Aktualno > Vijesti

Napad na novinare napad je na sve građane

06.07.2017.

„Sloboda medija i sigurnost novinara ugroženi su u cijeloj regiji, a napadi na novinare i medije se moraju tretirati kao napadi na sve građane“, rečeno je na konferenciji za medije predstavnika novinarskih organizacija iz šest zemalja zapadnog Balkana u Podgorici.

Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Saša Leković rekao je da su u regiji zabilježeni brojni napadi i nekoliko ubojstava novinara, uključujući urednika podgoričkog lista „Dan“ Duška Jovanovića.

Leković je, u ime novinarskih organizacija regije, poručio da se napadi na novinare tiču svih građana.

“Naša poruka građanima u svim državama regije jest da je novinarstvo jedan od temeljnih stupova demokratskog društva, a ugrožavanje slobode medija te napadi na novinare nisu samo napadi na medije i novinare već napad na sve građane“, kazao je Leković. On je poručio da „tko dopušta ugrožavanje medijskih sloboda i napade na novinare i ne kažnjava napadače, iako za to ima mehanizme i alate, odgovoran je za ugrožavanje elementarnih ljudskih sloboda svih građana. Mi smo se organizirali odlučni da to ne dopustimo. Pozivam sve građane da nam se pridruže“, rekao je Leković.

Svi podaci o napadima na novinare na jednoj web stranici

Na konferenciji je predstavljena i baza napada na novinare u regiji, koja se može naći na safejournalists.net, koju je razvilo šest novinarskih organizacija (Udruženje/udruga BiH novinari, Sindikat medija Crne Gore, Hrvatsko novinarsko društvo, Udruženje novinara Kosova, Nezavisno udruženje novinara Srbije i Udruženje novinara Makedonije) u okviru projekta „Regionalna platforma Zapadnog Balkana za zastupanje slobode medija i sigurnosti novinara“, koji podržava Europska Unija.
Na toj web stranici se nalaze podaci o 357 napada u 6 država regije: Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Kosovu, Srbiji i Makedoniji koji su se dogodili od 2014. godine.

Predstavnik Udruženja BH Novinari Arman Fazlić kazao je da je web platforma namijenjena prvenstveno žrtvama napada koji ga tu mogu prijaviti, ali i svim novinarima i medijskim radnicima, kao i civilnim aktivistima i stručnjacima koji istražuju slučajeve napada na novinare.

Najveći problem: nekažnjivost napada na novinare

Predsjednik Udruženja novinara Makedonije Naser Selmani ukazao je da je nekažnjivost napada na novinare najveći problem. „Sistem proizvodi nekažnjivost zbog svojih interesa“, rekao je Selmani upozoravajući da su u prethodnom razdoblju u Makedoniji zabilježeni napadi na novinare čak i od strane policajaca, koji bi trebali štititi građane. Selmani je kazao da se nova makedonska Vlada deklarativno zalaže za promjenu te prakse.

Najviši dužnosnici vrijeđaju novinare

Glavni tajnik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Svetozar Raković potvrdio je da ključni razlog koji doprinosi napadima na novinare dolazi iz političke sfere. On je rekao da su u proteklom razdoblju u Srbiji najviši državni dužnosnici izravno vrijeđali novinare na press konferencijama, čime su utjecali da javno mnijenje to percipira kao prihvatljivo ponašanje. Govoreći o drugim vrstama pritisaka na novinare u Srbije, Raković je posebno apostrofirao ponašanje pravosuđa koje žurno presuđuje u slučajevima tužbi dužnosnika protiv novinara dok se odugovlače procesi po tužbama novinara protiv predstavnika vlasti.

Novinarski je posao nesiguran i potplaćen, a stupanj cenzure visok

Petrit Čolaku iz Udruženja novinara Kosova kazao je da je na Kosovu najveći problem nedostatak ugovora o radu za novinare, kašnjenje zarada i cenzura. On kaže da, ipak, ima i nekih pozitivnih pomaka pa je tako u ožujku ove godine kosovsko Tužilaštvo prihvatilo zahtjev Udruženja novinara Kosova i imenovalo posebnu osobu u Tužilaštvu koja će, kao koordinator, raditi na rješavanju slučajeva napada na novinare.

Predsjednica Sindikata medija Crne Gore Marijana Camović osvrnula se na rezultate zajedničkog istraživanja organizacija okupljenih u Regionalnu platformu s kraja prošle godine koje je pokazalo da u svim zemljama regije novinari i medijski radnici imaju nesiguran posao, a više od polovine anketiranih novinara je ocijenilo da se njihov ekonomski položaj pogoršava.

Više od polovine ispitanika iz Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore kazalo je da cenzura utiče na njihov rad, a isti stav imalo je i oko 40% ispitanika iz Srbije i 30% njihovih kolega s Kosova. Osim u BIH, više od polovine anketiranih novinara istakla je da postojanje mogućnosti građanske tužbe zbog klevete utječe na njihov rad.

Novinari različito koriste pravo na slobodan pristup informacijama. Tako ga u BIH i Srbiji znatno koriste, a u Crnoj Gori i Makedoniji ne tako često. Čak 78% anketiranih novinara na Kosovu istaklo je da su institucije odbile dati im tražene dokumente, a taj postotak je manji u drugim državama, ali također prilično visok.

Predstavnici udruženja članica Regionalne platforme Zapadnog Balkana borave do 7. srpnja u Podgorici na treningu posvećenom razvoju kapaciteta za javno zastupanje.

Više o projektu doznajte na safejournalists.net.

