Iz medija

"Novinarkama se upućuju seksističke poruke"

08.05.2017.
Link na članak

U emisiji Točka na tjedan gostovala je Anamarija Musa, Povjerenica za informiranje.

Ima li predsjednik Vlade pravo reći novinarima da nešto nije tema?

"Dužnost je da političari obavještavaju javnost, a da novinari izvještavaju. Političari nisu dugo koristili mogućnost tiskovnih konferencija jer one mogu dovesti političare u neugodnu situaciju. Premijer ima pravo reći, to je stvar političkih kriterija, ali i takav njegov odgovor je jasan", rekla je Musa.

Kako ovakve situacije utječu na transparentnost institucija? 

"Svi se u krizama ukopavaju i pokazuju negativna obilježja koja inače ne bi pokazivali. U trenutku krize ne možete kontrolirati procese i to im nije u interesu. Postoje opasnosti. Mediji su ispunili dobro svoju ulogu i iscrpno su izvještavali o ovoj krizi", rekla je Musa.

Bilo je ružnih i grubih izjava političara prema novinarima, kako to djeluje u javnosti?

"Kanal komunikacije između političara i medija ne funkcionira i takve izjave zagađuju javni prostor. Treba imati optimum pristojne komunikacije. Javna komunikacija je postala apsolutno neprihvatljiva, posebno prema novinarkama gdje su se upućivale seksističke poruke. U nekim lokalnim sredinama ima i osobnih animoziteta prema novinarima i to uzrokuje nepovjerenje i to se mora početi ispravljati jer građani ne dobivaju pravu sliku. Novinari se i povlače zbog toga, a političari nikome neće morati nikome polagati račune", objasnila je Musa.

U petak je bila sjednica Odbora za Ustav, jedan od zastupnika je zatražio da novinari napuste sjednicu, imaju li pravo na to?

"Imala sam takvu situaciju. Poslovnik Sabora nalaže da se samo parlamentarne sjednice prenose, dok se na odborskim sjednicama može ograničiti pristup medijima. Određenim forumima se može omogućiti neautocenzuirano izražavanje mišljenja. Mogućnost zatvaranja mora postojati. Pravilnik iz 2005. je prapovijest i treba biti izmjenjen i novinarima treba uvijek omogućiti prenošenje odborskih sjednica. Ovo je bila izričito politička situacija i to je sada na nama da ocijenimo koliko je to pravilno", zaključila je Anamarija Musa.

Izvor: N1