Aktualno > Vijesti

Novi istraživački projekt: „Novinari riskiraju. Je li to u opisu posla?“

08.04.2016.

Vijeće Europe pokrenulo je istraživanje o rizicima kojima su izvrgnuti novinari u 47 država članica Vijeća. EFJ, Reporteri bez granica, Međunarodni institut za sigurnost i NGO Index on Censorship su partneri na projektu „Novinari riskiraju. Je li to u opisu posla?“ i u radnoj grupi koja će provesti opsežnu kvantitativnu i kvalitativnu studiju o neočekivanom ometanju, strahu od kriminala i samocenzuri novinara u Europi, što je jedno od najvažnijih pitanja novinarske profesije.

Posao novinara se često doživljava kao opasan budući da su oni izloženi brojnim faktorima rizika zbog neočekivanih događanja, te mogu trpjeti vrlo visok stupanj straha. Novinarska ih aktivnost može izložiti izravnom fizičkom sukobu, napadu i psihološkoj zlostavljanju.

Vijeće Europe se opredijelilo za promicanje sigurnosti novinara. Ovim će istraživanjem pridonijeti jasnijoj slici tog problema. “Naša je dužnost da kao glavni predstavnik novinarske organizacije u Europi pridonesemo ovom projektu. Braneći uvjete u kojima rade novinari, pridonosimo demokraciji“, rekao je Mogens Blicher Bjerregård, predsjednik EFJ-a.

Studija će obuhvatiti više od 1000 novinara u svih 47 zemalja članica Vijeća.

Ovo je prilika da pridonesete uvidu u najvažniju temu među novinarima. Molimo vas da popunite upitnik. Nije potrebno navesti svoje ime, a možete i preskočiti neko od pitanja.

Upitnik ćete naći ovdje

Rezultati istraživanja, objavljivanje i predstavljanje javnosti očekuje se krajem 2016.

Izvor: EFJ

Vijeće Europe pokrenulo je istraživanje o rizicima kojima su izvrgnuti novinari u 47 država članica Vijeća. EFJ, Reporteri bez granica, Međunarodni institut za sigurnost i NGO Index on Censorship su partneri na projektu „Novinari riskiraju. Je li to u opisu posla?“ i u radnoj grupi koja će provesti opsežnu kvantitativnu i kvalitativnu studiju o neočekivanom ometanju, strahu od kriminala i samocenzuri novinara u Europi, što je jedno od najvažnijih pitanja novinarske profesije.

Posao novinara se često doživljava kao opasan budući da su oni izloženi brojnim faktorima rizika zbog neočekivanih događanja, te mogu trpjeti vrlo visok stupanj straha. Novinarska ih aktivnost može izložiti izravnom fizičkom sukobu, napadu i psihološkoj zlostavljanju.

Vijeće Europe se opredijelilo za promicanje sigurnosti novinara. Ovim će istraživanjem pridonijeti jasnijoj slici tog problema. “Naša je dužnost da kao glavni predstavnik novinarske organizacije u Europi pridonesemo ovom projektu. Braneći uvjete u kojima rade novinari, pridonosimo demokraciji“, rekao je Mogens Blicher Bjerregård, predsjednik EFJ-a.

Studija će obuhvatiti više od 1000 novinara u svih 47 zemalja članica Vijeća.

Ovo je prilika da pridonesete uvidu u najvažniju temu među novinarima. Molimo vas da popunite upitnik. Nije potrebno navesti svoje ime, a možete i preskočiti neko od pitanja.

Upitnik ćete naći ovdje

Rezultati istraživanja, objavljivanje i predstavljanje javnosti očekuje se krajem 2016.

Izvor: EFJ