Aktualno > Vijesti

Objavljen poziv za kandidate za tri člana Vijeća za elektroničke medije

29.04.2022.

Vlada RH objavila je javni poziv za prikupljanje prijava kandidata za imenovanje tri člana Vijeće za elektroničke medije (VEM) s rokom prijave od 30 dana, objavljeno je na stranicama Ministarstva kulture i medija.

Članovi Vijeća za elektroničke medije (VEM) mogu biti hrvatski državljani koji imaju završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i imaju stručno znanje, sposobnost i iskustvo u radu u području medija, novinarstva, tehnologije, ekonomije, sociologije i prava, ističe se u pozivu.

Član Vijeća ne može biti državni dužnosnik, osoba koja obnaša dužnost u tijelima političkih stranaka, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili sindikatima.

Također, članovi Vijeća ne smiju biti vlasnici, dioničari ili imatelji udjela, članovi uprava, nadzornih odbora ili članovi upravnih vijeća i drugih odgovarajućih tijela upravljanja, direktori, ravnatelji ili drugi voditelji poslovanja pravnih osoba na koje se primjenjuju odredbe Zakona o elektroničkim medijima. Osim toga, članovi Vijeća ne mogu biti zaposlenici ili u ugovornom ili nekom drugom odnosu u bilo kojoj pravnoj osobi ili službi koja je u vezi s audio ili audiovizualnim medijskim uslugama te mrežnim operatorima, kao ni osobe koje obavljaju poslove zbog kojih bi moglo doći do sukoba interesa.

Članove Vijeća imenuje Hrvatski sabor na temelju prijedloga Vlade na razdoblje od pet godina.

Vijeće za elektroničke medije neovisno je regulatorno tijelo u području elektroničkih medija. Osnovne zadaće su mu, između ostaloga, donošenje odluka o oduzimanju koncesija i dopuštenja, izricanje opomena u slučaju nepoštivanja odredaba Zakona te osiguravanje nadzora programa pružatelja medijskih usluga.

VEM ima sedam članova, trenutačni predsjednik Vijeća i ravnatelj Agencije za elektroničke medije je Josip Popovac, a poziv je raspisan prije isteka mandata troje članova VEM-a – Anite Malenice, Vanje Gavrana i Davora Marića.

 

Izvor: Hina 

 

Vlada RH objavila je javni poziv za prikupljanje prijava kandidata za imenovanje tri člana Vijeće za elektroničke medije (VEM) s rokom prijave od 30 dana, objavljeno je na stranicama Ministarstva kulture i medija.

Članovi Vijeća za elektroničke medije (VEM) mogu biti hrvatski državljani koji imaju završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i imaju stručno znanje, sposobnost i iskustvo u radu u području medija, novinarstva, tehnologije, ekonomije, sociologije i prava, ističe se u pozivu.

Član Vijeća ne može biti državni dužnosnik, osoba koja obnaša dužnost u tijelima političkih stranaka, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili sindikatima.

Također, članovi Vijeća ne smiju biti vlasnici, dioničari ili imatelji udjela, članovi uprava, nadzornih odbora ili članovi upravnih vijeća i drugih odgovarajućih tijela upravljanja, direktori, ravnatelji ili drugi voditelji poslovanja pravnih osoba na koje se primjenjuju odredbe Zakona o elektroničkim medijima. Osim toga, članovi Vijeća ne mogu biti zaposlenici ili u ugovornom ili nekom drugom odnosu u bilo kojoj pravnoj osobi ili službi koja je u vezi s audio ili audiovizualnim medijskim uslugama te mrežnim operatorima, kao ni osobe koje obavljaju poslove zbog kojih bi moglo doći do sukoba interesa.

Članove Vijeća imenuje Hrvatski sabor na temelju prijedloga Vlade na razdoblje od pet godina.

Vijeće za elektroničke medije neovisno je regulatorno tijelo u području elektroničkih medija. Osnovne zadaće su mu, između ostaloga, donošenje odluka o oduzimanju koncesija i dopuštenja, izricanje opomena u slučaju nepoštivanja odredaba Zakona te osiguravanje nadzora programa pružatelja medijskih usluga.

VEM ima sedam članova, trenutačni predsjednik Vijeća i ravnatelj Agencije za elektroničke medije je Josip Popovac, a poziv je raspisan prije isteka mandata troje članova VEM-a – Anite Malenice, Vanje Gavrana i Davora Marića.

 

Izvor: Hina