Aktualno > Vijesti

Radman najavljuje tužbe: "Motiv za moju smjenu je isključivo politički"

03.03.2016.

 „Motivi i povodi za moju smjenu su isključivo političke naravi. Legitimno je da vladajuća većina želi imati ravnatelja koji im više politički odgovara i ja to ne dovodim u pitanje, ali zakon definira kako se to može i smije raditi. Ovo što se sada događa nije utemeljeno na zakonu", poručio je Goran Radman sa konferencije za medije na Hrvatskoj radioteleviziji, nakon što je saborski Odbor za medije Saboru predložio njegovu smjenu i imenovanje Siniše Kovačića za v.d. ravnatelja HRT-a.

Radman je istakao kako nije bio u prilici govoriti na današnjoj sjednici Odbora o okolnostima pod kojima je došlo do odluke Nadzornog odbora HRT-a.

„Zbog toga sam jučer uputio i Odboru i institucijama RH svoje očitovanje o onome što su kao razlozi i motivi navedeni za ovakvu odluku. Želim ukazati na tri bitne činjenice iz mog očitovanja. Prvo, procedura koja je prethodila donošenju prijedloga za razrješenje bila je korumpirana i delegitimirana. Drugo, u meritumu zahtjeva ne stoji ništa što bi moglo poslužiti kao zakonita osnova za moje razrješenje. Treće, upozorio sam da ako se prihvate ovi razlozi, da bi to moglo imati opasne i dramatične posljedice za HRT, ali i Hrvatsku", kazao je Radman na konferenciji.

"Koriste se brojna nezakonita rješenja. Dokazivat ću svoju nevinost, ali i ukazivati na činjenicu da čitavo vrijeme svoga mandata svoj posao radim pošteno, odgovorno, politički nepristrano. Dapače, sve one objede i insinuirana u vezi sa mnom i mojim izvršavanjem posla bile isključivo motivirane time da me se u javnosti oblati, da se dezavuira moj autoritet kao glavnog ravnatelja HRT-a.

Radman je rekao kako je njegov ostanak na mjestu Glavnog ravnatelja nemoguć isključivo zato što ne reagira na činjenicu da se promijenila vlast i da javni medij mora biti na raspolaganju onima koji danas sjede u institucijama političke vlasti.

„S obzirom na zakonska utemeljenja, legitimno je da većina želi imati nekoga tko im više politički odgovara i ja to ne dovodim u pitanje, ali zakon definira kako se to može i smije raditi. Ovo što se sada događa nije utemeljeno na zakonu“, rekao je Radman ustvardivši kako u vrijeme svog mandata nije služio niti jednoj politici niti stranci.

Govoreći o opasnim posljedicama za Hrvatsku, pojasnio je kako postoji opasnost da, ako se mišljenje Nadzornog odbora prihvati legitimnim, da to izravno može imati implikacije za obveze koje je RH preuzela ulaskom u Europsku uniju.

"Precizno su definirane obveze tim odredbama. Da netko može, po toj osnovi, podnijeti tužbu protiv RH, a onda u cijelom daljnjem postupku HRT može imati ozbiljnih posljedica. To je sve poslužilo kao paravan za moju smjenu, a oni koji su to napravili nisu bili svjesni posljedica", pojasnio je Radman.

 „Motivi i povodi za moju smjenu su isključivo političke naravi. Legitimno je da vladajuća većina želi imati ravnatelja koji im više politički odgovara i ja to ne dovodim u pitanje, ali zakon definira kako se to može i smije raditi. Ovo što se sada događa nije utemeljeno na zakonu", poručio je Goran Radman sa konferencije za medije na Hrvatskoj radioteleviziji, nakon što je saborski Odbor za medije Saboru predložio njegovu smjenu i imenovanje Siniše Kovačića za v.d. ravnatelja HRT-a.

Radman je istakao kako nije bio u prilici govoriti na današnjoj sjednici Odbora o okolnostima pod kojima je došlo do odluke Nadzornog odbora HRT-a.

„Zbog toga sam jučer uputio i Odboru i institucijama RH svoje očitovanje o onome što su kao razlozi i motivi navedeni za ovakvu odluku. Želim ukazati na tri bitne činjenice iz mog očitovanja. Prvo, procedura koja je prethodila donošenju prijedloga za razrješenje bila je korumpirana i delegitimirana. Drugo, u meritumu zahtjeva ne stoji ništa što bi moglo poslužiti kao zakonita osnova za moje razrješenje. Treće, upozorio sam da ako se prihvate ovi razlozi, da bi to moglo imati opasne i dramatične posljedice za HRT, ali i Hrvatsku", kazao je Radman na konferenciji.

"Koriste se brojna nezakonita rješenja. Dokazivat ću svoju nevinost, ali i ukazivati na činjenicu da čitavo vrijeme svoga mandata svoj posao radim pošteno, odgovorno, politički nepristrano. Dapače, sve one objede i insinuirana u vezi sa mnom i mojim izvršavanjem posla bile isključivo motivirane time da me se u javnosti oblati, da se dezavuira moj autoritet kao glavnog ravnatelja HRT-a.

Radman je rekao kako je njegov ostanak na mjestu Glavnog ravnatelja nemoguć isključivo zato što ne reagira na činjenicu da se promijenila vlast i da javni medij mora biti na raspolaganju onima koji danas sjede u institucijama političke vlasti.

„S obzirom na zakonska utemeljenja, legitimno je da većina želi imati nekoga tko im više politički odgovara i ja to ne dovodim u pitanje, ali zakon definira kako se to može i smije raditi. Ovo što se sada događa nije utemeljeno na zakonu“, rekao je Radman ustvardivši kako u vrijeme svog mandata nije služio niti jednoj politici niti stranci.

Govoreći o opasnim posljedicama za Hrvatsku, pojasnio je kako postoji opasnost da, ako se mišljenje Nadzornog odbora prihvati legitimnim, da to izravno može imati implikacije za obveze koje je RH preuzela ulaskom u Europsku uniju.

"Precizno su definirane obveze tim odredbama. Da netko može, po toj osnovi, podnijeti tužbu protiv RH, a onda u cijelom daljnjem postupku HRT može imati ozbiljnih posljedica. To je sve poslužilo kao paravan za moju smjenu, a oni koji su to napravili nisu bili svjesni posljedica", pojasnio je Radman.