Iz medija

Resursni centar za slobodu medija: Lansirana specijalizirana platforma za novinare

25.01.2016.
Link na članak

Resursni centar za slobodu medija nova je online platforma, prvenstveno namijenjena novinarima, koja nudi sistematiziran i najnoviji sadržaj o medijskim slobodama i pluralizmu u Europi.

Resursni centar za slobodu medija nova je online platforma koju su razvili Europski centar za slobodu medija i Osservatorio Balcani e Caucaso, a glavni cilj platforme je pružiti provjerene i važne informacije o medijskim slobodama i pluralizmu u Europi.

Iako je platforma zamišljena kao referentni centar za novinare, također je namijenjena tvorcima politika, znanstvenicima, ali i građanima koji se bave medijima.

Sama ideja o kreiranju Resursnog centra krenula je od spoznaje o povećanom pritisku na novinare i medije, ali i od toga kako javnost još uvijek nije dovoljno upoznata s problemom medijskih sloboda. U tom kontekstu cilj platforme je potaknuti javne rasprave o medijskim slobodama, doprinijeti razvoju svijesti o rizicima i pritiscima koji ograničavaju nezavisnost i pluralizam medija, kao i o posljedicama takvih pritisaka za demokraciju i prava građana.

Resursni centar stoga nudi pristup relevantnim i najnovijim vijestima, publikacijama o medijskim slobodama, ali i pravnim instrumentima, centrima podrške za novinare te informacije o treninzima za novinare i medijske nakladnike. Dodatna vrijednost platforme je što se sadržaj može pretraživati prema geografskim područjima, temama ili izvorima informacija.

Uz to pozvani su svi novinari, aktivisti i znanstvenici mogu podijeliti svoja izvješća, analize, studije slučaja ili druge vrijedne sadržaje koji su namijenjeni medijskim profesionalcima ili građanima koji žele usvojiti nova znanja o medijskim slobodama i pluralizmu u Europi.

Izvor: H-alter.org