Aktualno > Vijesti

Poziv za predlaganje kandidatura za HND-ovo priznanje "Milan Grlović"

01.12.2022.

Hrvatsko novinarsko društvo raspisalo je poziv za predlaganje kandidatura za HND-ovo priznanje Milan Grlović.

Priznanje Milan Grlović dodjeljuje se zaslužnim novinarima, članovima HND-a, za dugogodišnji rad i značajni doprinos razvitku novinarske organizacije i ugledu profesije te jačanju medijskih sloboda, novinarima koji su se istaknuli u radu i aktivnostima HND-a – Skupštini i njezinim tijelima, ograncima, zborovima i drugim oblicima novinarskog udruživanja.

Odluku o dodjeli HND-ova priznanja Milan Grlović donosi Središnji odbor HND-a na prijedlog ogranaka, zborova, županijskih vijeća i drugih tijela Hrvatskoga novinarskog društva.

Priznanje se sastoji od srebrnjaka s likom Milana Grlovića, na aversu je lik Novinarskog doma.

Predlagači su dužni uz prijedlog priložiti precizno obrazloženje.

Rok za prijavu je 31. siječnja 2023. godine.

Prijave se mogu slati i elektroničkom poštom na hnd@hnd.hr ili pisanim putem na adresu Hrvatskog novinarskog društva (Perkovčeva 2, 10 000 Zagreb) s napomenom "Za HND-ovo priznanje Milan Grlović".

Milan Grlović bio je jedan od osnivača Društva, njegov prvi predsjednik i veliki vizionar. Grlović je bio pisac i novinar rođen 10. listopada 1852. u Križevcima. Maturirao je u Varaždinu 1871, a studirao je pravo u Pragu i Beču od 1872. do 1876. Karijeru je započeo u očevoj odvjetničkoj pisarnici u Križevcima, potom kao službenik u zagrebačkom Gradskom poglavarstvu. 

Surađivao je, glazbenim i kazališnim kritikama, u periodicima Vienac, Obzor, Narod, Narodne novine, Prosvjeta, Hrvatska, Hrvatska smotra, Savremenik i Hrvatska prosvjeta. Pokrenuo je i uređivao listove i časopise Velebit, Hrvatski svjetozor, Smotra, Prijatelj naroda, Hrvatski ljetopis, bio je odgovorni urednik Narodnih novina.

Osobito je značajan njegov članak Hrvatsko žurnalističko društvo, objavljen u Hrvatskom svjetozoru 1877., jer je njime prvi put ukazano na potrebu osnivanja hrvatskoga novinarskog društva. Društvo je utemeljeno 1910., a Grlović je izabran za njegova prvog predsjednika.

Uz novinarske radove, pisao je pjesme, pripovijesti, crtice, putopise i satire, a objavio je i roman Prometej. Prevodio je s francuskoga, njemačkoga, ruskoga i talijanskoga jezika, a bavio se i leksikografskim radom.

Izvor: HND

Hrvatsko novinarsko društvo raspisalo je poziv za predlaganje kandidatura za HND-ovo priznanje Milan Grlović.

Priznanje Milan Grlović dodjeljuje se zaslužnim novinarima, članovima HND-a, za dugogodišnji rad i značajni doprinos razvitku novinarske organizacije i ugledu profesije te jačanju medijskih sloboda, novinarima koji su se istaknuli u radu i aktivnostima HND-a – Skupštini i njezinim tijelima, ograncima, zborovima i drugim oblicima novinarskog udruživanja.

Odluku o dodjeli HND-ova priznanja Milan Grlović donosi Središnji odbor HND-a na prijedlog ogranaka, zborova, županijskih vijeća i drugih tijela Hrvatskoga novinarskog društva.

Priznanje se sastoji od srebrnjaka s likom Milana Grlovića, na aversu je lik Novinarskog doma.

Predlagači su dužni uz prijedlog priložiti precizno obrazloženje.

Rok za prijavu je 31. siječnja 2023. godine.

Prijave se mogu slati i elektroničkom poštom na hnd@hnd.hr ili pisanim putem na adresu Hrvatskog novinarskog društva (Perkovčeva 2, 10 000 Zagreb) s napomenom "Za HND-ovo priznanje Milan Grlović".

Milan Grlović bio je jedan od osnivača Društva, njegov prvi predsjednik i veliki vizionar. Grlović je bio pisac i novinar rođen 10. listopada 1852. u Križevcima. Maturirao je u Varaždinu 1871, a studirao je pravo u Pragu i Beču od 1872. do 1876. Karijeru je započeo u očevoj odvjetničkoj pisarnici u Križevcima, potom kao službenik u zagrebačkom Gradskom poglavarstvu. 

Surađivao je, glazbenim i kazališnim kritikama, u periodicima Vienac, Obzor, Narod, Narodne novine, Prosvjeta, Hrvatska, Hrvatska smotra, Savremenik i Hrvatska prosvjeta. Pokrenuo je i uređivao listove i časopise Velebit, Hrvatski svjetozor, Smotra, Prijatelj naroda, Hrvatski ljetopis, bio je odgovorni urednik Narodnih novina.

Osobito je značajan njegov članak Hrvatsko žurnalističko društvo, objavljen u Hrvatskom svjetozoru 1877., jer je njime prvi put ukazano na potrebu osnivanja hrvatskoga novinarskog društva. Društvo je utemeljeno 1910., a Grlović je izabran za njegova prvog predsjednika.

Uz novinarske radove, pisao je pjesme, pripovijesti, crtice, putopise i satire, a objavio je i roman Prometej. Prevodio je s francuskoga, njemačkoga, ruskoga i talijanskoga jezika, a bavio se i leksikografskim radom.

Izvor: HND