Priopćenja

Otkazi su odmazda i prijeteća poruka svima na HRT-u

16.03.2015.

Ogranak Hrvatskog novinarskog društva na HRT-u i Podružnica Sindikata novinara Hrvatske na HRT-u oštro osuđuju pokretanje postupka za otkazivanje ugovora o radu na HRT-u kolegicama Elizabeti Gojan i Hloverki Novak Srzić. Od glavnog ravnatelja HRT-a Gorana Radmana tražimo da odmah zaustavi taj postupak i povuče nacrte odluka o redovitom otkazu ugovora o radu navedenim kolegicama.

Poštovane kolegice i kolege, poštovana javnosti!

Ogranak Hrvatskog novinarskog društva na HRT-u i Podružnica Sindikata novinara Hrvatske na HRT-u oštro osuđuju pokretanje postupka za otkazivanje ugovora o radu na HRT-u kolegicama Elizabeti Gojan i Hloverki Novak Srzić. Od glavnog ravnatelja HRT-a Gorana Radmana tražimo da odmah zaustavi taj postupak i povuče nacrte odluka o redovitom otkazu ugovora o radu navedenim kolegicama.

Bez obzira na svjetonazorske razlike, različite ocjene i suprotstavljena mišljenja o profesionalnosti dugogodišnjeg ili recentnog novinarskog rada kolegica Elizabete Gojan i Hloverke Novak-Srzić, otkazi koji su im najavljeni, principijelno su, načelno i zdravorazumski potpuno neprihvatljivi.

U netransparentnom stegovnom postupku utvrđeno da su obje, navodno povrijedile dvojbene, protudemokratske i protuustavne odredbe Etičkog kodeksa i Općih pravila o radu i ponašanju na HRT-u, time što su bez dozvole javno istupile. Niti jedan zaposleni u Hrvatskoj, a pogotovo novinarke i novinari u medijima, kojima je posao komunikacija s javnošću, ne bi smjeli dobiti otkaz SAMO I ISKLJUČIVO zato što su javno govorili, bez obzira je li to bilo najavljeno pretpostavljenima ili nije.
Naime, njihovi medijski istupi Ravnateljstvu HRT-a ili bilo kome drugome, subjektivno su se mogli učiniti neprimjerenima, nekolegijalnima ili nesimpatičnima. Ipak, notorno je da su ti javni istupi čvrsto ostali unutar dopuštenih demokratskih i pravnih granica koje vrijede u Republici Hrvatskoj i u cijeloj EU čija je članica. Jer, u svojim javnim istupima kolegice nisu odavale poslovnu tajnu i time nanijele realnu i mjerljivu materijalnu štetu, u kojem bi slučaju otkaz bio razumljiv i objektivno opravdan. Isto tako u svojim javnim istupima kolegice nisu koristile govor mržnje, niti pozivale na nasilje ili diskriminaciju, što su jasna i opravdana zakonska i ustavna ograničenja slobode govora.         
Stoga otkaze zbog „nedozvoljenog istupa u javnosti“, smatramo krajnje neprihvatljivim i opasnim presedanom, koji je suštinski i sadržajno gotovo identičan sa omraženim, takozvanim verbalnim deliktom, za kojega smo bili uvjereni da se u 21 stoljeću više ne može pojaviti. Bez obzira što je najavljeni otkaz „normativno pokriven“ dvojbenim internim pravilima, posebno je apsurdno da se na HRT-u kao javnoj ustanovi, koja bi se morala temeljiti na neovisnosti, transparentnosti, demokraciji i slobodi, na ulicu bacaju novinarke samo zato što im se zapravo zatiru temeljna ljudska prava i slobode, u ovom slučaju pravo na slobodu govora i javne riječi.

