Iz medija

Nova akvizicija u Ministarstvu kulture: Odnosi s javnošću pojačani Marjom Čolak

09.04.2016.
Link na članak

Vijest da Ministarstvo kulture ima nekog od krvi i mesa, s imenom i prezimenom, kao osobu zaduženu za odnose s javnošću, stigla je do nas nekoliko dana od njenog angažiranja prije tjedan dana. Stupivši u kontakt s rečenom osobom, Marjom Čolak, odmah po primitku informacije, mislili smo da konačno kreće puna i pravodobna komunikacija, jednako kao što smo mislili da su ovlasti te osobe više od tehničkih. No ispostavilo se da ipak nije tako, jer nam na nekoliko pitanja o funkcinioniranju Ministarstva, kao i o kontroverzama oko ministra koje s njim nismo uspjeli riješiti jer nas ignorira, nije mogla odgovoriti, ili je šturo odgovorila.

Tako nismo saznali kojim redoslijedom će se rješavati nagomilani natječaji za javne potrebe u kulturi po sektorima – koji su čekali operativnost Proračuna RH, odnosno njegovo objavljivanje u Narodnim novinama – već samo ono što smo već i znali, da je objava rezultata krenula 1. travnja. I letimičan pogled na stranice MK-a u sektoru Financiranje pod stavkom Odobreni programi pokazuje da su prve bile Investicijske potpore, a zatim redom informatizacija, glazbene i glazbeno-scenske umjetnosti, međunarodna kulturna suradnja i potpora suvremenom plesu i pokretu. Slično je i u stavci Odbijeni programi.

O pitanju hoće li biti odbačenih cijelih programa, kojih je ukupno 30-ak, i zašto će biti odbačeni ako će do toga doći, također nismo saznali ništa novo.

– Kako je uobičajeno već godinama, na web stranici Ministarstva kulture objavljuju se rezultati Javnog poziva, dakle prihvaćeni i odbijeni programi – kaže Čolak.

Nismo bili puno bolje sreće ni u vezi s pitanjem o reformama u sustavu raspodjele proračunskog novca u kontekstu programa koje Ministarstvo kulture (su)financira, gdje smo saznali da je ministar Hasanbegović već mnogo puta naglašavao kako se planiraju reforme sustava raspodjele proračunskih sredstava.

Nešto smo bolje prošli u odgovoru na pitanje o imenovanju u odnosima s javnošću MK-a i profesionalnoj biografiji koja je do toga dovela.

– Nisam imenovana na dužnost, već sam na razdoblje od tri mjeseca angažirana u Ministarstvu kulture kao suradnica za odnose s javnošću. Moj profesionalni put obilježio je novinarski i urednički rad na radiju, televiziji, tiskanim medijima, internetskim portalima, a usporedno s novinarskim poslom surađivala sam kao osoba za odnose s javnošću s više organizacija i institucija u nizu kulturnih projekata i događanja – kaže Čolak.

No ni u ovom odgovoru nema »štofa«, recimo informacije da je medij u kojem je posljednjem radila bio portal Direktno.hr, iznimno naklonjen HDZ-u, te da je bila aktivna kao zamjenica predsjednika kontroverznog Zbora internet novinara HND-a. Osim što mu je naziv gramatički netočan, ovaj Zbor ima problem i s legitimnošću, koju osporava predsjednik HND-a Saša Leković. No u njemu leži i razlog naklonosti Hasanbegovića prema Čolak, budući da se Zbor javno ogradio od Lekovićeva poziva za smjenom ministra Hasanbegovića nakon što je ovaj ukinuo Stručno povjerenstvo za neprofitne medije.

Valja reći da ovlasti suradnice za odnose s javnošću i ne uključuju više od ovoga što smo dobili te je Čolak odgovorila u skladu sa svojim ovlastima. Za više bi trebala pozicija glasnogovornika, a o tome kad će se raspisivati natječaj i hoće li se na njega prijaviti i Marja Čolak, još uvijek ništa ne znamo.

Korisnicima javnih potreba u kulturi MK-a ne preostaje ništa drugo nego da iz dana u dan vise na stranicama Ministarstva u nadi da će baš njihov sektor biti na redu i da baš u njihovom sektoru neće biti potresa.