Aktualno > Vijesti

Objavljen poziv za sedam članova Programskog vijeća HRT-a

04.12.2020.

Saborski Odbor za informiranje, informatizaciju i medije pozvao je u petak institucije, udruge i građane da predlože kandidate za sedam članova Programskog vijeća HRT-a, njihov se izbor pokreće zbog isteka četverogodišnjeg mandata

Pet članova Vijeća HRT-a imenuju se na četiri godine, a dva člana na mandat do 12. srpnja 2023. godine.

Za članove Programskog vijeća HRT-a mogu biti birani samo hrvatski državljani s prebivalištem u Hrvatskoj, koji su medijski stručnjaci i stručnjaci za audiovizualne djelatnosti, ugledni intelektualci, priznati umjetnici, stručnjaci i ostali javni djelatnici koji su se u javnom životu istakli zalaganjem za poštivanje demokratskih načela i vladavinu prava, izgradnju i unapređenje najviših vrednota ustavnog poretka Hrvatske, razvitak civilnog društva, obranu ljudskih prava i sloboda, promicanje kulture, znanosti i umjetnosti, kao i zaštitu slobode medija i izražavanja.

Članovi vijeća HRT-a, osim članova iz redova zaposlenika HRT-a, za trajanja mandata ne smiju biti ni u kakvom financijskom i/ili poslovnom odnosu s HRT-om niti od HRT-a stjecati bilo kakve prihode niti posredovati prigodom sklapanja poslova HRT-a s trećim osobama.

Predlagatelji kandidata za članove Programskog vijeća moraju svoje prijedloge obrazložiti. Prijedlozi se dostavljaju poštom preporučeno na adresu: Hrvatski sabor, Odbor za informiranje, informatizaciju i medije, Trg Sv. Marka 6-7, Zagreb, u roku od 30 dana od dana objave javnog poziva.

Odbor će razmotrit sve podnesene prijedloge te listu kandidata koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom proslijediti Hrvatskom saboru.

Sabor o svim predloženicima koji ispunjavaju uvjete za izbor glasuje pojedinačno i odluku donosi većinom glasova svih zastupnika. Izabrani su kandidati koji dobiju najveći broj zastupničkih glasova.

Programsko vijeće HRT-a zastupa i štiti interes javnosti provođenjem nadzora programa i unapređenjem radijskog i audiovizulanog programa, te drugih audio i audiovizualnih te multimedijskih usluga.

Vijeće ima 11 članova, devet bira Sabor na mandat od četiri godine, dva člana biraju novinari i drugo kreativno osoblje HRT-a.  Mandat članova Vijeća traje četiri godine, a svake dvije godine imenuje se polovina članova.

Članovi Programskog vijeća su: Nikola Baketa, Vlaho Bogišić, Ivica Lučić, Zorislav Lukić, Robert Markt, Stipe Alfier, Dean Šoša, Lidija Gašparović i Zdravko Kedžo. Dvoje posljednjih Sabor je izabrao 12. srpnja prošle godine kada je planirao izabrati četiri člana, no samo su Gašparović i Kedžo dobili dovoljno glasova.

 

Javni poziv za izbor sedam članova Programskog vijeća HRT-a možete vidjeti ovdje.

 

 

Autor: Hina

 

Saborski Odbor za informiranje, informatizaciju i medije pozvao je u petak institucije, udruge i građane da predlože kandidate za sedam članova Programskog vijeća HRT-a, njihov se izbor pokreće zbog isteka četverogodišnjeg mandata

Pet članova Vijeća HRT-a imenuju se na četiri godine, a dva člana na mandat do 12. srpnja 2023. godine.

Za članove Programskog vijeća HRT-a mogu biti birani samo hrvatski državljani s prebivalištem u Hrvatskoj, koji su medijski stručnjaci i stručnjaci za audiovizualne djelatnosti, ugledni intelektualci, priznati umjetnici, stručnjaci i ostali javni djelatnici koji su se u javnom životu istakli zalaganjem za poštivanje demokratskih načela i vladavinu prava, izgradnju i unapređenje najviših vrednota ustavnog poretka Hrvatske, razvitak civilnog društva, obranu ljudskih prava i sloboda, promicanje kulture, znanosti i umjetnosti, kao i zaštitu slobode medija i izražavanja.

Članovi vijeća HRT-a, osim članova iz redova zaposlenika HRT-a, za trajanja mandata ne smiju biti ni u kakvom financijskom i/ili poslovnom odnosu s HRT-om niti od HRT-a stjecati bilo kakve prihode niti posredovati prigodom sklapanja poslova HRT-a s trećim osobama.

Predlagatelji kandidata za članove Programskog vijeća moraju svoje prijedloge obrazložiti. Prijedlozi se dostavljaju poštom preporučeno na adresu: Hrvatski sabor, Odbor za informiranje, informatizaciju i medije, Trg Sv. Marka 6-7, Zagreb, u roku od 30 dana od dana objave javnog poziva.

Odbor će razmotrit sve podnesene prijedloge te listu kandidata koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom proslijediti Hrvatskom saboru.

Sabor o svim predloženicima koji ispunjavaju uvjete za izbor glasuje pojedinačno i odluku donosi većinom glasova svih zastupnika. Izabrani su kandidati koji dobiju najveći broj zastupničkih glasova.

Programsko vijeće HRT-a zastupa i štiti interes javnosti provođenjem nadzora programa i unapređenjem radijskog i audiovizulanog programa, te drugih audio i audiovizualnih te multimedijskih usluga.

Vijeće ima 11 članova, devet bira Sabor na mandat od četiri godine, dva člana biraju novinari i drugo kreativno osoblje HRT-a.  Mandat članova Vijeća traje četiri godine, a svake dvije godine imenuje se polovina članova.

Članovi Programskog vijeća su: Nikola Baketa, Vlaho Bogišić, Ivica Lučić, Zorislav Lukić, Robert Markt, Stipe Alfier, Dean Šoša, Lidija Gašparović i Zdravko Kedžo. Dvoje posljednjih Sabor je izabrao 12. srpnja prošle godine kada je planirao izabrati četiri člana, no samo su Gašparović i Kedžo dobili dovoljno glasova.

 

Javni poziv za izbor sedam članova Programskog vijeća HRT-a možete vidjeti ovdje.

 

 

Autor: Hina