PRIJAVA NOVINARSKOM VIJEĆU ČASTI HND-a


Uputa za ispunjavanje / uvjeti ispunjavanja prijavnice - izvod iz Pravilnika o radu Novinarskog vijeća časti:

Članak 11.

Svatko može pokrenuti postupak pred Vijećem časti podnošenjem, putem pošte ili e-maila, pisane prijave, uz naznaku podnositeljevog imena i prezimena/naziva, kontakt-adrese i broja telefona ili mobitela.

Prijava se može podnijeti u roku od tri mjeseca od dana saznanja za učinjenu povredu, a najkasnije u roku od šest mjeseci od dana kada je povreda učinjena.

Nepotpisane prijave, prijave koje ne sadrže kontakt adresu ili broj telefona ili mobitela, te prijave podnesene izvan danog roka bit će odbačene bez razmatranja.

Prijava za pokretanje postupka mora sadržavati jasno obrazloženi opis povrede te dokaze, podatke i okolnosti koje potkrepljuju tvrdnje o kršenju Kodeksa časti hrvatskih novinara i općih pravila novinarske profesije, internetsku adresu ili kopiju spornoga novinarskog priloga uz naznaku datuma objave ili saznanja o povredi i medija u kojem je objavljen. Ako prijava ne sadrži podatke na temelju kojih je moguće identificirati sporni prilog i/ili povrede i datume, podnositelj će biti pozvan da ispravi ili dopuni svoju prijavu u roku od 15 dana, s tim da će biti upozoren o odbacivanju prijave ako ne postupi prema danim uputama.

Podnositelj prijave navest će identitet autora i/ili urednika odgovornog za objavljivanje spornoga novinarskog priloga kojeg smatra odgovornim za učinjenu povredu Kodeksa časti hrvatskih novinara, odnosno univerzalnih novinarskih etičkih načela.

Zaključci Novinarskog vijeća časti bit će objavljeni na portalu www.hnd.hr, a sadržavat će ime/naziv prijavitelja i prijavljenoga te ostale podatke propisane Pravilnikom o radu Novinarskog vijeća časti.

Prijava se mora predati na odgovarajućem obrascu, objavljenom na web-stranici HND-a.


Prijaviti se mogu samo mediji čije je sjedište/podružnica/redakcija u Republici Hrvatskoj (u nastavku: RH), tj. novinarski radovi objavljeni u RH, a radovi objavljeni izvan RH samo ako je prijavljeni novinar/urednik član HND-a.

Ako se prijavljuje više novinarskih radova, svaki mora biti prijavljen na svojoj, tj. odvojenoj prijavi.

1. INFORMACIJE O PRIJAVITELJU:

* IME I PREZIME/NAZIV:

* ADRESA:

* POŠTANSKI BROJ:

* MJESTO:

* TELEFON/MOBITEL:

* E-MAIL:

2. INFORMACIJE O PRIJAVLJENOM MEDIJU / NOVINARU / UREDNIKU:


* IME I PREZIME NOVINARA/UREDNIKA:

* NAZIV MEDIJA U KOJEM JE TEKST/PRILOG OBJAVLJEN:

* DATUM OBJAVE TEKSTA/PRILOGA:

Ako se prijava odnosi na radijski ili televizijski program, navedite i vrijeme emitiranja:

* NASLOV TEKSTA/PRILOGA:

* Kopija članka/priloga:


Prijavljeni članak ili snimka priloga mora biti dodana u prijavu. Ako ne možete dodati članak ili prilog elektronskim putem, možete ga/njegovu kopiju ili snimku poslati poštom.

Link na članak ili prilog:

3. RAZLOG PODNOŠENJA PRIJAVE: *


4. OSTALI DOKUMENTI RELEVANTNI ZA PRIJAVU:

Ako dokumente ne možete dodati elektronskim putem, možete ih poslati poštom.


Ova web stranica je zaštićena uslugom reCaptcha, a primjenjuju se Googleova pravila o privatnosti i uvjeti pružanja usluge.Ukoliko imate bilo kakvih poteškoća u ispunjavanju ovog obrasca, možete ge ovdje preuzeti u PDF/Word formatu, te ga ispunjenog poslati putem e-maila ili pošte, na navedenu adresu.
Hrvatsko novinarsko društvo
(za Novinarsko vijeće časti)
Perkovčeva 2
10000 Zagreb

vijececasti@hnd.hr
iborkovic@hnd.hr

Za sva pitanja molimo da nazovete: 01/4828333