Aktualno > Vijesti

Poziv za ugovaranje novinarskih radova u elektroničkim publikacijama

16.01.2021.

Vijeće za elektroničke medije donijelo je odluku o raspisivanju Javnog poziva za ugovaranje novinarskih radova u elektroničkim publikacijama. Bespovratna sredstva u ukupnom iznosu u visini od 1.000.000,00 kuna isplanirana su u financijskom planu Agencije za elektroničke medije za 2021. godinu, a podijelit će se novinarima/kama za novinarske radove i istraživanja na teme koje su od javnog interesa, priopćili su iz AEM-a. 

Rok za podnošenje prijava je 15. veljače 2021. Svi uvjeti za podnošenje prijava nalaze se u priloženim dokumentima, Javnom pozivu, Programu ugovaranja novinarskih radova, Uputama za prijavitelja, zajedno s obrascima za prijavu. 

 

Sve dokumente možete pogledati i preuzeti ovdje. 

 

Vijeće za elektroničke medije donijelo je odluku o raspisivanju Javnog poziva za ugovaranje novinarskih radova u elektroničkim publikacijama. Bespovratna sredstva u ukupnom iznosu u visini od 1.000.000,00 kuna isplanirana su u financijskom planu Agencije za elektroničke medije za 2021. godinu, a podijelit će se novinarima/kama za novinarske radove i istraživanja na teme koje su od javnog interesa, priopćili su iz AEM-a. 

Rok za podnošenje prijava je 15. veljače 2021. Svi uvjeti za podnošenje prijava nalaze se u priloženim dokumentima, Javnom pozivu, Programu ugovaranja novinarskih radova, Uputama za prijavitelja, zajedno s obrascima za prijavu. 

 

Sve dokumente možete pogledati i preuzeti ovdje.