Dodatni su apsurdi ovoga slučaja to što HRT kolegicu Novak Srzić, uz ostalo tereti i za „povredu ugleda“ kolegice Gojan. No i kolegicu Gojan, uz ostalo se tereti i za „povredu ugleda“ kolegice Novak Srzić. Dakle, navodno su jedna drugoj povrijedile ugled, i namjesto da to same, privatno razriješe, između njih se umiješao poslodavac. I njihov ugled „štiti“ tako da im objema izriče otkaz kao najtežu kaznu, uz opravdanje da su istovremeno, navodno povrijedile i ugled HRT-a.        
U internom stegovnom postupku takva teza, ne samo da nije ni na koji način dokazana, već nisu utvrđene ni indicije koje bi eventualno mogle ukazivati da se to zaista i dogodilo.

Zato javno pitamo što su zapravo pravi razlozi i pravi ciljevi ovih otkaza?       
U slučaju kada bi i postojala neka, koliko-toliko uvjerljiva indicija o tome da su kolegice javnim istupima povrijedile ugled HRT-a kao pravne osobe, davanjem otkaza kao najteže sankcije drastično je povrijeđeno civilizacijsko i zdravorazumsko načelo razmjernosti djela i kazne. U tom bi slučaju jedine razumno očekivane sankcije mogle bi biti, primjerice, smanjenje plaće, ukor, opomena ili nešto slično, ali nikako ne oduzimanje prava na rad. Stoga koristimo ovu prigodu da javno istaknemo da brojne, moguće povrede obaveza iz radnog odnosa koje predviđaju interni akti HRT-a nisu unaprijed stupnjevane kao „lakše“, „srednje“ i „teže“, već njihovo vrednovanje isključivo ovisi o diskrecionoj i potpuno subjektivnoj procjeni poslodavca u konkretnom slučaju.
Iz svega navedenog jasno je da ova dva otkaza, te oni koji su iz istih razloga već uručeni (poput kolegice Krišto), kao i oni koji se ponovno po kuloarima najavljuju, nemaju za cilj uvođenja reda ili „odgojnu“ funkciju, i da su daleko od pravednosti i pravičnosti, te da u suštini predstavljaju odmazdu. A kao što znamo, glavni cilj odmazde je sijanje straha.   

Sumnjamo da nije slučajno da se vodstvo HRT odlučilo na ovako drastične poteze upravo u vrijeme kada je proces restrukturiranja na samome kraju, i kada očekujemo nove opise radnih mjesta, novu sistematizaciju i pravilnike o radu, te nove ugovore o radu. U takvoj situaciji, kada je realno očekivati smanjivanje plaća i drugih prava zaposlenih na HRT-u, navedeni su otkazi jasna demonstracija grube moći poslodavca i njegova jasna, prijeteća poruka svima na HRT-u. Poruka o tome da je sloboda govora na HRT-u rezervirana samo za one na vrhu, te da bez obzira na to što se u budućnosti može loše dogoditi, da svi moraju „držati jezik za zubima“ kako ih ne bi dočekala ista sudbina.

Zbog svega navedenog, ovim putem tražimo hitno stavljanje izvan snage glave V Etičkog kodeksa HRT-a i svih spornih odredaba Općih pravila o radu i ponašanju zaposlenika, te donošenje novog Kodeksa i Općih pravila koja neće biti samo represivna, već pravedna, jasna i napisana u skladu za dosegnutom suvremenom civilizacijskom i političkom razinom.  
Ovim putem pozivamo – Sabor RH, njegova tijela, sve političke stranke i njihove zastupnike, mjerodavno Ministarstvo, kolege novinare te sve ostale građane i institucije da dignu svoj glas protiv najavljenih otkaza. Cijelu javnost pozivamo da nam i u budućnosti nastavi pomagati u izgradnji HRT-a kao nacionalnog, javnog informativnog servisa, u kojem obavljanje dužnosti i ostvarivanje odgovornosti u radu, neće ugrožavati ljudska prava i slobodu javne riječi.

