Aktualno > Vijesti

NATJEČAJ ZA NAGRADU FRA MA FU ZA NAJBOLJE NOVINARSKE RADOVE U 2019. GODINI

21.07.2020.

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) i Studijski institut za novinarstvo, kulturu i obrazovanje (SINKO) raspisuju natječaj za dodjelu nagrade Fra Ma Fu za najbolje za novinarske radove – reportaže, objavljene u hrvatskim medijima (novinama i na internetskim portalima), u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca  2019. godine. 

1. Kandidate, novinarke i novinare mogu predlagati pojedinci, uredništva, ogranci, zborovi i županijska vijeća HND-a, ocjenjivačka skupina i sami autori.

2. Svaki autor ili autorica mogu sudjelovati samo s jednom reportažom.

3. Uz pisani prijedlog i biografiju autora, treba priložiti linkove i skenove kandidiranih tekstova ako su objavljeni u tiskanim izdanjima. Prijedlozi treba poslati na mail adresu framafu.fest@gmail.com

4. Nepotpune prijave se neće uzimati u obzir.

5. Rok za prijavu je 1. rujna 2020. godine.

6. Reportaže se nagrađuje se u tri razine: prva, druga i treća nagrada.

7. Odluku o nagradama, natpolovičnom većinom donosi ocjenjivačka skupina koju imenuje direkcija Fra Ma Fu festivala.

8. Nagrada ne može se dodijeliti novinaru koji je prekršio Kodeks časti hrvatskih novinara, odnosno univerzalna novinarska etička načela.

9. Dobitnicima će  nagrade biti uručene na otvaranju 6. Fra Ma Fu festivala u Daruvaru, 2. listopada 2020. godine.

Izvor: HND 

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) i Studijski institut za novinarstvo, kulturu i obrazovanje (SINKO) raspisuju natječaj za dodjelu nagrade Fra Ma Fu za najbolje za novinarske radove – reportaže, objavljene u hrvatskim medijima (novinama i na internetskim portalima), u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca  2019. godine. 

1. Kandidate, novinarke i novinare mogu predlagati pojedinci, uredništva, ogranci, zborovi i županijska vijeća HND-a, ocjenjivačka skupina i sami autori.

2. Svaki autor ili autorica mogu sudjelovati samo s jednom reportažom.

3. Uz pisani prijedlog i biografiju autora, treba priložiti linkove i skenove kandidiranih tekstova ako su objavljeni u tiskanim izdanjima. Prijedlozi treba poslati na mail adresu framafu.fest@gmail.com

4. Nepotpune prijave se neće uzimati u obzir.

5. Rok za prijavu je 1. rujna 2020. godine.

6. Reportaže se nagrađuje se u tri razine: prva, druga i treća nagrada.

7. Odluku o nagradama, natpolovičnom većinom donosi ocjenjivačka skupina koju imenuje direkcija Fra Ma Fu festivala.

8. Nagrada ne može se dodijeliti novinaru koji je prekršio Kodeks časti hrvatskih novinara, odnosno univerzalna novinarska etička načela.

9. Dobitnicima će  nagrade biti uručene na otvaranju 6. Fra Ma Fu festivala u Daruvaru, 2. listopada 2020. godine.

Izvor: HND