Aktualno > Vijesti

Otvoreno pismo saborskim odborima povodom ukidanja "Montiranog procesa"

24.03.2016.

Povodom napada na slobodu mišljenja i izražavanja od saborskih zastupnika i nadležnih radnih tijela Hrvatskog sabora zahtijevamo da stanu u zaštitu ljudskog prava na slobodu mišljenja i izražavanja te osude i onemoguće cenzuru na javnom medijskom servisu, stoji u drugom Otvorenom pismu nevladinih udruga i organizacija upućenom saborskim odborima za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te za informiranje, informatizaciju i medije.

„Ukidanje Montiranog procesa primjer je nedopustivog političkog pritiska na javni servis kojem se treba hitno oduprijeti. Podsjećamo da su sloboda mišljenja i izražavanja zajamčene čl. 19. Opće deklaracije o ljudskim pravima, dok članak 38. Ustava Republike Hrvatske, osim što jamči slobodu mišljenja i izražavanja, izričito zabranjuje cenzuru. Odluka o neemitiranju 'Montiranog procesa' u nedjelju 20. ožujka 2016., kao i odluka o obustavi snimanja preostalih emisija 'Montiranog procesa' predviđenih ugovorom, donesena je od strane 'programskog kolegija' - tijela koje nije predviđeno Zakonom o HRT-u ili pak Statutom HRT-a. Osim toga, programsko je vodstvo u obrazloženju odluke posegnulo za opasnom manipulacijom kojom političku satiru smješta u prostor raspirivanja vjerske, nacionalne i druge netrpeljivosti, dok istovremeno stvarno širenje netrpeljivosti od strane vodećih političkih figura pronosi i prenosi pod egidom slobode mišljenja i izražavanja, poput primjerice nekritičkog prijenosa izjava s Općeg sabora HSP AS. Kako je odluku o neemitiranju emisije 20. ožujka te o obustavi snimanja preostalih emisija 'programski kolegij' donio bez da je itko na HRT-u uopće pogledao bilo 'sporni' prilog bilo koncept preostalih emisija, zaključujemo da se radi o cenzuri na javnom medijskom servisu, u režiji političkih moćnika i njihovih pulena postavljenih na v. d. pozicije tijekom posljednje čistke. Stoga od saborskog Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina tražimo da u skladu sa svojim mandatom – provedbom međunarodnih akata koji uređuju zaštitu ljudskih prava, te ostvarivanju odredbi Ustava RH o ljudskim pravima i njihovoj zaštiti - održi javno saslušanje v. d. ravnatelja HRT-a kako bi pred javnošću objasnio konkretnu argumentaciju koja stoji iza odluke 'programskog kolegija', kao i proceduru po kojoj je takva odluka donesena. Od matičnog Odbora za informiranje, informatizaciju i medije tražimo zaštitu slobode izražavanja i osudu cenzure koja se krije iza arbitrarne definicije 'zloupotrebe teme satirične emisije za raspirivanje vjerske, nacionalne i druge netrpeljivosti' na javnom medijskom servisu“, stoji u Otvorenom pismu Hrvatskog novinarskog društva, Građanskog odbora za ljudska prava, Antifašističke lige i Domino te organizacija aktivnih u Platformi 112. Donosimo pismo u cijelosti.

 

 ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA

odbor.prava@sabor.hr

ODBOR ZA INFORMIRANJE, INFORMATIZACIJU I MEDIJE

odbor.informiranje@sabor.hr

Hrvatski sabor

24. ožujka 2016.

 

OTVORENO PISMO

POVODOM HRT-OVOG UKIDANJA SATIRIČNE EMISIJE „MONTIRANI PROCES“

 

Poštovane i poštovani,

povodom napada na slobodu mišljenja i izražavanja Platforma 112 od saborskih zastupnika i nadležnih radnih tijela Hrvatskog sabora zahtijeva da stanu u zaštitu ljudskog prava na slobodu mišljenja i izražavanja te osude i onemoguće cenzuru na javnom medijskom servisu. Ukidanje Montiranog procesa primjer je nedopustivog političkog pritiska na javni servis kojem se treba hitno oduprijeti.

Podsjećamo da su sloboda mišljenja i izražavanja zajamčene čl. 19. Opće deklaracije o ljudskim pravima, dok članak 38. Ustava Republike Hrvatske, osim što jamči slobodu mišljenja i izražavanja, izričito zabranjuje cenzuru.