Ogranak HND-a pri HRT-u i Sindikat novinara i medijskih radnika HRT-a

Ogranak Hrvatskog novinarskog društva na HRT-u i Podružnica Sindikata novinara Hrvatske na HRT-u oštro osuđuju pokretanje postupka za otkazivanje ugovora o radu na HRT-u kolegicama Elizabeti Gojan i Hloverki Novak Srzić. Od glavnog ravnatelja HRT-a Gorana Radmana tražimo da odmah zaustavi taj postupak i povuče nacrte odluka o redovitom otkazu ugovora o radu navedenim kolegicama.

Poštovane kolegice i kolege, poštovana javnosti!

Ogranak Hrvatskog novinarskog društva na HRT-u i Podružnica Sindikata novinara Hrvatske na HRT-u oštro osuđuju pokretanje postupka za otkazivanje ugovora o radu na HRT-u kolegicama Elizabeti Gojan i Hloverki Novak Srzić. Od glavnog ravnatelja HRT-a Gorana Radmana tražimo da odmah zaustavi taj postupak i povuče nacrte odluka o redovitom otkazu ugovora o radu navedenim kolegicama.

Bez obzira na svjetonazorske razlike, različite ocjene i suprotstavljena mišljenja o profesionalnosti dugogodišnjeg ili recentnog novinarskog rada kolegica Elizabete Gojan i Hloverke Novak-Srzić, otkazi koji su im najavljeni, principijelno su, načelno i zdravorazumski potpuno neprihvatljivi.

U netransparentnom stegovnom postupku utvrđeno da su obje, navodno povrijedile dvojbene, protudemokratske i protuustavne odredbe Etičkog kodeksa i Općih pravila o radu i ponašanju na HRT-u, time što su bez dozvole javno istupile. Niti jedan zaposleni u Hrvatskoj, a pogotovo novinarke i novinari u medijima, kojima je posao komunikacija s javnošću, ne bi smjeli dobiti otkaz SAMO I ISKLJUČIVO zato što su javno govorili, bez obzira je li to bilo najavljeno pretpostavljenima ili nije.
Naime, njihovi medijski istupi Ravnateljstvu HRT-a ili bilo kome drugome, subjektivno su se mogli učiniti neprimjerenima, nekolegijalnima ili nesimpatičnima. Ipak, notorno je da su ti javni istupi čvrsto ostali unutar dopuštenih demokratskih i pravnih granica koje vrijede u Republici Hrvatskoj i u cijeloj EU čija je članica. Jer, u svojim javnim istupima kolegice nisu odavale poslovnu tajnu i time nanijele realnu i mjerljivu materijalnu štetu, u kojem bi slučaju otkaz bio razumljiv i objektivno opravdan. Isto tako u svojim javnim istupima kolegice nisu koristile govor mržnje, niti pozivale na nasilje ili diskriminaciju, što su jasna i opravdana zakonska i ustavna ograničenja slobode govora.         
Stoga otkaze zbog „nedozvoljenog istupa u javnosti“, smatramo krajnje neprihvatljivim i opasnim presedanom, koji je suštinski i sadržajno gotovo identičan sa omraženim, takozvanim verbalnim deliktom, za kojega smo bili uvjereni da se u 21 stoljeću više ne može pojaviti. Bez obzira što je najavljeni otkaz „normativno pokriven“ dvojbenim internim pravilima, posebno je apsurdno da se na HRT-u kao javnoj ustanovi, koja bi se morala temeljiti na neovisnosti, transparentnosti, demokraciji i slobodi, na ulicu bacaju novinarke samo zato što im se zapravo zatiru temeljna ljudska prava i slobode, u ovom slučaju pravo na slobodu govora i javne riječi.

