Aktualno > Vijesti

Podrška bjeloruskim novinarima i borba protiv SLAPP-tužbi glavni su zaključci skupštine EFJ-a

09.10.2021.

Upravni odbor Europske federacije novinara (EFJ) lobirat će kod hrvatskih vlasti kako bi došlo do izmjena Kaznenog zakona koji se konkretno odnose na dekriminalizaciju odredaba o povredi časti i ugleda da bi se smanjio pritisak na medije i novinare, stoji između ostalog u amandmanu koji je predložilo Hrvatsko novinarsko društvo (HND) u zaključku o SLAPP-tužbama Godišnje skupštine EFJ-a, koja je danas završila s radom u Novinarskom domu u Zagrebu.

U amandmanu HND podsjeća kako je velik broj SLAPP-tužbi ozbiljan problem i brojke od 924 aktivne tužbe protiv novinara i medije u traženom iznosu od 10,5 milijuna eura izazivaju zabrinutost te je kao drastičan primjer istaknut nedavni slučaj u kojem je Općinski sud u Zagrebu izrekao privremenu mjeru sudske zabrane objavljivanja tekstova portalu H-alter.

 

Mogens Blicher Bjerregård, predsjednik Europske federacije novinara//Foto: Nikola šolić

U zaključku se napominje da SLAPP-tužbe predstavljaju temeljnu prijetnju novinarskoj profesiji jer izravno ugrožavaju suštinu same profesije i slobodu govora te se traži da se pruži puna podrška svim novinarima koji su suočeni sa SLAPP-om.

Na Skupštini je dosta bilo riječi i o stanju medija u Bjelorusiji, čije je udruženje novinara pod udarom tamošnjeg režima, koji je putem Vrhovnog suda raspustio Bjelorusko udruženje novinara (BAJ) te je Skupština pružila punu podršku bjeloruskim kolegicama i kolegama. Zaključeno je da se pozove Europsku komisiju i Europski parlament da uvedu sankcije režimu u Bjelorusiji kako bi BAJ mogao nastaviti svoju misiju te je istaknuto da se članovima udruženja pomogne i omogući nastavak rada.

Kao izjava Skupštine prihvaćen je prijedlog koji je u ime Sindikata novinara Hrvatske (SNH) te Nezavisnog udruženja novinara Srbije, BH novinara i Društva novinara Slovenije iznijela predsjednica SNH Maja Sever istaknuvši zajednički problem lokalnih medija. Predložila je da se pronađe transparentan model za njihovo financiranje s obzirom na to da je sadašnji neodrživ jer lokalne vlasti financiraju medije kroz oglašavanje i tako u zatvorenom krugu postaju međuovisni.

Doneseno je još niz zaključaka i izjava među kojima su i prijedlog o hitnom uspostavljanju međunarodne komisije za istragu ubojstava i otmice novinara na Kosovu od 1998. do 2005. godine, koji su predložili predstavnici Udruženja novinara Srbije (UNS), zatim o slobodi tiska u Francuskoj jer, kako je kazala Dominique Pradalié iz francuskog Sindikata novinara, novim se zakonom onemogućava izravni pristup akterima događanja poput vatrogasaca i policije s kojima novinari više ne mogu izravno komunicirati, nego to moraju raditi preko treće osobe koja je za to zadužena. 

Također je zaključeno kako je nužno da se pomogne novinarima i novinarkama u Afganistanu, koji su posebno na meti talibanskog ražima, a posebno novinarke, dok je strašan primjer ubojstvo Fahim Dashty, novinara i predstavnika Afganistanskog nacionalnog novinarskog sindikata.

Isto tako je, na prijedlog Turskog udruženja, zaključeno kako će se reagirati na prijedlog novog Zakona o dezinformacijama, koji smatraju pritiskom vlasti na novinare, zloupotrebom zakona te cenzurom. Dana je i podrška slovenskim kolegama u njihovim nastojanjima da se financira i zaštiti nezavisnost Slovenske novinske agencije (STA) i da se smanji pritisak na novinare, koji je sve jači, a dolazi od desničarskog premijera Janeza Janše.Također se založila za kvalitetno i humano izvještavanje o emigrantima. 

U završnoj riječi na kraju skupštine predsjednik EFJ-a Mogens Blicher Bjerregård kazao je kako je s brojnim zaključcima i izjavama koje su usvojene i donesene pred Upravnim odborom EFJ-a veliki posao koji treba uraditi jer se za osam mjeseci već održava nova opća skupština EFJ-a. Istaknuo je da su rasprave bile plodonosne te kako je bilo sjajno ponovo se sastati uživo, što je pandemija onemogućavala. Bjerregård je zahvalio svim sudionicima, a naročito domaćinima, koji su, kako je kazao, bili odlični organizatori i omogućili besprijekoran i uspješan rad skupštine "jer bez ljudi koji sve to organiziraju i rade na tome bilo bi puno teže".

