Aktualno > Vijesti

Prva godina rada Centra za zaštitu slobode izražavanja

20.06.2016.

Početkom srpnja navršava se prva godina dana rada Centra za zaštitu slobode izražavanja, projekta pokrenutog u sklopu Hrvatskog novinarskog društva koji osigurava besplatno zastupanje, obranu i savjetovanje novinara te edukaciju i informiranje o njihovom pravima.

Centar za slobodu izražavanja u prvih je godinu dana surađivao na više od 50 različitih slučajeva, od pravnih savjeta do zastupanja na sudu, a po prvi puta u povijesti hrvatskog pravosuđa HND se, zahvaljujući Centru, pojavljuje na ročištima kao „prijatelj suda“, ističe predsjednik HND-a Saša Leković.

„Centar za zaštitu slobode izražavanja kao poseban projekt HND-a po mojem mišljenu u potpunosti je ispunio očekivanja. Podsjećam da je ovo jedinstven slučaj da za neku novinarsku udrugu više od 30 odvjetnika iz čitave zemlje radi u slučajevima napada na novinare i brani na sudu novinare koji su tuženi zbog obavljanja svog posla. Uz to, među suradnicima Centra je i više profesora sa Pravnog i nekih drugih fakulteta koji pomažu pri organizaciji tematskih tribina i na druge načine“, navodi Leković.

Među ostalim, u godinu dana rada Centar je osigurao besplatno zastupanje u dva kaznena postupka, jednom vezanom uz zaštitu prava iz radnog odnosa te savjetovanja u četiri kaznena postupka. Centar je također pružio savjete u tri zahtjeva za ispravkom informacije, dva upita u vezi sistematizacije radnih mjesta te po jednom upitu u vezi prikrivenog oglašavanja i prava na pristup informacijama.

Što se tiče planova za drugu godinu rada Centra, Leković najavljuje da će Centar biti uključen u rad na prijedlozima u vezi izmjena zakonske regulative na području medija, slobode izražavanja i novinarskih prava koje HND namjerava potaknuti te da će nastaviti sa organizacijom skupova o temama važnima za slobodu izražavanja kao i sa pravnom pomoći članovima HND-a.

Centar će i dalje osiguravati pravnu zaštitu novinara, koje ostvaruju svi članovi HND-a na osobni zahtjev i novinari koji nisu članovi HND-a uz odobrenje ovlaštenog tijela HND-a. Nova koordinatorica Centra bit će odvjetnica Katarina Oguić, koja će na tom mjestu zamijeniti Ivu Kuštrak, bivšu asistenticu na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

„S obzirom na uspješnost u prvoj godini postojanja Centra, očekujemo da će za nastavak aktivnosti biti moguće osigurati financiranje iz raznih izvora, dodaje Leković.

Više o radu Centra, pravnom timu i dežurstvima možete pronaći ovdje

Pripremila: Ema Tarabochia

Početkom srpnja navršava se prva godina dana rada Centra za zaštitu slobode izražavanja, projekta pokrenutog u sklopu Hrvatskog novinarskog društva koji osigurava besplatno zastupanje, obranu i savjetovanje novinara te edukaciju i informiranje o njihovom pravima.

Centar za slobodu izražavanja u prvih je godinu dana surađivao na više od 50 različitih slučajeva, od pravnih savjeta do zastupanja na sudu, a po prvi puta u povijesti hrvatskog pravosuđa HND se, zahvaljujući Centru, pojavljuje na ročištima kao „prijatelj suda“, ističe predsjednik HND-a Saša Leković.

„Centar za zaštitu slobode izražavanja kao poseban projekt HND-a po mojem mišljenu u potpunosti je ispunio očekivanja. Podsjećam da je ovo jedinstven slučaj da za neku novinarsku udrugu više od 30 odvjetnika iz čitave zemlje radi u slučajevima napada na novinare i brani na sudu novinare koji su tuženi zbog obavljanja svog posla. Uz to, među suradnicima Centra je i više profesora sa Pravnog i nekih drugih fakulteta koji pomažu pri organizaciji tematskih tribina i na druge načine“, navodi Leković.

Među ostalim, u godinu dana rada Centar je osigurao besplatno zastupanje u dva kaznena postupka, jednom vezanom uz zaštitu prava iz radnog odnosa te savjetovanja u četiri kaznena postupka. Centar je također pružio savjete u tri zahtjeva za ispravkom informacije, dva upita u vezi sistematizacije radnih mjesta te po jednom upitu u vezi prikrivenog oglašavanja i prava na pristup informacijama.

Što se tiče planova za drugu godinu rada Centra, Leković najavljuje da će Centar biti uključen u rad na prijedlozima u vezi izmjena zakonske regulative na području medija, slobode izražavanja i novinarskih prava koje HND namjerava potaknuti te da će nastaviti sa organizacijom skupova o temama važnima za slobodu izražavanja kao i sa pravnom pomoći članovima HND-a.

Centar će i dalje osiguravati pravnu zaštitu novinara, koje ostvaruju svi članovi HND-a na osobni zahtjev i novinari koji nisu članovi HND-a uz odobrenje ovlaštenog tijela HND-a. Nova koordinatorica Centra bit će odvjetnica Katarina Oguić, koja će na tom mjestu zamijeniti Ivu Kuštrak, bivšu asistenticu na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

„S obzirom na uspješnost u prvoj godini postojanja Centra, očekujemo da će za nastavak aktivnosti biti moguće osigurati financiranje iz raznih izvora, dodaje Leković.

Više o radu Centra, pravnom timu i dežurstvima možete pronaći ovdje

Pripremila: Ema Tarabochia