Iz medija

Priručnik za korištenje dronova u novinarstvu

08.06.2017.
Link na članak

Upotreba bespilotnih letjelica u novinarstvu sve je češća, a s njom dolazi i potreba regulacije i kreiranja smjernica za ovakvu vrstu snimanja i prikupljanja vijesti. Priručnik u izdanju američkog "Drone Journalism Laba" pokušava odgovoriti na neka od najčešćih pitanja.

Medijske kuće posljnjih nekoliko godina testiraju popularne dronove za potrebe izvještavanja, a CNN ih je službeno počeo koristiti krajem prošle godine. Drone Journalism Lab je osnovan 2011. pri Sveučilištu Nebraska-Linkoln i, uz financijsku potporu Fondacije Knight, pripremio je i objavio priručnik sa smjernicama za profesionalno korištenje dronova u novinarstvu. Priručnik definira uloge uključenih u proces snimanja i prikupljanja vijesti na ovaj način, te se bavi pitanjima novinarske etike i privatnosti.

Neke od smjernica su:

- ne činite u zraku ono što ne biste na zemlji
- nemojte sabotirati druge novinare
- nemojte namjerno sudjelovati ili utjecati na događaje koje snimate
- pokažite suosjećanje i poštujte privatnost uključenih, imajte na umu razliku između javnih osoba i anonimnih sudionika

Autori su uključili i korisne liste tehničkih zahtjeva koji moraju ispunjeni za uspješno upravljanje letjelicom te postupke kojih se treba pridružavati u nepredviđenim situacijama i hitnim slučajevima.
Budući da je upotreba dronova u novinarstvu polje koje je još uvijek u razvoju, priručnik je otvorenog koda i dostupan za uređivanje i dijeljenje.

 

Izvor: Mediacentar