Aktualno > Vijesti

Predsjednik EFJ-a Mogens Bisher Bjerregaard dolazi u Zagreb na radionicu i tribinu o radnim i autorskim pravima novinara

16.09.2019.

Sindikat novinara Hrvatske (SNH), Hrvatsko novinarsko drustvo (HND) i Društvo za zaštitu novinarskih autorskih prava (DZNAP) održat će 30. rujna u 18 sati tribinu o radnim i autorskim pravima novinara „NOVINARSTVO NE DAMO: Kako i za koliko radimo?“.

Na tribini će govoriti Mogens Bisher Bjerregaard, predsjednik Europske federacije novinara (EFJ), Maja Sever, predsjednica SNH, Valentina Wiesner, predsjednica DZNAP-a, i Hrvoje Zovko, predsjednik HND-a.

Predsjednik Europske federacije novinara dolazi u Zagreb sklopu projekta EFJ-a „Upravljanje promjenama u medijima“ te će tijekom svog dvodnevnog boravka, osim sudjelovanja na tribini, održati i radionicu o važnosti kolektivnih ugovora u zaštiti radnih i profesionalnih prava novinara, tehnici kolektivnog pregovaranja i europskim iskustvima.

Tečaj je namijenjen osposobljavanju sadašnjih i budućih sudionika u pregovorima o kolektivnim ugovorima na razini velikih medijskih kuća koje se spremaju pokrenuti pregovore.

Tribina će se održati 30. rujna u 18 sati u Velikoj dvorani Novinarskog doma (Perkovčeva 2, Zagreb).

 

Izvor: HND 

 

 

Sindikat novinara Hrvatske (SNH), Hrvatsko novinarsko drustvo (HND) i Društvo za zaštitu novinarskih autorskih prava (DZNAP) održat će 30. rujna u 18 sati tribinu o radnim i autorskim pravima novinara „NOVINARSTVO NE DAMO: Kako i za koliko radimo?“.

Na tribini će govoriti Mogens Bisher Bjerregaard, predsjednik Europske federacije novinara (EFJ), Maja Sever, predsjednica SNH, Valentina Wiesner, predsjednica DZNAP-a, i Hrvoje Zovko, predsjednik HND-a.

Predsjednik Europske federacije novinara dolazi u Zagreb sklopu projekta EFJ-a „Upravljanje promjenama u medijima“ te će tijekom svog dvodnevnog boravka, osim sudjelovanja na tribini, održati i radionicu o važnosti kolektivnih ugovora u zaštiti radnih i profesionalnih prava novinara, tehnici kolektivnog pregovaranja i europskim iskustvima.

Tečaj je namijenjen osposobljavanju sadašnjih i budućih sudionika u pregovorima o kolektivnim ugovorima na razini velikih medijskih kuća koje se spremaju pokrenuti pregovore.

Tribina će se održati 30. rujna u 18 sati u Velikoj dvorani Novinarskog doma (Perkovčeva 2, Zagreb).

 

Izvor: HND