Aktualno > Vijesti

Nacional News dobio nacionalnu koncesiju za pružanje usluga digitalnog radija

03.02.2022.

Vijeće za elektroničke medije dodijelilo je prve  koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge digitalnog radija  (DAB+) u Hrvatskoj, a Nacionalna koncesija dodijeljena je tvrtki Nacional News Corporation, priopćilo je Vijeće za elektorničke medije.  

 

Za koncesijsko područje digitalne regije koja pokriva područje Međimurske, Varaždinske, Koprivničko-križevačke, dio Bjelovarsko-bilogorske, Krapinsko-zagorske, Grada Zagreb, Zagrebačke, dijela Sisačko-moslavačke, Karlovačka, i diiela Primorsko-goranske županije dodijeljene dvije koncesije i to tvrtkama Radio Tvornica i My Power Station. 

-Agencija za elektroničke medije je na zahtjev HAKOM-a i operatora DAB+ usluge OiV-a, koji je od HAKOM-a dobio dozvolu za pružanje usluge DAB+ odašiljanja, provela proceduru utvrđivanja studije opravdanosti i javnog interesa za dodjelu koncesije na nacionalnoj razini MUX1 i DA0 (Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska, Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska, dio Bjelovarsko-bilogorske, dio Sisačko-moslavačke županije), DB0-DC0 (Međimurska, Varaždinska, Koprivničko-križevačka, dio Bjelovarsko-bilogorske, Krapinsko-zagorska, Grad Zagreb, Zagrebačka, dio Sisačko-moslavačke, Karlovačka, dio Primorsko-goranske županije), DD0 (dio Primorsko-goranske, Istarska, dio Ličko-senjske županije), DE0 (dio Ličko-senjske, Zadarska, Šibensko-kninska županija), DF0 (Splitsko-dalmatinska, dio Dubrovačko-neretvanske županije) i DG0 (dio Dubrovačko-neretvanske županije)-.

Nažalost studija nije pokazala ekonomsku isplativost DAB-a+, a javni interes utvrđen je samo za digitalnu regiju DB0-DC0 (Međimurska, Varaždinska, Koprivničko-križevačka, dio Bjelovarsko-bilogorske, Krapinsko-zagorska, Grad Zagreb, Zagrebačka, dio Sisačko-moslavačke, Karlovačka, dio Primorsko-goranske županije). Temeljem toga Vijeće je objavilo Obavijest o namjeri davanja koncesije koja je objavljena u Narodnim novinama i to za 4 nacionalne i 10 regionalnih koncesija.

Broj prijava na natječaj bio je ispod očekivanog i na njega su se prijavila samo četiri ponuditelja, od kojih je jedan povukao prijavu istaknuvši ekonomsku neisplativost.

Vijeće će svojim djelovanjem i dalje poticati razvoj DAB+ tržišta aktivno komunicirajući sa svim dionicima o smjernicama i korekcijama koje su potrebne kako bi se ovo tržište razvilo i privuklo kvalitetne nakladnike, navodi se u priopćenju iz Vijeća za elektoničke medije. 

 

Izvor: aem.hr. 

 

Vijeće za elektroničke medije dodijelilo je prve  koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge digitalnog radija  (DAB+) u Hrvatskoj, a Nacionalna koncesija dodijeljena je tvrtki Nacional News Corporation, priopćilo je Vijeće za elektorničke medije.  

 

Za koncesijsko područje digitalne regije koja pokriva područje Međimurske, Varaždinske, Koprivničko-križevačke, dio Bjelovarsko-bilogorske, Krapinsko-zagorske, Grada Zagreb, Zagrebačke, dijela Sisačko-moslavačke, Karlovačka, i diiela Primorsko-goranske županije dodijeljene dvije koncesije i to tvrtkama Radio Tvornica i My Power Station. 

-Agencija za elektroničke medije je na zahtjev HAKOM-a i operatora DAB+ usluge OiV-a, koji je od HAKOM-a dobio dozvolu za pružanje usluge DAB+ odašiljanja, provela proceduru utvrđivanja studije opravdanosti i javnog interesa za dodjelu koncesije na nacionalnoj razini MUX1 i DA0 (Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska, Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska, dio Bjelovarsko-bilogorske, dio Sisačko-moslavačke županije), DB0-DC0 (Međimurska, Varaždinska, Koprivničko-križevačka, dio Bjelovarsko-bilogorske, Krapinsko-zagorska, Grad Zagreb, Zagrebačka, dio Sisačko-moslavačke, Karlovačka, dio Primorsko-goranske županije), DD0 (dio Primorsko-goranske, Istarska, dio Ličko-senjske županije), DE0 (dio Ličko-senjske, Zadarska, Šibensko-kninska županija), DF0 (Splitsko-dalmatinska, dio Dubrovačko-neretvanske županije) i DG0 (dio Dubrovačko-neretvanske županije)-.

Nažalost studija nije pokazala ekonomsku isplativost DAB-a+, a javni interes utvrđen je samo za digitalnu regiju DB0-DC0 (Međimurska, Varaždinska, Koprivničko-križevačka, dio Bjelovarsko-bilogorske, Krapinsko-zagorska, Grad Zagreb, Zagrebačka, dio Sisačko-moslavačke, Karlovačka, dio Primorsko-goranske županije). Temeljem toga Vijeće je objavilo Obavijest o namjeri davanja koncesije koja je objavljena u Narodnim novinama i to za 4 nacionalne i 10 regionalnih koncesija.

Broj prijava na natječaj bio je ispod očekivanog i na njega su se prijavila samo četiri ponuditelja, od kojih je jedan povukao prijavu istaknuvši ekonomsku neisplativost.

Vijeće će svojim djelovanjem i dalje poticati razvoj DAB+ tržišta aktivno komunicirajući sa svim dionicima o smjernicama i korekcijama koje su potrebne kako bi se ovo tržište razvilo i privuklo kvalitetne nakladnike, navodi se u priopćenju iz Vijeća za elektoničke medije. 

 

Izvor: aem.hr.