Odluka o neemitiranju Montiranog procesa u nedjelju 20. ožujka 2016., kao i odluka o obustavi snimanja preostalih emisija Montiranog procesa predviđenih ugovorom, donesena je od strane „programskog kolegija“ - tijela koje nije predviđeno Zakonom o HRT-u ili pak Statutom HRT-a. Osim toga, programsko je vodstvo u obrazloženju odluke posegnulo za opasnom manipulacijom kojom političku satiru smješta u prostor raspirivanja vjerske, nacionalne i druge netrpeljivosti, dok istovremeno stvarno širenje netrpeljivosti od strane vodećih političkih figura pronosi i prenosi pod egidom slobode mišljenja i izražavanja, poput primjerice nekritičkog prijenosa izjava s Općeg sabora HSP AS.

Kako je odluku o neemitiranju emisije 20. ožujka te o obustavi snimanja preostalih emisija „programski kolegij“ donio bez da je itko na HRT-u uopće pogledao bilo „sporni“ prilog bilo koncept preostalih emisija, zaključujemo da se radi o cenzuri na javnom medijskom servisu, u režiji političkih moćnika i njihovih pulena postavljenih na v.d. pozicije tijekom posljednje čistke.

Stoga od Saborskog odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina tražimo da u skladu sa svojim mandatom – provedbom međunarodnih akata koji uređuju zaštitu ljudskih prava, te ostvarivanju odredbi Ustava RH o ljudskim pravima i njihovoj zaštiti - održi javno saslušanje v.d. ravnatelja HRT-a kako bi pred javnošću objasnio konkretnu argumentaciju koja stoji iza odluke „programskog kolegija“, kao i proceduru po kojoj je takva odluka donesena.

Od matičnog odbora tražimo zaštitu slobode izražavanja i osudu cenzure koja se krije iza arbitrarne definicije „zloupotrebe teme satirične emisije za raspirivanje vjerske, nacionalne i druge netrpeljivosti“ na javnom medijskom servisu. 

S poštovanjem,

organizacije aktivne u Platformi 112:

 B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran

 Centar za mirovne studije

 CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje

 Documenta – Centar za suočavanje s prošlošdu

 GONG

 Kuda ljudskih prava Zagreb

 Regionalni info-centar za mlade Rijeka – UMKI

 Roditelji u akciji – RODA

 Udruga mladih "Mladi u Europskoj uniji"

 Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda CENZURA PLUS

 Udruga za samozastupanje

 Udruga za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda HOMO Pula

 Udruga za zaštitu prava ireligioznih osoba i promicanje ireligioznog poimanja svijeta Protagora

 Zagreb Pride

 Zelena akcija

 Ženska soba – Centar za seksualna prava

Hrvatsko novinarsko društvo

Građanski odbor za ljudska prava

Antifašistička liga

Domino  

 

HND

Povodom napada na slobodu mišljenja i izražavanja od saborskih zastupnika i nadležnih radnih tijela Hrvatskog sabora zahtijevamo da stanu u zaštitu ljudskog prava na slobodu mišljenja i izražavanja te osude i onemoguće cenzuru na javnom medijskom servisu, stoji u drugom Otvorenom pismu nevladinih udruga i organizacija upućenom saborskim odborima za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te za informiranje, informatizaciju i medije.

„Ukidanje Montiranog procesa primjer je nedopustivog političkog pritiska na javni servis kojem se treba hitno oduprijeti. Podsjećamo da su sloboda mišljenja i izražavanja zajamčene čl. 19. Opće deklaracije o ljudskim pravima, dok članak 38. Ustava Republike Hrvatske, osim što jamči slobodu mišljenja i izražavanja, izričito zabranjuje cenzuru. Odluka o neemitiranju 'Montiranog procesa' u nedjelju 20. ožujka 2016., kao i odluka o obustavi snimanja preostalih emisija 'Montiranog procesa' predviđenih ugovorom, donesena je od strane 'programskog kolegija' - tijela koje nije predviđeno Zakonom o HRT-u ili pak Statutom HRT-a. Osim toga, programsko je vodstvo u obrazloženju odluke posegnulo za opasnom manipulacijom kojom političku satiru smješta u prostor raspirivanja vjerske, nacionalne i druge netrpeljivosti, dok istovremeno stvarno širenje netrpeljivosti od strane vodećih političkih figura pronosi i prenosi pod egidom slobode mišljenja i izražavanja, poput primjerice nekritičkog prijenosa izjava s Općeg sabora HSP AS. Kako je odluku o neemitiranju emisije 20. ožujka te o obustavi snimanja preostalih emisija 'programski kolegij' donio bez da je itko na HRT-u uopće pogledao bilo 'sporni' prilog bilo koncept preostalih emisija, zaključujemo da se radi o cenzuri na javnom medijskom servisu, u režiji političkih moćnika i njihovih pulena postavljenih na v. d. pozicije tijekom posljednje čistke. Stoga od saborskog Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina tražimo da u skladu sa svojim mandatom – provedbom međunarodnih akata koji uređuju zaštitu ljudskih prava, te ostvarivanju odredbi Ustava RH o ljudskim pravima i njihovoj zaštiti - održi javno saslušanje v. d. ravnatelja HRT-a kako bi pred javnošću objasnio konkretnu argumentaciju koja stoji iza odluke 'programskog kolegija', kao i proceduru po kojoj je takva odluka donesena. Od matičnog Odbora za informiranje, informatizaciju i medije tražimo zaštitu slobode izražavanja i osudu cenzure koja se krije iza arbitrarne definicije 'zloupotrebe teme satirične emisije za raspirivanje vjerske, nacionalne i druge netrpeljivosti' na javnom medijskom servisu“, stoji u Otvorenom pismu Hrvatskog novinarskog društva, Građanskog odbora za ljudska prava, Antifašističke lige i Domino te organizacija aktivnih u Platformi 112. Donosimo pismo u cijelosti.

