Aktualno > Vijesti

Predstavnik OESS-a za slobodu medija Harlem Désir izrazio zabrinutost zbog tužbe i pritvora za novinara Duhačeka

18.09.2019.

U svom priopćenju, na objavljernom na stranicama OESS-a, Désir ističe da je takvo postupanje prema novinaru zbog njegovih stavova neprihvatljivo te da je sloboda izražavanja temeljno  ljudsko pravo i kao takvog ga treba poštovati.

-Kažnjavanje novinara za dijeljenje komentara na društvenim medijima koči njihovo pravo na izražavanje slobodnog mišljenja i potiče samocenzuru na štetu medijskih sloboda u zemlji , kazao je Désir. 

-Zakonodavstvo i politike koje se odnose na medije moraju biti zaštićene kako bi se osigurala sloboda izražavanja i pružilo sigurno i pogodno okruženje za slobodu tiska, kazao je Désir, izrazivši spremnost da s vlastima surađuje na reformi zakonodavstva.

Nadalje je podsjetila na OESS-ovu odluku o sigurnosti novinara, koja poziva države sudionice da "javno i nedvosmisleno osude sve napade i nasilje nad novinarima poput ubijanja, mučenja, prisilnog nestanka, proizvoljnog uhićenja, samovoljnog pritvora i proizvoljnog protjerivanja, zastrašivanja, uznemiravanja," i prijetnje svih oblika. "

 

Izvor: osce.org

 

 

U svom priopćenju, na objavljernom na stranicama OESS-a, Désir ističe da je takvo postupanje prema novinaru zbog njegovih stavova neprihvatljivo te da je sloboda izražavanja temeljno  ljudsko pravo i kao takvog ga treba poštovati.

-Kažnjavanje novinara za dijeljenje komentara na društvenim medijima koči njihovo pravo na izražavanje slobodnog mišljenja i potiče samocenzuru na štetu medijskih sloboda u zemlji , kazao je Désir. 

-Zakonodavstvo i politike koje se odnose na medije moraju biti zaštićene kako bi se osigurala sloboda izražavanja i pružilo sigurno i pogodno okruženje za slobodu tiska, kazao je Désir, izrazivši spremnost da s vlastima surađuje na reformi zakonodavstva.

Nadalje je podsjetila na OESS-ovu odluku o sigurnosti novinara, koja poziva države sudionice da "javno i nedvosmisleno osude sve napade i nasilje nad novinarima poput ubijanja, mučenja, prisilnog nestanka, proizvoljnog uhićenja, samovoljnog pritvora i proizvoljnog protjerivanja, zastrašivanja, uznemiravanja," i prijetnje svih oblika. "

 

Izvor: osce.org