Dodatni su apsurdi ovoga slučaja to što HRT kolegicu Novak Srzić, uz ostalo tereti i za „povredu ugleda“ kolegice Gojan. No i kolegicu Gojan, uz ostalo se tereti i za „povredu ugleda“ kolegice Novak Srzić. Dakle, navodno su jedna drugoj povrijedile ugled, i namjesto da to same, privatno razriješe, između njih se umiješao poslodavac. I njihov ugled „štiti“ tako da im objema izriče otkaz kao najtežu kaznu, uz opravdanje da su istovremeno, navodno povrijedile i ugled HRT-a.        
U internom stegovnom postupku takva teza, ne samo da nije ni na koji način dokazana, već nisu utvrđene ni indicije koje bi eventualno mogle ukazivati da se to zaista i dogodilo.

Zato javno pitamo što su zapravo pravi razlozi i pravi ciljevi ovih otkaza?       
U slučaju kada bi i postojala neka, koliko-toliko uvjerljiva indicija o tome da su kolegice javnim istupima povrijedile ugled HRT-a kao pravne osobe, davanjem otkaza kao najteže sankcije drastično je povrijeđeno civilizacijsko i zdravorazumsko načelo razmjernosti djela i kazne. U tom bi slučaju jedine razumno očekivane sankcije mogle bi biti, primjerice, smanjenje plaće, ukor, opomena ili nešto slično, ali nikako ne oduzimanje prava na rad. Stoga koristimo ovu prigodu da javno istaknemo da brojne, moguće povrede obaveza iz radnog odnosa koje predviđaju interni akti HRT-a nisu unaprijed stupnjevane kao „lakše“, „srednje“ i „teže“, već njihovo vrednovanje isključivo ovisi o diskrecionoj i potpuno subjektivnoj procjeni poslodavca u konkretnom slučaju.
Iz svega navedenog jasno je da ova dva otkaza, te oni koji su iz istih razloga već uručeni (poput kolegice Krišto), kao i oni koji se ponovno po kuloarima najavljuju, nemaju za cilj uvođenja reda ili „odgojnu“ funkciju, i da su daleko od pravednosti i pravičnosti, te da u suštini predstavljaju odmazdu. A kao što znamo, glavni cilj odmazde je sijanje straha.   

Sumnjamo da nije slučajno da se vodstvo HRT odlučilo na ovako drastične poteze upravo u vrijeme kada je proces restrukturiranja na samome kraju, i kada očekujemo nove opise radnih mjesta, novu sistematizaciju i pravilnike o radu, te nove ugovore o radu. U takvoj situaciji, kada je realno očekivati smanjivanje plaća i drugih prava zaposlenih na HRT-u, navedeni su otkazi jasna demonstracija grube moći poslodavca i njegova jasna, prijeteća poruka svima na HRT-u. Poruka o tome da je sloboda govora na HRT-u rezervirana samo za one na vrhu, te da bez obzira na to što se u budućnosti može loše dogoditi, da svi moraju „držati jezik za zubima“ kako ih ne bi dočekala ista sudbina.

Zbog svega navedenog, ovim putem tražimo hitno stavljanje izvan snage glave V Etičkog kodeksa HRT-a i svih spornih odredaba Općih pravila o radu i ponašanju zaposlenika, te donošenje novog Kodeksa i Općih pravila koja neće biti samo represivna, već pravedna, jasna i napisana u skladu za dosegnutom suvremenom civilizacijskom i političkom razinom.  
Ovim putem pozivamo – Sabor RH, njegova tijela, sve političke stranke i njihove zastupnike, mjerodavno Ministarstvo, kolege novinare te sve ostale građane i institucije da dignu svoj glas protiv najavljenih otkaza. Cijelu javnost pozivamo da nam i u budućnosti nastavi pomagati u izgradnji HRT-a kao nacionalnog, javnog informativnog servisa, u kojem obavljanje dužnosti i ostvarivanje odgovornosti u radu, neće ugrožavati ljudska prava i slobodu javne riječi.

Ogranak HND-a pri HRT-u i Sindikat novinara i medijskih radnika HRT-a