Aktualno > Vijesti

Natječaj za člana Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije za preostali dio mandata

15.07.2022.

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije objavio je danas Natječaj za izbor člana Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije za preostali dio mandata. Člana Nadzornog odbora HRT-a imenovat će Hrvatski sabor većinom glasova svih zastupnika na prijedlog Odbora za informiranje, informatizaciju i medije.

Odbor pokreće postupak izbora člana Nadzornog odbora HRT-a zbog prestanka mandata članu Nadzornog odbora HRT-a prije isteka vremena na koje je biran. Člana Nadzornog odbora HRT-a imenovat će Hrvatski sabor većinom glasova svih zastupnika na prijedlog Odbora za informiranje, informatizaciju i medije.

Za člana Nadzornog odbora HRT-a može biti samo hrvatski državljanin koji ima završen sveučilišni diplomski studij ili s njim izjednačen studij, aktivno znanje najmanje jednog svjetskog jezika, najmanje deset godina radnog iskustva te da ima radnog iskustva s područja medija (čl. 22. st. 2. Zakona o hrvatskoj radioteleviziji).

Kandidature za člana Nadzornog odbora HRT-a s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja dostavljaju se poštom preporučeno na adresu: Hrvatski sabor, Odbor za informiranje, informatizaciju i medije, Trg sv. Marka 6-7, 10 000 Zagreb, u roku od 30 dana od dana objave natječaja.

Izvor: sabor.hr. 

 

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije objavio je danas Natječaj za izbor člana Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije za preostali dio mandata. Člana Nadzornog odbora HRT-a imenovat će Hrvatski sabor većinom glasova svih zastupnika na prijedlog Odbora za informiranje, informatizaciju i medije.

Odbor pokreće postupak izbora člana Nadzornog odbora HRT-a zbog prestanka mandata članu Nadzornog odbora HRT-a prije isteka vremena na koje je biran. Člana Nadzornog odbora HRT-a imenovat će Hrvatski sabor većinom glasova svih zastupnika na prijedlog Odbora za informiranje, informatizaciju i medije.

Za člana Nadzornog odbora HRT-a može biti samo hrvatski državljanin koji ima završen sveučilišni diplomski studij ili s njim izjednačen studij, aktivno znanje najmanje jednog svjetskog jezika, najmanje deset godina radnog iskustva te da ima radnog iskustva s područja medija (čl. 22. st. 2. Zakona o hrvatskoj radioteleviziji).

Kandidature za člana Nadzornog odbora HRT-a s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja dostavljaju se poštom preporučeno na adresu: Hrvatski sabor, Odbor za informiranje, informatizaciju i medije, Trg sv. Marka 6-7, 10 000 Zagreb, u roku od 30 dana od dana objave natječaja.

Izvor: sabor.hr.