 

 ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA

odbor.prava@sabor.hr

ODBOR ZA INFORMIRANJE, INFORMATIZACIJU I MEDIJE

odbor.informiranje@sabor.hr

Hrvatski sabor

24. ožujka 2016.

 

OTVORENO PISMO

POVODOM HRT-OVOG UKIDANJA SATIRIČNE EMISIJE „MONTIRANI PROCES“

 

Poštovane i poštovani,

povodom napada na slobodu mišljenja i izražavanja Platforma 112 od saborskih zastupnika i nadležnih radnih tijela Hrvatskog sabora zahtijeva da stanu u zaštitu ljudskog prava na slobodu mišljenja i izražavanja te osude i onemoguće cenzuru na javnom medijskom servisu. Ukidanje Montiranog procesa primjer je nedopustivog političkog pritiska na javni servis kojem se treba hitno oduprijeti.

Podsjećamo da su sloboda mišljenja i izražavanja zajamčene čl. 19. Opće deklaracije o ljudskim pravima, dok članak 38. Ustava Republike Hrvatske, osim što jamči slobodu mišljenja i izražavanja, izričito zabranjuje cenzuru.

Odluka o neemitiranju Montiranog procesa u nedjelju 20. ožujka 2016., kao i odluka o obustavi snimanja preostalih emisija Montiranog procesa predviđenih ugovorom, donesena je od strane „programskog kolegija“ - tijela koje nije predviđeno Zakonom o HRT-u ili pak Statutom HRT-a. Osim toga, programsko je vodstvo u obrazloženju odluke posegnulo za opasnom manipulacijom kojom političku satiru smješta u prostor raspirivanja vjerske, nacionalne i druge netrpeljivosti, dok istovremeno stvarno širenje netrpeljivosti od strane vodećih političkih figura pronosi i prenosi pod egidom slobode mišljenja i izražavanja, poput primjerice nekritičkog prijenosa izjava s Općeg sabora HSP AS.

Kako je odluku o neemitiranju emisije 20. ožujka te o obustavi snimanja preostalih emisija „programski kolegij“ donio bez da je itko na HRT-u uopće pogledao bilo „sporni“ prilog bilo koncept preostalih emisija, zaključujemo da se radi o cenzuri na javnom medijskom servisu, u režiji političkih moćnika i njihovih pulena postavljenih na v.d. pozicije tijekom posljednje čistke.

Stoga od Saborskog odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina tražimo da u skladu sa svojim mandatom – provedbom međunarodnih akata koji uređuju zaštitu ljudskih prava, te ostvarivanju odredbi Ustava RH o ljudskim pravima i njihovoj zaštiti - održi javno saslušanje v.d. ravnatelja HRT-a kako bi pred javnošću objasnio konkretnu argumentaciju koja stoji iza odluke „programskog kolegija“, kao i proceduru po kojoj je takva odluka donesena.

Od matičnog odbora tražimo zaštitu slobode izražavanja i osudu cenzure koja se krije iza arbitrarne definicije „zloupotrebe teme satirične emisije za raspirivanje vjerske, nacionalne i druge netrpeljivosti“ na javnom medijskom servisu. 

S poštovanjem,

organizacije aktivne u Platformi 112:

 B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran

 Centar za mirovne studije

 CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje

 Documenta – Centar za suočavanje s prošlošdu

 GONG

 Kuda ljudskih prava Zagreb

 Regionalni info-centar za mlade Rijeka – UMKI

 Roditelji u akciji – RODA

 Udruga mladih "Mladi u Europskoj uniji"

 Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda CENZURA PLUS

 Udruga za samozastupanje

 Udruga za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda HOMO Pula

 Udruga za zaštitu prava ireligioznih osoba i promicanje ireligioznog poimanja svijeta Protagora

 Zagreb Pride

 Zelena akcija

 Ženska soba – Centar za seksualna prava

Hrvatsko novinarsko društvo

Građanski odbor za ljudska prava

Antifašistička liga

Domino  

 

HND