Ivica Buljan

Upravni odbor Europske federacije novinara (EFJ) lobirat će kod hrvatskih vlasti kako bi došlo do izmjena Kaznenog zakona koji se konkretno odnose na dekriminalizaciju odredaba o povredi časti i ugleda da bi se smanjio pritisak na medije i novinare, stoji između ostalog u amandmanu koji je predložilo Hrvatsko novinarsko društvo (HND) u zaključku o SLAPP-tužbama Godišnje skupštine EFJ-a, koja je danas završila s radom u Novinarskom domu u Zagrebu.

U amandmanu HND podsjeća kako je velik broj SLAPP-tužbi ozbiljan problem i brojke od 924 aktivne tužbe protiv novinara i medije u traženom iznosu od 10,5 milijuna eura izazivaju zabrinutost te je kao drastičan primjer istaknut nedavni slučaj u kojem je Općinski sud u Zagrebu izrekao privremenu mjeru sudske zabrane objavljivanja tekstova portalu H-alter.

 

Mogens Blicher Bjerregård, predsjednik Europske federacije novinara//Foto: Nikola šolić

U zaključku se napominje da SLAPP-tužbe predstavljaju temeljnu prijetnju novinarskoj profesiji jer izravno ugrožavaju suštinu same profesije i slobodu govora te se traži da se pruži puna podrška svim novinarima koji su suočeni sa SLAPP-om.

Na Skupštini je dosta bilo riječi i o stanju medija u Bjelorusiji, čije je udruženje novinara pod udarom tamošnjeg režima, koji je putem Vrhovnog suda raspustio Bjelorusko udruženje novinara (BAJ) te je Skupština pružila punu podršku bjeloruskim kolegicama i kolegama. Zaključeno je da se pozove Europsku komisiju i Europski parlament da uvedu sankcije režimu u Bjelorusiji kako bi BAJ mogao nastaviti svoju misiju te je istaknuto da se članovima udruženja pomogne i omogući nastavak rada.

Kao izjava Skupštine prihvaćen je prijedlog koji je u ime Sindikata novinara Hrvatske (SNH) te Nezavisnog udruženja novinara Srbije, BH novinara i Društva novinara Slovenije iznijela predsjednica SNH Maja Sever istaknuvši zajednički problem lokalnih medija. Predložila je da se pronađe transparentan model za njihovo financiranje s obzirom na to da je sadašnji neodrživ jer lokalne vlasti financiraju medije kroz oglašavanje i tako u zatvorenom krugu postaju međuovisni.

Doneseno je još niz zaključaka i izjava među kojima su i prijedlog o hitnom uspostavljanju međunarodne komisije za istragu ubojstava i otmice novinara na Kosovu od 1998. do 2005. godine, koji su predložili predstavnici Udruženja novinara Srbije (UNS), zatim o slobodi tiska u Francuskoj jer, kako je kazala Dominique Pradalié iz francuskog Sindikata novinara, novim se zakonom onemogućava izravni pristup akterima događanja poput vatrogasaca i policije s kojima novinari više ne mogu izravno komunicirati, nego to moraju raditi preko treće osobe koja je za to zadužena. 

Također je zaključeno kako je nužno da se pomogne novinarima i novinarkama u Afganistanu, koji su posebno na meti talibanskog ražima, a posebno novinarke, dok je strašan primjer ubojstvo Fahim Dashty, novinara i predstavnika Afganistanskog nacionalnog novinarskog sindikata.

Isto tako je, na prijedlog Turskog udruženja, zaključeno kako će se reagirati na prijedlog novog Zakona o dezinformacijama, koji smatraju pritiskom vlasti na novinare, zloupotrebom zakona te cenzurom. Dana je i podrška slovenskim kolegama u njihovim nastojanjima da se financira i zaštiti nezavisnost Slovenske novinske agencije (STA) i da se smanji pritisak na novinare, koji je sve jači, a dolazi od desničarskog premijera Janeza Janše.Također se založila za kvalitetno i humano izvještavanje o emigrantima. 

U završnoj riječi na kraju skupštine predsjednik EFJ-a Mogens Blicher Bjerregård kazao je kako je s brojnim zaključcima i izjavama koje su usvojene i donesene pred Upravnim odborom EFJ-a veliki posao koji treba uraditi jer se za osam mjeseci već održava nova opća skupština EFJ-a. Istaknuo je da su rasprave bile plodonosne te kako je bilo sjajno ponovo se sastati uživo, što je pandemija onemogućavala. Bjerregård je zahvalio svim sudionicima, a naročito domaćinima, koji su, kako je kazao, bili odlični organizatori i omogućili besprijekoran i uspješan rad skupštine "jer bez ljudi koji sve to organiziraju i rade na tome bilo bi puno teže".

Ivica Buljan