 25. studenog u hotelu Dubrovnik u Zagrebu. Cilj je seminara „Connecting EU” ponuditi platformu za povezivanje komunikacijskih i medijskih stručnjaka iz organizacija civilnog društva uz raspravu o aktualnim pitanjima od zajedničkog interesa koja se tiču Europe. 

Rat u Ukrajini ima ogroman utjecaj na Europu jer uzrokuje tektonske promjene u njezinu političkom, društvenom i gospodarskom okružju i njezinoj sigurnosnoj strukturi. Na seminaru će se razmatrati vjerojatni razvoj nekih od tih dalekosežnih posljedica u bliskoj i dalekoj budućnosti. Razmatrat će se i strateška uloga komunikacije u ovim kriznim vremenima, u kontekstu povećane moći društvenih medija i dezinformacija koje dosežu nove razmjere.

 U okviru seminara održat će se tri panel-rasprave sa sljedećim privremenim naslovima: U sjeni rata: Novi geopolitički kontekst u Europi i njegove posljedice za budućnost EU-a; Komunikacija u kriznim vremenima;  Energetska revolucija između rata i klimatskih ciljeva, izazovi za zeleni plan

Cilj je seminara „Connecting EU” ponuditi platformu za povezivanje komunikacijskih i medijskih stručnjaka iz organizacija civilnog društva uz raspravu o aktualnim pitanjima od zajedničkog interesa koja se tiču Europe. Seminar okuplja članove EGSO-a i druge predstavnike EU-a, partnerske organizacije iz država članica, novinare i akademike kako bi raspravljali o najvažnijim aktualnim temama.

Seminar je također prilika da se istakne važnost rada EGSO-a i poveća njegova prepoznatljivost, ali i da se uspostave tješnje veze s organizacijama civilnog društva koje potencijalno mogu prenijeti komunikacijske poruke EGSO-a zainteresiranoj javnosti na lokalnoj razini.

 

Izvor: HND

 

 

 

.