Izvor: safejournalists.net

„Sloboda medija i sigurnost novinara ugroženi su u cijeloj regiji, a napadi na novinare i medije se moraju tretirati kao napadi na sve građane“, rečeno je na konferenciji za medije predstavnika novinarskih organizacija iz šest zemalja zapadnog Balkana u Podgorici.

Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Saša Leković rekao je da su u regiji zabilježeni brojni napadi i nekoliko ubojstava novinara, uključujući urednika podgoričkog lista „Dan“ Duška Jovanovića.

Leković je, u ime novinarskih organizacija regije, poručio da se napadi na novinare tiču svih građana.

“Naša poruka građanima u svim državama regije jest da je novinarstvo jedan od temeljnih stupova demokratskog društva, a ugrožavanje slobode medija te napadi na novinare nisu samo napadi na medije i novinare već napad na sve građane“, kazao je Leković. On je poručio da „tko dopušta ugrožavanje medijskih sloboda i napade na novinare i ne kažnjava napadače, iako za to ima mehanizme i alate, odgovoran je za ugrožavanje elementarnih ljudskih sloboda svih građana. Mi smo se organizirali odlučni da to ne dopustimo. Pozivam sve građane da nam se pridruže“, rekao je Leković.

Svi podaci o napadima na novinare na jednoj web stranici

Na konferenciji je predstavljena i baza napada na novinare u regiji, koja se može naći na safejournalists.net, koju je razvilo šest novinarskih organizacija (Udruženje/udruga BiH novinari, Sindikat medija Crne Gore, Hrvatsko novinarsko društvo, Udruženje novinara Kosova, Nezavisno udruženje novinara Srbije i Udruženje novinara Makedonije) u okviru projekta „Regionalna platforma Zapadnog Balkana za zastupanje slobode medija i sigurnosti novinara“, koji podržava Europska Unija.
Na toj web stranici se nalaze podaci o 357 napada u 6 država regije: Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Kosovu, Srbiji i Makedoniji koji su se dogodili od 2014. godine.

Predstavnik Udruženja BH Novinari Arman Fazlić kazao je da je web platforma namijenjena prvenstveno žrtvama napada koji ga tu mogu prijaviti, ali i svim novinarima i medijskim radnicima, kao i civilnim aktivistima i stručnjacima koji istražuju slučajeve napada na novinare.

Najveći problem: nekažnjivost napada na novinare

Predsjednik Udruženja novinara Makedonije Naser Selmani ukazao je da je nekažnjivost napada na novinare najveći problem. „Sistem proizvodi nekažnjivost zbog svojih interesa“, rekao je Selmani upozoravajući da su u prethodnom razdoblju u Makedoniji zabilježeni napadi na novinare čak i od strane policajaca, koji bi trebali štititi građane. Selmani je kazao da se nova makedonska Vlada deklarativno zalaže za promjenu te prakse.

Najviši dužnosnici vrijeđaju novinare

Glavni tajnik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Svetozar Raković potvrdio je da ključni razlog koji doprinosi napadima na novinare dolazi iz političke sfere. On je rekao da su u proteklom razdoblju u Srbiji najviši državni dužnosnici izravno vrijeđali novinare na press konferencijama, čime su utjecali da javno mnijenje to percipira kao prihvatljivo ponašanje. Govoreći o drugim vrstama pritisaka na novinare u Srbije, Raković je posebno apostrofirao ponašanje pravosuđa koje žurno presuđuje u slučajevima tužbi dužnosnika protiv novinara dok se odugovlače procesi po tužbama novinara protiv predstavnika vlasti.

Novinarski je posao nesiguran i potplaćen, a stupanj cenzure visok

Petrit Čolaku iz Udruženja novinara Kosova kazao je da je na Kosovu najveći problem nedostatak ugovora o radu za novinare, kašnjenje zarada i cenzura. On kaže da, ipak, ima i nekih pozitivnih pomaka pa je tako u ožujku ove godine kosovsko Tužilaštvo prihvatilo zahtjev Udruženja novinara Kosova i imenovalo posebnu osobu u Tužilaštvu koja će, kao koordinator, raditi na rješavanju slučajeva napada na novinare.

Predsjednica Sindikata medija Crne Gore Marijana Camović osvrnula se na rezultate zajedničkog istraživanja organizacija okupljenih u Regionalnu platformu s kraja prošle godine koje je pokazalo da u svim zemljama regije novinari i medijski radnici imaju nesiguran posao, a više od polovine anketiranih novinara je ocijenilo da se njihov ekonomski položaj pogoršava.

Više od polovine ispitanika iz Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore kazalo je da cenzura utiče na njihov rad, a isti stav imalo je i oko 40% ispitanika iz Srbije i 30% njihovih kolega s Kosova. Osim u BIH, više od polovine anketiranih novinara istakla je da postojanje mogućnosti građanske tužbe zbog klevete utječe na njihov rad.

Novinari različito koriste pravo na slobodan pristup informacijama. Tako ga u BIH i Srbiji znatno koriste, a u Crnoj Gori i Makedoniji ne tako često. Čak 78% anketiranih novinara na Kosovu istaklo je da su institucije odbile dati im tražene dokumente, a taj postotak je manji u drugim državama, ali također prilično visok.

Predstavnici udruženja članica Regionalne platforme Zapadnog Balkana borave do 7. srpnja u Podgorici na treningu posvećenom razvoju kapaciteta za javno zastupanje.

Više o projektu doznajte na safejournalists.net.

Izvor: safejournalists.net