Aktualno > Vijesti

Priručnik o sindikalnom organiziranju u sektoru medija

15.07.2020.

Europska federacija novinara (EFJ) zajedno s četiri europska saveza sindikata u sektoru medija, umjetnosti i zabave (Međunarodna federacija glumaca (FIA); Međunarodna federacija glazbenika (FIM), UNI Europa – Mediji, zabava i umjetnost (EURO-MEI), objavila je priručnik o sindikalnom organiziranju.

Priručnik je rezultat zajedničkog projekta pod nazivom „Dosezanje punog potencijala socijalnog dijaloga za atipične radnike“ koji se bavio izazovom sindikalne zastupljenosti radnika u sektoru medija, umjetnosti i zabave koji su samostalni, samozaposleni ili na neki drugi način atipični radnici.

Priručnik sadrži dobre prakse organiziranja takozvanih “atipičnih radnika” (poput slobodnih radnika). Njime se dubinski usredotočuje na izazov organiziranja netipičnih radnika u tom sektoru, oslanjajući se na iskustva različitih sindikata.

U projektu je sudjelovalo devet sindikata i tri projektna trenera od kojih su svaki radili s tri sindikata. Redovito su ih posjećivali i u njihovom nacionalnom kontekstu pružali obuku, iskustvo, te prikupljali povratne informacije.

Ovaj priručnik donosi ključne nalaze iz projektnih akcija. U njemu možete pronaći sve informacije o procesu i izazovima s kojima su se sindikati i treneri susretali tijekom provođenja obuke i organiziranja akcija.

Treneri su se prihvatili izazova organiziranja u različitim nacionalnim sindikatima i kontekstima, prilagođavajući svoj pristup prema potrebi. Priručnik daje dublji uvid u neke od korištenih tehnika, a nudi i pregled nekih novih inicijativa za organiziranje i zapošljavanje koje su proizašle iz toga.

Nudi inspiraciju i ideje mnogim sindikatima u sektoru koji se suočavaju sa zajedničkim izazovom prilagođavanja promjenama zbog drugačijih zahtjeva radne snage i krajolika industrije. Posebno se bavi hitnom potrebom da se dopre i bude sposoban predstavljati slobodne, samozaposlene ili na drugi način netipične radnike u sektorima medija, umjetnosti i zabave.

Priručnik na engleskom jeziku možete preuzeti ovdje. 

 

 

Izvor: snh.hr.

 

 

 

Europska federacija novinara (EFJ) zajedno s četiri europska saveza sindikata u sektoru medija, umjetnosti i zabave (Međunarodna federacija glumaca (FIA); Međunarodna federacija glazbenika (FIM), UNI Europa – Mediji, zabava i umjetnost (EURO-MEI), objavila je priručnik o sindikalnom organiziranju.

Priručnik je rezultat zajedničkog projekta pod nazivom „Dosezanje punog potencijala socijalnog dijaloga za atipične radnike“ koji se bavio izazovom sindikalne zastupljenosti radnika u sektoru medija, umjetnosti i zabave koji su samostalni, samozaposleni ili na neki drugi način atipični radnici.

Priručnik sadrži dobre prakse organiziranja takozvanih “atipičnih radnika” (poput slobodnih radnika). Njime se dubinski usredotočuje na izazov organiziranja netipičnih radnika u tom sektoru, oslanjajući se na iskustva različitih sindikata.

U projektu je sudjelovalo devet sindikata i tri projektna trenera od kojih su svaki radili s tri sindikata. Redovito su ih posjećivali i u njihovom nacionalnom kontekstu pružali obuku, iskustvo, te prikupljali povratne informacije.

Ovaj priručnik donosi ključne nalaze iz projektnih akcija. U njemu možete pronaći sve informacije o procesu i izazovima s kojima su se sindikati i treneri susretali tijekom provođenja obuke i organiziranja akcija.

Treneri su se prihvatili izazova organiziranja u različitim nacionalnim sindikatima i kontekstima, prilagođavajući svoj pristup prema potrebi. Priručnik daje dublji uvid u neke od korištenih tehnika, a nudi i pregled nekih novih inicijativa za organiziranje i zapošljavanje koje su proizašle iz toga.

Nudi inspiraciju i ideje mnogim sindikatima u sektoru koji se suočavaju sa zajedničkim izazovom prilagođavanja promjenama zbog drugačijih zahtjeva radne snage i krajolika industrije. Posebno se bavi hitnom potrebom da se dopre i bude sposoban predstavljati slobodne, samozaposlene ili na drugi način netipične radnike u sektorima medija, umjetnosti i zabave.

Priručnik na engleskom jeziku možete preuzeti ovdje. 

 

 

Izvor: snh.hr.